27jun
Arbeidsconflicten kosten een organisatie veel geld. Kan het ook anders?

Arbeidsconflicten kosten een organisatie veel geld. Kan het ook anders?

Arbeidsconflicten kosten een organisatie veel geld en ook tijd. Maar dat hoeft niet! Simpelweg door er bijtijds bij te zijn en inzicht te krijgen in de arbeidskwestie.
In dit artikel vindt u een overzicht van de kosten die een arbeidsconflict met zich mee kan brengen en de mogelijke schadelastbeperking. Ook bieden wij u handvatten om beter zicht te krijgen op dreigende conflictsituaties.
 

Lees verder
4jun
Mediation als preventieve oplossing voor arbeidsconflicten.

Mediation als preventieve oplossing voor arbeidsconflicten.

Wanneer zet je nu als bedrijf mediation in? Werknemer en werkgever komen er samen niet uit, zitten niet op de zelfde golflengte. Hoe lang blijf je praten? Hoe ver heeft het conflict zich al ontwikkeld? Is er een advocaat nodig of is dat net een stap te ver? Allemaal vragen waar je als werkgever tegen aan kunt lopen in een arbeidsrelatie. Lees hier het artikel van Sandy Hazelhoff, MfN registermediator en één van de leden van de Arbeidsmediatiors.

Lees verder
13nov
Werkstress. Belangrijke rol voor leidinggevenden.

Werkstress. Belangrijke rol voor leidinggevenden.

Deze week vindt voor de 5e keer De Week van de Werkstress plaats. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan hoe je de symptomen van werkstress herkent en wat de gevolgen zijn van werkstress. Dit jaar ligt de focus op preventie van stress en het vergroten van werkplezier.

Lees verder
23jul
Een arbeidsconflict? hoe groot is de muur inmiddels?

Een arbeidsconflict? hoe groot is de muur inmiddels?

Een arbeidsconflict wordt vaak laat aangemeld. Het conflict op de werkvloer of het verborgen conflict achter een ziekmelding speelt vaak al een tijd. Wij maken mee dat het conflict al meer dan een jaar duurt voor dat het bij ons arbeidsmediators terecht komt. En in die periode is het probleem vaak al hoog opgelopen.

Lees verder
18jun
De onpartijdige mediator: bestaat die echt?

De onpartijdige mediator: bestaat die echt?

Anders dan bij andere vormen van  bemiddeling is bij mediation de bemiddelaar onpartijdig. De mediator is er voor álle partijen en handelt zonder vooringenomenheid. Dat zeggen tenminste de gedragsregels voor de erkende mediator in Nederland.

Lees verder
5jun
Mediation in opkomst

Mediation in opkomst

Dat de vraag naar arbeidsmediation razendsnel groeit, mag geen wonder heten. Conflicten op de werkvloer zijn er immers in alle soorten en maten: denk aan een ontslag op staande voet, een ziekmelding die door een bedrijfsarts wordt betwist of simpelweg een onenigheid met een directe collega. Werd voorheen te pas en te onpas de gang naar de rechter gemaakt, tegenwoordig schakelen partijen steeds vaker de hulp van een arbeidsmediator in.

Lees verder
29mar
Ziek door een arbeidsconflict

Ziek door een arbeidsconflict

Een verschil van mening tussen werkgever en werknemer over het functioneren van de werknemer kan ertoe leiden dat een arbeidsrelatie verstoord raakt. De werknemer zal zich in veel gevallen ziek melden vanwege het arbeidsconflict. Vaak volgt een langslepende kwestie die veelal uitmondt in een ontslagprocedure. Hoe kan dit worden voorkomen?

Lees verder
27feb
Geheimhouding bij mediation

Geheimhouding bij mediation

Arbeidsmediation biedt veel voordelen ten opzichte van een gang naar de rechter: het is in de regel sneller, efficiënter en biedt in veel gevallen een voor alle partijen bevredigende oplossing. Wat arbeidsmediation nog eens extra interessant maakt is de geheimhoudingsverplichting.

Lees verder
7feb

Het beoordelingsgesprek, maar al te vaak de opmaat voor een conflict.

Velen zullen het herkennen. Vaak hanteren organisaties (nog steeds) jaarlijkse beoordelingsgesprekken. Maar al te vaak een soort rituele dans. De leidinggevende probeert op het laatste moment, vaak met veel knip- en plakwerk het gesprek op papier voor te bereiden, waar bij de inhoud meestal bij aanvang van het beoordelingsgesprek als konijn uit de hoge hoed getoverd wordt. Een werkwijze die niet bepaald als schoolvoorbeeld voor geslaagde communicatie gezien kan worden.

Lees verder
11jan
De vrijwilligheid van mediation

De vrijwilligheid van mediation

Mediation weigeren mág. Mediation inzetten bij arbeidsconflicten is geen verplichting en kan niet worden opgelegd. Toch is weigeren niet verstandig. Zowel de werkgever als de werknemer moeten zich inspannen om een arbeidsconflict op te lossen. Helemaal als het conflict leidt tot ziekteverzuim. Dit is het beginsel van goed werknemerschap en goed werkgeverschap. Mocht het conflict escaleren en eindigen bij de rechter, dan heeft een mediationweigerende werkgever of -nemer de rechter over het algemeen iets uit te leggen.

Lees verder
7dec
Arbeidsmediation light

Arbeidsmediation light

Arbeidsmediation heeft voor sommigen  het etiket dat er altijd sprake van een serieus conflict moet zijn, wil je het instrument inzetten, en soms dat het conflict zó hevig is dat het haast als vanzelf een exitmediation wordt.

Lees verder
29nov
Loondoorbetaling bij ziekte en premiedifferentiatie WGA volgens Het Regeerakkoord van oktober 2017.

Loondoorbetaling bij ziekte en premiedifferentiatie WGA volgens Het Regeerakkoord van oktober 2017.

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” dat op 10 oktober 2017 is gepubliceerd, is als een van vele te nemen maatregelen opgenomen dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort wordt van twee naar één jaar, een lastenverlichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het tweede jaar worden in die gevallen overgenomen door het UWV.

Lees verder
15nov
Privacywet AGV: de bel horen luiden…

Privacywet AGV: de bel horen luiden…

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn waar de EU-lidstaten sinds 1995 hun privacywetgeving op hebben gebaseerd. ‘Onze’ Wet Bescherming Persoonsgegevens’ komt dan ook te vervallen.

Lees verder
30okt

Mediation in het regeerakkoord

Lees verder
11sep
Nu ook trainingen bij Dé Arbeidsmediators

Nu ook trainingen bij Dé Arbeidsmediators

Dé Arbeidsmediators breidt haar dienstverlening uit! Naast arbeidsmediation, bieden wij nu ook trainingen aan om uw kennis en vaardigheden te vergroten.

Lees verder
13jul
Billijke vergoedingen bij ontslag

Billijke vergoedingen bij ontslag

De hoge Raad heeft in een arrest van 30 juni 2017 handvatten gegeven voor het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding die een werkgever moet betalen aan een in strijd met de wettelijke voorschriften ontslagen werknemer. Het gaat om het volgende.

Lees verder
12apr
Succesvol 2e DAM Event

Succesvol 2e DAM Event

23 maart vond het 2e succesvolle DAM Event plaats.

Lees verder
12apr
Nieuwe cursussen & trainingen

Nieuwe cursussen & trainingen

Binnenkort bij Dé Arbeidsmediators: Ons nieuwe trainingsaanbod. Zowel op basis van open inschrijving als in-company, gaan wij onze dienstverlening uitbreiden om zowel onze klanten, als andere geïnteresseerden ook preventief te helpen en te adviseren hoe effectief om te gaan met (dreigende) conflictsituaties.

Lees verder
6apr
5 Manieren om met een conflict om te gaan

5 Manieren om met een conflict om te gaan

Verschillen van mening komen op de werkplek vaak voor. Een conflict heeft veel invloed op de werkprestatie door bijkomstige emoties. Hoe kunt u een lopend conflict het beste oplossen?

Lees verder
28feb
Opnieuw een loondoorbetalingsverplichting wanneer passende arbeid ‘nieuw bedongen arbeid’ wordt

Opnieuw een loondoorbetalingsverplichting wanneer passende arbeid ‘nieuw bedongen arbeid’ wordt

Het kan voordoen dat een zieke werknemer in het kader van zijn re-integratie andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten en dat hij na afloop van de periode van 104 weken opnieuw door ziekte uitvalt. In sommige gevallen dient de werkgever dan wederom het loon van de werknemer te betalen. Wanneer is dit het geval?

Lees verder
14feb

Klant van ArboNed, Human Capital Care of CZ? Ook voor u inzetbaar!

Vorig jaar hebben wij u bericht over onze erkenning als aanbieder van arbeidsmediation voor CZ Bedrijfszorg. Per 1 januari 2017 is deze samenwerking gecontinueerd en zijn tevens nieuwe raamovereenkomsten gesloten met Human Capital Care en ArboNed. Bekijk wat we voor u kunnen betekenen.

Lees verder
17jan
Vier oorzaken van een arbeidsconflict

Vier oorzaken van een arbeidsconflict

Dé Arbeidsmediators worden in veel situaties gevraagd om te bemiddelen bij arbeidsconflicten. Door tijdig in te spelen op mediation, voorkomt u een conflict. Wij hebben veelvoorkomende conflictsituaties voor u op een rij gezet. 

Lees verder
25dec
Samen op weg naar een succesvol 2017

Samen op weg naar een succesvol 2017

Op de drempel van 2017 danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen en de goede samenwerking. Dé Arbeidsmediators is een landelijk georganiseerd netwerk van ervaren MfN Registermediators die gespecialiseerd zijn in arbeidsgerelateerde problematiek. 
 

Lees verder
20dec
Alles over de transitievergoeding in 2017

Alles over de transitievergoeding in 2017

Wie 2 jaar of langer een vast of tijdelijk contract heeft bij een werkgever, kan bij ontslag en/of beëindiging hiervan, sinds 2015 aanspraak maken op een transitievergoeding. Wij hebben alle ins en outs over de transitievergoeding in 2017 voor u op een rij gezet.

Lees verder
14nov
Dé Arbeidsmediators erkend als aanbieder voor CZ Bedrijfszorg

Dé Arbeidsmediators erkend als aanbieder voor CZ Bedrijfszorg

We zijn bijzonder trots om te kunnen melden dat wij erkend zijn als landelijk aanbieder van arbeidsmediation voor CZ Bedrijfszorg. Dé Arbeidsmediators hebben de proeve van bekwaamheid doorstaan en aangetoond aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

Lees verder
8nov
Nieuwe ontwikkeling in arbeidsrecht: ketenbepaling verdwijnt?

Nieuwe ontwikkeling in arbeidsrecht: ketenbepaling verdwijnt?

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract.  Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, is wel duidelijk geworden dat het er niet makkelijker op geworden is voor werkgevers, om bij problemen met werknemers te komen tot ontbinding. Anderzijds, als gevolg hiervan, is het voor werknemers moeilijker gebleken een vast dienstverband te krijgen na afloop van hun tijdelijke contracten.

Lees verder
25okt
De houdbaarheid van de “Pel-vuistregels” bij mediation in arbeidsrecht na invoering van de WWZ

De houdbaarheid van de “Pel-vuistregels” bij mediation in arbeidsrecht na invoering van de WWZ

In 2007 is van de hand van Mr. J. Pel een boek “Arbeidsrecht en mediation” verschenen, waarin hij een trend waarnam rondom mediation en beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de ontslagvergoeding. Bij onderzoek van jurisprudentie tot 2014 is bij herhaling vastgesteld dat de “Pel Vuistregels” nog immer geldig zijn. In 2015 is met de komst van de WWZ het ontslagrecht weliswaar ingrijpend gewijzigd, maar het effect daarvan op wet- en regelgeving rondom verzuim is daarbij zeer beperkt gebleven. Hoe zit dit nu precies? 

Lees verder
11okt
Ontdek uw werkgeversplichten bij pesten op de werkvloer!

Ontdek uw werkgeversplichten bij pesten op de werkvloer!

Eén op de zes werknemers in Nederland heeft te kampen met pesten op de werkvloer. Minister Asscher van Sociale zaken besteedt extra aandacht aan dit probleem. Hij pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het verplicht stellen van een cursus voor leidinggevenden bij ‘te laat’ ingrijpen op het pestgedrag op de werkvloer.

Lees verder
27sep
Werkgevers zijn sinds 1 juli 2016 verplicht tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling

Werkgevers zijn sinds 1 juli 2016 verplicht tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet regelt de mogelijkheden voor en de bescherming van werknemers die een misstand melden.

Lees verder
13sep
Jurisprudentie over mediation in arbeidszaken

Jurisprudentie over mediation in arbeidszaken

Zowel werkgever als werknemer hebben een inspanningsverplichting met betrekking tot het welslagen van arbeidsrelaties. Maar hoever reikt deze inspanningsverplichting?

Lees verder
30aug
Nog steeds onduidelijkheid over ingang bedenktermijn!

Nog steeds onduidelijkheid over ingang bedenktermijn!

Er is nóg onduidelijkheid over de ingang van de bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomsten. Het gaat hierbij specifiek om de vraag wanneer het termijn exact aanvangt. Er zijn inmiddels enige rechtszaken gevoerd met tegengestelde conclusies van de rechter. Wij hebben de updates over deze wettelijke aanpassing voor u op een rijtje gezet.

Lees verder
16aug
(Arbeids)mediation mogelijk naast rechtspraak!

(Arbeids)mediation mogelijk naast rechtspraak!

Het kan voorkomen dat u tijdens uw lopende rechtszaak bewust wordt gemaakt van (arbeids)mediation. Uw zaak loopt dan al bij de civiele rechter. Dit wordt ook mediation naast rechtspraak genoemd. Wat houdt dit precies in? Dé Arbeidsmediators ondersteunen u verder! 

Lees verder
26jul
Liever geen gedoe? Schakel ons in!

Liever geen gedoe? Schakel ons in!

Heibel, ruzie, weerstand, roddel, verwijten en wantrouwen. Overal waar mensen met elkaar samenwerken ontstaat vroeg of laat gedoe. En gedoe is een belangrijke bron voor conflicten die een hoop (negatieve) energie kosten. Maar als het lukt om in de organisatie, het team of de afdeling gedoe te bespreken, kan dit ook veel opleveren.

Lees verder
12jul
Bedenktermijn aangepast; nu vóór ondertekening bindend!

Bedenktermijn aangepast; nu vóór ondertekening bindend!

De kantonrechter in Leiden is tot het oordeel gekomen dat wanneer een werknemer bewust schriftelijk akkoord gaat met de inhoud van een schikking met zijn werkgever, de wettelijke bedenktermijn van twee weken begint. Dit is in tegenstelling tot eerdere uitspraken waarbij de bedenktermijn pas zou starten na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. 

Lees verder
18mar

Geen transitievergoeding na twee jaar ziekte?

De transitievergoeding die een organisatie nu nog moet betalen aan een werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst gaat, wordt mogelijk geschrapt. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. De werkgever moet dan wel voldoende inspanningen hebben verricht om de zieke werknemer te laten re-integreren.

Lees verder
2mar

Wet Werk en Zekerheid ‘werkt niet’: personeel ontslaan lastiger.

Het is lastiger voor werkgevers om personeel te ontslaan, terwijl dat met de nieuwe regels juist eenvoudiger moest worden, stellen experts tijdens een hoorzitting over de Wet Werk en Zekerheid in de Tweede Kamer.

Lees verder
1mar

Slechte of geen feedback vaak een bron van conflicten

Verkeerd of helemaal niet gegeven feedback is in onze ervaring een van de redenen dat relaties onder spanning komen te staan. Ergernissen worden niet of op een verkeerde manier uitgesproken, waardoor iemand zich aangevallen kan voelen. Dat is confronterend en lang niet altijd leuk. Toch kan feedback, mits juist gegeven, vaak juist voor leerzame inzichten zorgen.

Lees verder
23feb

De positieve kant van conflicten

Mensen hebben het niet graag over conflicten, laat staan dat zij er in verzijlt raken. Toch ontstaan conflicten iedere dag en overal. Privé en op het werk. Veel mensen zijn bang voor conflicten op het werk en de mogelijke escalatie ervan.

Lees verder
5feb

Groei!

Nadat begin 2015 Dé Arbeidsmediators is opgericht, merken we de vraag naar begeleiding bij arbeidsconflicten toenemen. 

Lees verder
6jan

WWZ: de wijzigingen per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wijzigen een aantal arbeidsgerelateerde zaken. Deze komen voort uit de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). 

Lees verder
9dec

Boodschap mediators aan van der Steur: “Breng Wetsvoorstel Mediation snel in consultatie”

Op donderdag 26 november organiseerde de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2015 in Spant! Bussum. Het congres werd aan de hand van een video geopend door Ard van de Steur, minister van Veiligheid en Justitie. Bijna 600 deelnemers deden via de MfN een oproep aan de minister om het Wetsvoorstel Bevordering Mediation met de grootst mogelijke snelheid in consultatie te brengen.

Lees verder
21nov

Ziekteverzuim als gevolg van een arbeidsconflict

Het oplossen, dan wel voorkomen van ziekteverzuim als gevolg van een arbeidsconflict op de werkvloer (ook wel bekend onder de noemer van situatieve arbeidsongeschiktheid) vergt een specifieke aanpak.

Lees verder
17nov

‘Werkgever verdient bescherming tegen doorgeschoten arbeidsrechtelijke lastendruk’

Werkgevers klagen steen en been over tezware arbeidsrechtelijke lastendruk. De arbeidsrechtelijke lastendruk is in Nederland zo ver doorgeschoten dat de werkgever daartegen beschermd moet worden. 

Lees verder
16nov

Hoe makkelijk kan ik werknemers na 1 juli 2015 ontslaan?

Het ontslagrecht is veranderd. De overheid wil het eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken om een werknemer de laan uit te sturen. De wijzigingen zijn per 1 juli 2015 ingegaan. Maar hoe makkelijk is het nou echt? 

Lees verder
14nov

Rechters wijzen 40% van de ontslagaanvragen af.

Uit een eerste analyse van de ontslaguitspraken die sinds de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht door rechters zijn gewezen blijkt dat een substantieel deel van de ontslagaanvragen wordt afgewezen.

Lees verder
6nov

Billijke vergoeding, naast transitie vergoeding

Sinds 1 juli 2015 kunnen rechters, naar eigen inzicht, bepalen dat werkgevers bij ontslag, naast transitievergoeding,  een “billijke vergoeding” moeten betalen als zij ernstig nalatig zijn en/of verwijtbaar hebben gehandeld. Dit kan omdat bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding de mate van verwijtbaarheid  van de werkgever niet wordt meegewogen. 

Lees verder
2nov

STECR Werkwijzer Eigen Regie is uit

Werkgevers hebben grote verantwoordelijkheden voor preventie en aanpak van ziekte-verzuim. Ze zijn daarom wettelijk verplicht tot het inschakelen van deskundigen zoals een bedrijfsarts. 

Lees verder
1nov

Overleg NVAB en STECR over Werkwijzer Arbeidsconflicten

De NVAB heeft in haar standpunt over de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6) een aantal essentiële knelpunten aangegeven. 

Lees verder
14okt

Transitievergoeding oproepkracht berekenen

De Regeling looncomponenten en arbeidsduur is licht gewijzigd. Hierdoor is verduidelijkt hoe u de arbeidsduur moet vaststellen bij berekening van de transitievergoeding voor een oproepkracht.

De berekening van zowel de transitievergoeding (tool) als de boete bij de aanzegplicht is gebaseerd op het loon. Voor sommige werknemers – zoals oproepkrachten – staat dit loon niet vast omdat u geen of een wisselende arbeidsduur met hen bent overeengekomen. Voor uw berekening geldt dan de gemiddelde arbeidsduur in de 12 maanden die voorafgaan aan het einde van het contract. Duurde het contract korter dan 12 maanden, dan berekent u de gemiddelde arbeidsduur over de duur van het contract. Houd er hierbij rekening mee dat perioden waarin de werknemer niet werkzaam was door ziekte, verlof of staking, niet meetellen.

Lees verder
5okt

Loondoorbetaling bij ziekte kleine werkgevers naar 1 jaar?

5 oktober 2015:   

Het kabinet overweegt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers terug te brengen van twee naar één jaar. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten.

Voornamelijk kleine organisaties zien de twee jaar durende loondoorbetalingsverplichting bij ziekte als een groot bedrijfsrisico. Het kabinet wil dit risico dan ook verkleinen en heeft hiervoor mogelijke oplossingen laten onderzoeken. De – volgens het kabinet – enige haalbare oplossing staat onder meer beschreven in een onderzoeksrapport over zelfstandigen zonder personeel. Door deze maatregel hoeven kleine werkgevers het loon bij ziekte maximaal één jaar door te betalen. Het tweede ziektejaar betaalt UWV.

Lees verder
3sep
Website LIVE….Dé Arbeidsmediators volop in beweging

Website LIVE….Dé Arbeidsmediators volop in beweging

Wij zijn heel druk geweest met de website en alles wat op de achtergrond moet draaien....  Het resultaat mag er zijn, wij zijn er in ieder geval trots op.
De website is zo ingericht dat deze makkelijk toegankelijk moet zijn voor al onze doelgroepen:

Lees verder
17jul

Motieregen naar aanleiding van WWZ

Sinds onder andere het nieuwe ontslagrecht, onderdeel van de WWZ, is ingegaan op 1 juli dienden al verschillende Tweede Kamerleden moties in tegen de wet. Zij roepen de regering op onderdelen van de wet te herzien.

Lees verder
2jul

Werknemer moet transitievergoeding opeisen

Als een werkgever geen transitievergoeding betaalt aan een werknemer die hier wel recht op heeft, moet de werknemer dit zelf opeisen. Hij moet hiermee wel haast maken. Er geldt hiervoor namelijk een termijn van drie maanden na de datum waarop het dienstverband is geëindigd.

Lees verder
3jun

Landelijke campagne tegen pesten gestart

Een half miljoen Nederlanders is naar schatting het slachtoffer van pesterijen op de werkvloer. Een landelijke campagne moet dit probleem de kop indrukken, minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaf op maandag 1 juni al het startsein.

Lees verder
1jun

WWZ en de positie van de werknemer

Met de invoering van de WWZ kan de positie van de werknemer in de onderhandelingen over het einde van de arbeidsovereenkomst met een beëdigingsovereenkomst sterker worden in vergelijking met de huidige situatie. Waar de werkgever zich voor de invoering van de WWZ nog kon beroepen op de onzekerheid van toekenning van de kantonrechtersformule of in ieder geval op onzekerheid over de hoogte daarvan, is de transitievergoeding na de invoering een vast gegeven en naar verwachting het startpunt van de onderhandelingen.

Lees verder
31mei

Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 bij ontslag.

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 bij ontslag een vergoeding bij ontslag. Dit heet een transitievergoeding. De werknemer moet 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. 

Lees verder
31mei

Nieuwe regels ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht. Het ontslagrecht is dan eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers. De regels zijn eerlijker en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan.

Lees verder