Training en opleiding

Training en opleiding
MfN registermediators voldoen aan de kwaliteitseisen van de Stichting Kwaliteit Mediators. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden verplicht continu op peil (permanente educatie). Naast deze theoretische onderhoudseis, moeten registermediators permanent voldoen aan praktijkervaringseisen, in de vorm van een verplicht minimum aantal mediations per jaar, en daarmee echte praktijk-uren

NIEUW: Praktijk-stages voor startende arbeidsmediators.
Aan de theoretische opleiding en ontwikkeling van mediators wordt al hard gewerkt o.a. door de vele geaccrediteerde opleidingsinstituten. 

Om ingeschreven te blijven in het MfN-register moet de mediator echter naast de Permanente Educatie-eis ook voldoen aan de eis van voldoende vlieguren. In de praktijk wordt er aan dit onderdeel echter nauwelijks aandacht besteed. 

Dé Arbeidsmediators wensen kwalitatief goede en professionele arbeidsmediators te behouden voor de beroepsgroep. Daarom starten zij in het najaar met het bieden van praktijkstages aan MfN Registermediators die zich specialiseren in arbeidsmediation en (waarschijnlijk) niet kunnen voldoen aan het uren criterium. 

Dé Arbeidsmediators bieden deze mediators tegen een vaste vergoeding de mogelijkheid in co-mediation alsnog te (gaan) voldoen aan deze uren-eis. Onderdeel van deze vorm van praktijk-stage vormt begeleiding en supervisie.

Geïnteresseerd en belangstelling? Laat dit dan weten en stuur een gemotiveerd verzoek via secretariaat@dearbeidsmediators.nl of bel ons voor meer informatie. Houd rekening met een wachtlijst.

Training en workshops voor professionals
Er zijn inmiddels landelijk diverse opleidingsmogelijkheden voor mediators en een ruim aanbod in vervolgtrainingen op alle gebieden die met conflict en mediation in organisaties te maken hebben. Dé Arbeidsmediators vinden het permanent op peil houden van kennis voor de arbeidsmediator enorm van belang. De ambitie is om daarnaast het kennisniveau te verhogen.

Wij verzorgen vervolgopleidingen en cursussen over onderwerpen die relevant zijn voor arbeidsmediators.

Training en workshops  voor functionarissen in organisaties
Dé Arbeidsmediators streven ernaar om functionarissen binnen organisaties kennis te laten maken met technieken en methodieken om conflict of conflictdreiging te herkennen en daar vervolgens adequaat mee om te gaan. We noemen dat conflictmanagement en doen dat door:

  • Het bieden van trainingen voor professionals binnen organisaties zoals HRM’ers, leidinggevenden, teams of afdelingen.
  • Het bieden van korte workshops over onderwerpen die met conflictmanagement te maken hebben.
  • Het verzorgen van in-company-trainingen op maat over conflictmanagement

Wij informeren u graag over ons aanbod!