Conflictbarometer

Wat is de conflictbarometer?

Zonder meningsverschillen is er geen vooruitgang, een ietwat filosofische uitspraak, maar met een grote kern van waarheid. Maar wat als zo’n meningsverschil een arbeidsconflict dreigt te worden of is geworden? Een dergelijk uit de hand gelopen conflict kost veel tijd en geld, een feit dat een ieder weet en begrijpt. De conflictbarometer kan hierbij helpen. De Conflictbarometer is een vragenlijst gebaseerd op de escalatieladder van Glasl. Zodra een relatie onder druk komt te staan, gaat dit gepaard met bepaalde kenmerken in de communicatie, het gedrag en het gevoel jegens elkaar. Naarmate het conflict verder ontwikkeld, worden deze kenmerken steeds negatiever. Middels de vragenlijst krijgt de deelnemer een beeld van hoe hij op dit moment in de (arbeids)relatie zit en met welke fase van de conflictontwikkeling dit samen valt. Daarnaast is het mogelijk om De Conflictbarometer in te zetten op teams, waarbij middels een geanonimiseerde groepsrapportage inzicht ontstaat over de mogelijke aanwezigheid van samenwerkingsproblemen binnen het team. Op basis van deze analyse kunnen wij u aanvullend adviseren over mogelijke vervolgstappen.

Kosten arbeidsconflict

De kosten van een arbeidsconflict zijn grofweg te splitsen in “directe” kosten en “gevolgkosten”. De directe kosten komen o.a. voort uit minder effectiviteit van de direct betrokkenen (let er hierbij op dat dit vaak voor meer dan 1 persoon geldt), bijvoorbeeld door verminderde concentratie, afwezigheid, overleg, ziekte, behandelkosten etc.. Voorbeelden van gevolgkosten zijn kosten t.b.v. tijdelijke en definitieve vervanging (denk ook aan inwerkkosten) en reputatiekosten.

Naar de hoogte van deze kosten is al veel onderzoek gedaan (o.a. door Daniel Dana), grofweg kan worden gesteld dat verzuimkosten en de kosten van exit (o.a. ontslagvergoeding, advocaatkosten) de grootste kostenposten zijn. Tevens blijkt uit universitair onderzoek dat een arbeidsconflict gemiddeld meer dan € 25.000,= kost. Begrijpelijk, want met gemiddeld meer dan € 225,= per dag aan alleen directe verzuimkosten (van 1 medewerker met een modaal inkomen), loopt de kostenteller hard op.

Hierboven is nog niet gesproken over de emotionele aspecten van betrokkenen, de collega’s en het thuisfront, deze laten zich minder goed meten maar zijn niet te onderschatten.

Schadelastbeperking arbeidsconflict

Het is dus zaak een arbeidsconflict tijdig te herkennen en te onderkennen. Direct handelen bespaart heel veel leed en kosten; dit levert dus heel veel op (niet alleen in geld). Hiervoor is de Conflictbarometer ontwikkeld, als hieruit blijkt dat een interventie wenselijk/noodzakelijk is, zullen de kosten van deze interventie (bijv. conflictcoaching, mediation, teamcoaching/-training) afhankelijk van hetgeen wat speelt slechts een fractie bedragen van de hier bovenstaande kosten. Dit zal naar schatting uiteenlopen van enkele gesprekken tot ca. 10-12 uren, waarbinnen een gemiddeld mediationtraject uitkomst biedt. In geld uitgedrukt is dit een paar honderd euro tot ca. € 2.000,= .

Aarzel dus niet! Deze Conflictbarometer brengt niet alleen de mate van escalatie van een meningsverschil/conflict in beeld, maar zal vaak ook heel veel meer opleveren!

Werkwijze conflictbarometer

Bent u werkgever en wilt u gebruik maken van De Conflictbarometer, dan kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden. Mocht u aanvullende vragen hebben kunt u uiteraard ook eerst contact met ons opnemen middels het hierboven genoemde telefoonnummer (085-273 23 10).  Na het invullen van de vragenlijst krijgt u van ons de resultaten en zullen wij contact met u opnemen om deze te bespreken en u zo nodig aanvullend te adviseren. Mochten meerdere collega’s de vragenlijst hebben ingevuld betreffende dezelfde kwestie, dan ontvangt u de uitslag nadat al deze vragenlijsten door ons retour zijn ontvangen.

Indien u als werkgever/opdrachtgever ook collega’s wilt laten deelnemen, is het raadzaam vooraf bij hen na te gaan of zij open staan voor het invullen van een vragenlijst èn toestemming geven dat de gezamenlijke uitslag wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Let wel, hoe kleiner de groep, hoe makkelijker de uitslagen te herleiden zijn naar de individuele deelnemers aan de vragenlijst.

De kosten conflictbarometer

De kosten voor de (hoofd)aanvrager bedragen € 185,= . De (hoofd)aanvrager ontvangt hierbij een voucher ter waarde van € 95,= , deze voucher kan bij een vervolgtraject, training of workshop worden verzilverd. (niet bij een nieuwe en/of vervolg aanvraag voor de conflictbarometer). De kosten voor de andere partij(en) bedragen € 70,= per in te vullen vragenlijst.

Als het een team betreft geldt hetzelfde, de kosten voor de (hoofd)aanvrager bedragen € 185,= (ontvangt de voucher) de kosten voor alle andere teamleden die de vragenlijst invullen bedragen € 70,= per teamlid.

Alle hierboven genoemde bedragen zijn excl. 21% btw.

Aanmelden opdrachtgever & bestellen vragenlijst

STAP 1: meld u aan als opdrachtgever

STAP 2: log in als opdrachtgever

STAP 3: bestel de vragenlijst voor de betrokken partij(en)

  

Starten vragenlijst door betrokken partij(en)

STAP 1: log in met de ontvangen gegevens

STAP 2: start de vragenlijst

STAP 3: bekijk rapportage

   

Website conflictbarometer

Als deze gegevens kunt u ook terugvinden op www.conflictbarometer.nl