Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310

FAQ arbeidsmediation

Arbeidsmediation_beeld_eenden

Wat is mediation en arbeidsmediation in het bijzonder?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) met de partijen die in conflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor een kwestie die hen verdeeld houdt. Bij mediation werken de partijen gezamenlijk aan het vinden van oplossingen en het maken van afspraken. Onze mediators ondersteunen en begeleiden dit proces.
Bij arbeidsmediation gaat het specifiek om bemiddeling bij conflicten en de arbeidsrelationele sfeer.

Wat is het doel van arbeidsmediation?

Arbeidsmediation biedt een platform voor partijen om in vertrouwelijkheid, vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, te onderhandelen tot een gezamenlijk geaccepteerd resultaat. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat beide partijen in een positie gebracht worden tot een weloverwogen oplossing te komen. Als u tot overeenstemming bent gekomen, worden de afspraken daarover eenduidig vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

Wat zijn de voordelen van arbeidsmediation?

De voordelen van arbeidsmediation zijn als volgt:

 • Arbeidsmediation is veelal sneller en goedkoper dan procederen;
 • Op tijd ingrijpen, bespaart u hoge juridische kosten;
 • Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. In geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst;
 • Met arbeidsmediation kunnen beide partijen (werkgever en werknemer) de opgebouwde werkrelatie goed afsluiten of in sommige gevallen in stand houden. Dit is bijvoorbeeld essentieel wanneer de partijen hun arbeidsrelatie in de toekomst willen voortzetten;
 • Arbeidsmediation lost communicatieproblemen op door samen met een onafhankelijke mediator tot afspraken te komen

Wanneer kan ik als werkgever gebruik maken van arbeidsmediation?

Onenigheid met één van uw werknemers is een vervelende zaak. Onze deskundige MfN-registermediator kan door tussenkomst oplossing bieden in de volgende conflictsituaties:

 • Wanneer de ARBO-arts mediation adviseert bij een werknemer die zich ziek heeft gemeld. Vaak speelt dan naast ziekte ook een arbeidsconflict;
 • Wanneer u een geschil of onenigheid heeft met uw werknemer dat dreigt te escaleren of te resulteren in een juridische procedure;
 • Spanning in de samenwerking of dreigende ruzie tussen collega’s;
 • Arbeidsmediation kan ook preventief worden ingezet om een gespannen of verstoorde werkrelatie als gevolg van miscommunicatie te neutraliseren;
 • U kiest voor exit-mediation.

Wat zijn de meest voorkomende conflictsituaties?

De meest voorkomende situaties bij een arbeidsconflict zijn als volgt:

 1. Arbeidsconflict tussen twee collega's;
 2. Arbeidsconflict tussen werknemer en leidinggevende;
 3. Arbeidsconflict binnen een team (teammediation);
 4. Arbeidsconflict bij (dreigend) verzuim;
 5. Arbeidsconflict met ontslag tot gevolg (exit-mediation).

Elke situatie vraagt om een andere aanpak en daar zijn onze MfN-registermediators in getraind.

Wat is een MfN-registermediator?

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland.

 • Eén register als kwaliteitsstempel binnen de mediation-branche
 • Dé bindende factor tussen mediators met een diversiteit aan expertises en achtergronden
 • Het MfN-register is het grootste kwaliteitsregister van mediators in Nederland.

Om zeker te zijn dat de betrokken partijen de juiste begeleiding krijgen werken wij samen met MfN-registermediators.

Onze MfN-registermediators hebben passie voor het vak, bieden kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie bij het oplossen en voorkómen van arbeidsconflicten.

Wat zijn de kosten en andere schadelasten van een arbeidsconflict?

Directe kosten en gevolgkosten van een arbeidsconflict.

De kosten van een arbeidsconflict zijn grofweg te splitsen in “directe” kosten en “gevolgkosten”.

De directe kosten komen o.a. voort uit minder effectiviteit van de direct betrokkenen (let er hierbij op dat dit vaak voor meer dan 1 persoon geldt), bijvoorbeeld door verminderde concentratie, afwezigheid, overleg, ziekte, behandelkosten etc.

Voorbeelden van gevolgkosten zijn kosten t.b.v. tijdelijke en definitieve vervanging (denk ook aan inwerkkosten) en reputatiekosten.

De hoogte van de kosten van een arbeidsconflict.

Naar de hoogte van de kosten van een arbeidsconflict is al veel onderzoek gedaan (o.a. door Daniel Dana), grofweg kan worden gesteld dat verzuimkosten en de kosten van exit (o.a. ontslagvergoeding, advocaatkosten) de grootste kostenposten zijn. Tevens blijkt uit universitair onderzoek dat een arbeidsconflict gemiddeld meer dan € 25.000,= kost. Begrijpelijk, want met gemiddeld meer dan € 225,= per dag aan alleen directe verzuimkosten (van 1 medewerker met een modaal inkomen), loopt de kostenteller hard op.

Emotionele aspecten van een arbeidsconflict.

Hierboven is nog niet gesproken over de emotionele aspecten van betrokkenen, de collega’s en het thuisfront, deze laten zich minder goed meten maar zijn niet te onderschatten.

Schadelastbeperking arbeidsconflict

Het is dus zaak een arbeidsconflict tijdig te herkennen en te onderkennen. Direct handelen bespaart heel veel leed en kosten; dit levert dus heel veel op (niet alleen in geld). Als blijkt dat een interventie wenselijk/noodzakelijk is, zullen de kosten van deze interventie (bijv. conflictcoaching, mediation, teamcoaching/-training) afhankelijk van hetgeen wat speelt slechts een fractie bedragen van de hier bovenstaande kosten. Dit zal naar schatting uiteenlopen van enkele gesprekken tot ca. 10-12 uren, waarbinnen een gemiddeld mediationtraject uitkomst biedt. In geld uitgedrukt is dit een paar honderd euro tot ca. € 2.000,= .

Hoe voorkom je conflicten op de werkvloer?

Voorkomen van arbeidsconflicten heeft natuurlijk de voorkeur boven het oplossen van een arbeidsconflict. Oplopende spanningen op de werkvloer kunnen namelijk voor grote (financiële) consequenties zorgen.

Als directie of HR-medewerker speel je een belangrijke rol in het voorkomen van arbeidsconflicten. Maar hoe zorg je daarvoor?

3 acties die je kunt ondernemen bij het voorkomen van arbeidsconflicten.

Maar simpel is deze materie niet. Wij willen je hierbij graag helpen.

Conflicttrainingen helpen bij het ontwikkelen van voldoende kennis en juiste vaardigheden.

Overweeg als eerste stap een (online) incompany training waarbij sleutelfiguren binnen de organisatie zich kunnen ontwikkelen op het gebied van conflictmanagement en conflictvaardigheden.

Onze partner Judith Stoop is Mfn- registermediator, gespecialiseerd in arbeidsmediation. Zij geeft met veel passie deze trainingen en weet van de hoed en de rand waar het gaat over communicatie.

De trainingen zijn:

Implementeren van een conflictmanagementstrategie

Onze deskundige MfN-registermediators kunnen helpen bij de opzet en implementatie van de conflictmanagementstrategie. Iedere organisatie heeft eigen wensen en doelen rondom communicatie, samenwerken en het oplossen van arbeidsconflicten. Wij helpen je graag verder met de meest geschikte methode van conflictmanagement.