Menu Zoeken 085 273 2310

De Samenwerkingsscan

Het eerste hulpmiddel bij spanningen op de werkvloer

Heeft u te maken met een arbeidsconflict, dan is de spanning in de samenwerking eigenlijk al te hoog op gelopen. Dit kost tijd, geld en energie. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. En dat kan ook. Met de samenwerkingsscan bent u er op tijd bij.

Bijen werken samen - samenwerkingsscan
Samenwerkingsscan

Wat is de samenwerkingsscan

De Samenwerkingsscan is een vragenlijst gebaseerd op de escalatieladder van Glasl. Zodra een werkrelatie onder druk komt te staan, gaat dit gepaard met bepaalde kenmerken in de communicatie, het gedrag en het gevoel naar elkaar toe. Naarmate het arbeidsconflict zich verder ontwikkelt, worden deze kenmerken steeds negatiever. Met de vragenlijst krijgt de deelnemer een beeld van hoe hij op dit moment in de (arbeids)relatie zit en met welke fase van de conflictontwikkeling dit samen valt. Daarnaast is het mogelijk om De Samenwerkingsscan in te zetten op teams, waarbij met een geanonimiseerde groepsrapportage inzicht ontstaat over de mogelijke aanwezigheid van samenwerkingsproblemen binnen het team. Op basis van deze analyse kunnen wij u aanvullend adviseren over mogelijke vervolgstappen.

Hoe werkt de samenwerkingsscan

Na het invullen van de vragenlijst krijgt u van ons de resultaten en nemen wij contact met u op om deze te bespreken en u zo nodig aanvullend te adviseren. Mochten meerdere collega’s de vragenlijst hebben ingevuld betreffende dezelfde kwestie, dan ontvangt u de uitslag nadat al deze vragenlijsten door ons retour zijn ontvangen.

Indien u als werkgever/opdrachtgever ook collega’s wilt laten deelnemen, is het raadzaam vooraf bij hen na te gaan of zij open staan voor het invullen van een vragenlijst èn toestemming geven dat de gezamenlijke uitslag wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Let wel, hoe kleiner de groep, hoe makkelijker de uitslagen te herleiden zijn naar de individuele deelnemers aan de vragenlijst.

Voorbeeld_Beeld_samenwerkingsrapport

Wilt u meer weten over de samenwerkingsscan?

Heeft u interesse in de de Samenwerkingsscan voor uw organisaties, dan gaan wij graag met u in gesprek.
Stuur een e-mail naar: secretariaat@arbeidsmediators.nl