Conflict op het werk, een reden voor uitval?
Regio Leidschendam-Voorburg

Waar mensen samenwerken, dus ook in Leidschendam-Voorburg, ontstaan conflicten. Conflicten op het werk kunnen ontstaan in de persoonlijke sfeer. Het kan zijn dat collega's elkaar niet liggen of dat er op persoonlijke gronden een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan tussen een leidinggevende en een werknemer. Vaak spelen andere factoren een grote rol. Iemand kan een conflict voelen met in zijn ogen tegengestelde eisen die zijn takenpakket stelt. Iemand kan onvoldoende regelmogelijkheden ervaren in de uitvoering van zijn arbeid. Mensen kunnen door hun functie zowel overbelast als onderbelast raken. Al deze factoren kunnen aanleiding zijn tot conflicten en verstoorde verhoudingen op het werk. In het slechtste geval kan dit aanleiding zijn tot uitval.

Voorkom uitval, communiceer helder

Arbeidsverzuim door verstoorde verhoudingen op het werk werd vroeger nog wel eens aangeduid met "situationele arbeidsongeschiktheid". De wetgever heeft terecht geoordeeld dat dit een ongewenste situatie is. Bij arbeidsconflicten werkt verzuimen averechts: te snel gaat een verzuimende medewerker een medisch traject in, terwijl de oorzaak van uitval beslist niet op het medische vlak ligt. Het sleutelwoord bij de aanpak van een verstoorde arbeidsrelatie is communicatie!

Weer communiceren met behulp van conflict interventie

Wanneer conflicterende partijen niet meer onderling communiceren, is het bijna een wetmatigheid dat standpunten verharden. Hoe langer men wacht met adequate conflict interventie, hoe moeilijker het wordt om de problemen op een voor beide partijen aanvaardbare manier op te lossen. Dé Arbeidsmediators zorgen voor deze interventie. Als u te maken heeft met een conflict op het werk, kan mediation oplossingen bieden. Bij mediation treden we op als onafhankelijke partij die u weer onderling laat communiceren. Daarbij is het wel noodzakelijk dat bij beide partijen de wil bestaat om tot een oplossing te komen. Onze mediators zijn allen ingeschreven in het register van de Mediation Federatie Nederland en hebben ruime ervaring bij het vlot trekken van communicatie, met name bij verstoorde verhoudingen. In een aantal sessies laten we beide partijen aan het woord en sturen onpartijdig aan op een oplossing van de verstoorde arbeidsrelatie. Uiteraard doen wij dit volledig in vertrouwen en blijft wat u zegt binnenskamers.

Oplossen van arbeidsconflicten is voordelig

De kosten van arbeidsverzuim en conflicterende verhoudingen op het werk kunnen hoog zijn. Als u kiest voor mediation via Dé Arbeidsmediators, voorkomt u niet alleen de hoge kosten die gepaard gaan met arbeidsuitval, re-integratie en wellicht een uitdiensttreding. U zult merken dat het oplossen van conflictsituaties met conflict interventie ook een positieve werking heeft op uw overige medewerkers. En dankzij onze landelijke dekking zitten we ook in de regio Leidschendam-Voorburg.