Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310
Artikelen

Artikel: Hoe houden we de kosten van een arbeidsconflict laag?

27 juni 2019
euro-note-1205315_1280

Arbeidsconflicten kosten een organisatie veel geld en ook tijd. Maar dat hoeft niet! Simpelweg door er bijtijds bij te zijn en inzicht te krijgen in de arbeidskwestie. In dit artikel vindt u een overzicht van de kosten die een arbeidsconflict met zich mee kunnen brengen en de mogelijke schadelastbeperking. Ook bieden wij u handvatten om beter zicht te krijgen op dreigende conflictsituaties.

Wat zijn de kosten bij een arbeidsconflict?

De kosten van een arbeidsconflict zijn grofweg te splitsen in directe kosten en gevolgkosten.

Directe kosten arbeidsconflict

De directe kosten komen o.a. voort uit: minder effectiviteit van de direct betrokkenen (let er hierbij op dat dit vaak voor meer dan 1 persoon geldt). Denk hierbij aan verminderde concentratie, afwezigheid, overleg, ziekte, behandelkosten etc..

Gevolgkosten arbeidsconflict

Voorbeelden van gevolgkosten zijn kosten t.b.v. tijdelijke en definitieve vervanging (denk ook aan inwerkkosten) en reputatiekosten.

Hoogte kosten arbeidsconflict

Naar de hoogte van deze kosten is al veel onderzoek gedaan (o.a. door Daniel Dana). Grofweg kan worden gesteld dat verzuimkosten en de kosten van exit (o.a. ontslagvergoeding, advocaatkosten) de grootste kostenposten zijn. Tevens blijkt uit universitair onderzoek dat een arbeidsconflict gemiddeld meer dan € 25.000,= kost. Begrijpelijk, want met gemiddeld meer dan
€ 225,= per dag aan alleen directe verzuimkosten (van 1 medewerker met een modaal inkomen), loopt de kostenteller hard op.

Emotionele aspecten
Hierboven is nog niet gesproken over de emotionele aspecten van betrokkenen, de collega’s en het thuisfront. Deze laten zich minder goed meten maar zijn niet te onderschatten. Schadelastbeperking arbeidsconflict.

Wat moet u doen als u een (dreigende) arbeidsconflict herkent?

Het is dus zaak een arbeidsconflict tijdig te herkennen en te onderkennen. Direct handelen bespaart heel veel leed en kosten; dit levert dus heel veel op (niet alleen in geld). Om u handvatten te geven en meer grip op de (dreigende) conflictsituatie te krijgen hebben wij de Conflictbarometer ontwikkeld. Als uit deze test blijkt dat een interventie nodig is, zullen de kosten van deze interventie - afhankelijk van wat er precies speelt - een fractie bedragen van de eerder genoemde kosten.

Wat betekent het als er een interventie nodig is?

Een interventie kan bestaan uit:

  • Conflictcoaching
  • Mediation
  • Teamcoaching
  • Teamtraining

De interventie zal naar schatting uiteenlopen van enkele gesprekken tot ca 10 à 12 uur. In geld uitgedrukt is dit een paar honderd euro tot ca. € 2.000,-

Wat kan de samenwerkingsscan voor mij betekenen?

De Samenwerkingsscan is een vragenlijst gebaseerd op de escalatieladder van Glasl. Zodra een relatie onder druk komt te staan, gaat dit gepaard met bepaalde kenmerken in de communicatie, het gedrag en het gevoel jegens elkaar. Naarmate het conflict verder ontwikkeld, worden deze kenmerken steeds negatiever. Middels de vragenlijst krijgt de deelnemer een beeld van hoe hij op dit moment in de (arbeids)relatie zit en met welke fase van de conflictontwikkeling dit samen valt. Daarnaast is het mogelijk om De Samenwerkingsscan in te zetten op teams, waarbij middels een geanonimiseerde groepsrapportage inzicht ontstaat over de mogelijke aanwezigheid van samenwerkingsproblemen binnen het team. Op basis van deze analyse kunnen wij u aanvullend adviseren over mogelijke vervolgstappen.

Meer weten over de Samenwerkingsscan en de kosten?

De Samenwerkingsscan