Inzicht in arbeidsconflicten (najaar)

Datum: 10 oktober 2019 - 9:00

Locatie: Coachhuis Landgoed Leusden

Trainer: Judith Stoop

Categorie: Conflictmanagement, In-company

Jouw kennis vergroten over arbeidsconflicten? In de werksituatie leiden (dreigende) conflicten zelfs vaak tot uitval of ziekteverzuim. Verschillende standpunten die wij hebben en soms de werkdruk, maakt dat wij allemaal wel eens in een conflict verzeild kunnen raken. De basis van een arbeidsconflict is veelal een meningsverschil en/of onbegrip. Een arbeidsconflict ontstaat wanneer mensen niet meer naar elkaar kunnen luisteren en hierdoor niet tot een oplossing komen. De manier waarop mensen hiermee omgaan wil nog wel eens verschillen. Deze verschillen kunnen leiden tot een verstoring van de communicatie en uiteindelijk tot een verstoorde (samenwerkings) relatie. In deze training vergroot jij je kennis van arbeidsconflicten en in de dynamiek van een arbeidsconflict en het belang van het herkennen ervan. Je krijgt antwoord op vragen als: Hoe kunnen arbeidsconflicten escaleren en hoe kan je deze de-escaleren? Hoe ontstaan ze en wat zijn de gevolgen van arbeidsconflicten? Hoe kan je zelf succesvol interventies plegen en wanneer is mediation mogelijk een oplossing?

Banner-inzichtinarbeidsconflicten

Onderwerpen

 • Soorten conflicten
 • Wat is een arbeidsconflict?
 • Top 5 oorzaken van arbeidsconflicten
 • Herkennen van arbeidsconflicten
 • Conflictanalyse
 • Persoonlijke stijl van conflicthantering
 • Leidraad moeilijke gesprekken voeren
 • Casuïstiek: praktijksituaties en voorbeelden
 • Mediation wat/wanneer/hoe

Lesmethode

De training kenmerkt zich door inspirerende inleidingen, theoretische modellen, afgewisseld met interactieve praktijkgerichte opdrachten. Plenaire sessies worden afgewisseld met het werken in subgroepen en dynamische werkvormen. De nadruk in deze training ligt op het vergroten van kennis en inzicht in arbeidsconflicten, de dynamiek ervan, wat mediation is en wanneer mediation kan helpen.

Doelgroep

Deze training is voor iedereen in organisaties die zijn kennis en inzicht wil vergroten in tegengestelde belangen en (dreigende) arbeidsconflicten. En voor iedereen die conflicten wil leren herkennen, inzicht wil krijgen in de dynamiek ervan en wil leren effectief met conflicten om te gaan. Ook geven we inzicht in hoe ver de eigen verantwoordelijkheid gaat en wanneer een mediator kan helpen.

Praktisch

 • De training duurt van 9.00 uur tot 17.00 uur
 • De kosten voor deze training bedragen: € 495,- excl. btw
 • De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers
 • Deze training is de ideale voorbereiding op de training “Conflictvaardigheden” welke meer ingaat op de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers en het oefenen daarvan.

Werkwijze

Intake: Met iedere deelnemer is vooraf een telefonische intake om de leerwensen te bespreken, om zo maximaal leerrendement te garanderen.

Scan: Voorafgaand aan de training maakt iedere deelnemer een persoonlijke online scan, welke in de training gebruik zal worden.

Casus: Iedere deelnemer wordt gevraagd een casus uit zijn/haar praktijk voor te bereiden en mee te nemen naar de training.

Resultaat

Na deze training hebben de deelnemers inzicht en kennis gekregen in het ontstaan van verschillende arbeidsconflicten en het effect ervan. Zij hebben inzicht gekregen in de escalatie van arbeidsconflicten en hebben geleerd hoe zij arbeidsconflicten kunnen de-escaleren. Zij hebben meer zicht gekregen op hun eigen gedragsstijl bij arbeidsconflicten en hoe deze zich verhoudt tot andere conflictstijlen. Na deze dag zijn de deelnemers in staat (dreigende) arbeidsconflicten eerder te herkennen en hebben zij input gekregen voor hun eigen casus uit de praktijk. Ook weten zij wat mediation is en wanneer dit een uitkomst zou kunnen zijn.

Maatwerk

De trainingsomschrijving hierboven geeft de deelnemers een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers.

In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Incompany – maatwerk bij u

Wij bieden deze training ook als incompany training aan. In overleg met de opdrachtgever maken wij een programma geheel op maat en toegespitst op de specifieke wensen en situatie van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld ook een workshop van een dagdeel zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Trainer

Judith Stoop is als MfN-registermediator werkzaam bij “Geschikt Mediation” en gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten. Van het steeds veranderende (juridische) kader waartegen deze conflicten zich afspelen, heeft zij gedegen kennis. Zij is Communicatiewetenschapper met jarenlange ervaring in het begrijpen van mensen en hun belangen en het effectief maken van communicatie. Ze faciliteert een constructief en oplossingsgericht gesprek tussen partijen. Nevenfuncties: redacteur van

Tijdschrift Conflicthantering. Bestuurslid van de beroepsvereniging voor arbeidsmediators (VAN). Trainer in de basisopleiding mediation bij MTi

. Freelance deelnemer examencommissie van een HBO in Amsterdam. Aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv; de beroepsvereniging van mediators in Nederland) en de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN).

Annuleringsvoorwaarden

U kunt alleen schriftelijk een open training annuleren. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Tot een maand voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.
 • Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
 • Wanneer u binnen 14 dagen voor het begin van de training annuleert, bent u het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.
 • Wanneer u op de trainingsdag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering.
 • Bij verhindering kan uw organisatie, in overleg, een vervangende deelnemer afvaardigen.
 • Bij verhindering tijdens de training blijft het volledige trainingsgeld verschuldigd en vervallen de verzuimde uren.
 • Doorschuiven naar een volgende training is mogelijk mits u een termijn van 14 dagen voor de eerste trainingsdatum van de training waarvoor u zich in eerste instantie had opgegeven, in acht neemt.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen houden wij ons het recht voor een training te annuleren. In dat geval informeren wij u minimaal 10 dagen van tevoren. In geval u dan de training wilt doorschuiven zijn daar uiteraard geen kosten aan verbonden.

Aanmeldformulier