Functioneringsprobleem? Dé Arbeidsmediators in de regio Venlo lossen het op

De meeste werknemers in uw organisatie functioneren hoogstwaarschijnlijk conform verwachting, maar het komt helaas ook voor dat een medewerker minder goed functioneert. Een functioneringsprobleem kan ontstaan door psychische of relationele problemen bij de werknemer in kwestie, of door lichamelijke problemen, maar ook omdat de werknemer niet kan of wil voldoen aan de eisen die de functie stelt. Daarnaast kan het ook voorkomen dat er sprake is van disfunctioneren bij een werknemer, zonder dat hier een duidelijke oorzaak voor te vinden is.

Problematisch functionerende medewerker. Dé Arbeidsmediators helpen graag

Soms kunt u er zelf uit komen als u een probleem heeft met uw werknemer, maar het kan ook zeker voorkomen dat uw gesprekken samen geen oplossing opleveren voor het probleem. Herkent u deze situatie? Geef het dan nog niet op, maar maak gebruik van de expertise van Dé Arbeidsmediators. U heeft wellicht geen ervaring met een niet functionerende werknemer, maar wij hebben dit zeker wel. Wij kunnen u begeleiden, faciliteren in het achterhalen van onderliggende oorzakelijke factoren voor een probleem, en u en de ander begeleiden in het formuleren van een passende oplossing. Geen problemen meer op de werkvloer, maar een situatie die zowel voor u als werkgever als voor de werknemer zelf veel prettiger is.

De werkwijze van Dé Arbeidsmediators

Dé Arbeidsmediators in de regio Venlo ondersteunen werkgevers en werknemers in diverse knellende situaties op de werkvloer. Inzet van een mediator leidt niet altijd tot een oplossing, maar de praktijk leert dat een goede interventie van een mediator wel kan bijdragen aan een constructieve oplossing. Er kunnen afspraken gemaakt worden en er kan naar de toekomst gekeken worden zonder dat de werkgever of de werknemer benadeeld wordt. Geen ontslagen of frustraties bij de werkgever of werknemer, maar een situatie die voor alle partijen beter is.

Als het u en uw medewerker niet lukt om zelf dit probleem op te lossen, neemt u contact met ons op. We zitten immers ook bij u in de regio Venlo.