Nog niet toe aan mediation? Conflictcoaching biedt uitkomst

Heeft u onenigheid met uw collega of leidinggevende? En is de inzet van arbeidsmediation een stap te ver?

Conflictcoaching lost verdeeldheid en onvrede tussen partijen effectief op.

Wat is conflictcoaching?

Conflictcoaching is een laagdrempelige vorm van arbeidsmediation. Wanneer mediation bij dergelijke conflicten over kan komen als een te zwaar middel, is inzet van conflictcoaching een doeltreffende oplossing.

Wat is het doel van conflictcoaching?

Het doel van deze lichtere manier van mediation is het vroegtijdig bespreekbaar maken van problemen die in arbeidsrelaties voor kunnen komen. Zelfs nog voordat onvrede of spanning escaleert in een langdurig conflict.

Conflictcoaching is het preventief inzetten van gerichte coaching om ruzie op het werk, te hoge werkdruk (werkstress) of een verstoorde arbeidsrelatie op te helderen.

De voordelen van conflictcoaching 

 • Conflictcoaching kan een langdurig conflict voorkomen.
   
 • Het op tijd inzetten van conflictcoaching, nog voordat de situatie escaleert, is voordeliger dan de kosten voor arbeidsmediation.
   
 • Door vroegtijdig in gesprek te gaan kunnen gevolgen als langdurige uitval en de impact op de continuïteit van het arbeidsproces beperkt worden.
   
 • De samenwerking en de werkrelatie tussen partijen worden verbeterd. 

Bemiddeling voor werkgevers

Merkt u als werkgever dat er wrijving speelt binnen uw team? Of heeft u een aanvaring met één van uw medewerkers? Onze deskundige mediator kan optreden als functionele bemiddelaar in de volgende situaties:

 1. Er is voelbare spanning, onvrede of commotie tussen collega’s of leden uit het team.
   
 2. U wenst verstoorde arbeidsrelaties tussen collega’s te herstellen.
   
 3. U zoekt geweldloze vormen van communicatie om preventief conflicten op te lossen.
   
 4. U bent op zoek naar manieren om werkdruk, of stressverschijnselen bespreekbaar te maken en uiteindelijk te verminderen.

Coachen constructief gedrag

Het is mogelijk dat de arbeidsmediator de betrokken leidinggevende coacht in de gespreksvoering en begeleiding van de betrokken collega’s. De leidinggevende krijgt middelen, adviezen en handvatten aangereikt om het gesprek (zelfstandig) te voeren of door aan te sluiten bij het gesprek.

Benieuwd naar de diverse vormen van conflictmanagement? Bekijk onze mogelijkheden voor diagnose, advies en implementatie van de voor uw organisatie meest geschikte methode van conflictmanagement.

Bemiddeling voor werknemers

Heeft u te maken met een dreigend meningsverschil met uw collega? Of tensie met uw leidinggevende?

Ook voor werknemers staan wij klaar.

Wij gaan graag in gesprek wanneer u hulp nodig heeft bij miscommunicatie, verdeeldheid of werkstress.

Hoe werkt conflictcoaching? 

Onze mediator treedt als bemiddelaar op door aan te sluiten bij een eerste gesprek om de confrontatie te begeleiden en te faciliteren. Al onze mediators zorgen voor een open en gestructureerd gesprek en ondersteunen bij het vastleggen van eventuele (werk) afspraken die uit het gesprek volgen.

Wat kost conflictcoaching? 

Als de mediation start, worden de daadwerkelijk bestede uren berekend tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen. Heeft u een (rechtsbijstand) verzekering? Dan kan het voor komen dat de gemaakte kosten (deels) worden vergoed.

De voordelen van Dé Arbeidsmediators 

 • Al onze aangesloten arbeidsmediators zijn ingeschreven in het Register van de Mediation federatie Nederland (MfN), waarmee kwaliteitsbewaking en professioneel handelen goed geregeld is.  
   
 • Bij ons kunt u tevens terecht voor juridisch advies, advies arbeidsrecht en ontslagrechtelijk advies.
   
 • Onze landelijke dekking in heel Nederland zorgt voor een breed scala aan beschikbare gecertificeerde MfN-Registermediators in uw regio.

Vind een bemiddelaar in Nederland 

Heeft u hulp nodig bij onrust op de werkvloer? Of zoekt u een arbeidsmediator in uw regio?

Dé Arbeidsmediators bieden uitkomst. Door de landelijke dekking van mediators in Nederland bent u bij ons zeker van gecertificeerde MfN-registermediators bij u in de buurt.

Gespecialiseerd in arbeidsmediation, conflictbeheersing en conflictcoaching, (juridisch) advies.
 

Vraag naar de mogelijkheden van een conflictcoaching gesprek.