5 Manieren om met een conflict om te gaan

5 Manieren om met een conflict om te gaan

Verschillen van mening komen op de werkplek vaak voor. Collega’s en leidinggevenden kunnen niet alleen verschillende principes of idealistische overtuigingen hebben, maar ook meningen over werkbeslissingen of arbeidsvoorwaarden kunnen afwijken. Het komt veelvuldig voor dat een verschil van mening onverhoopt uitmondt in een conflict. Dit is voor alle partijen een vervelende zaak.

Een conflict heeft veel invloed op de werkprestatie door bijkomstige emoties. Woede, angst, schaamte of teleurstelling kunnen de samenwerking en de werkprestatie aanzienlijk onder druk zetten.

Hoe kunt u een lopend conflict het beste oplossen?

Herken de situatie

Herken de situatie en de betrokken personen, voordat deze verder escaleert. Om succesvol te kunnen blijven samenwerken in een prettige sfeer is het op tijd herkennen van een conflict van groot belang. Dit is niet altijd even makkelijk. Door het conflict te herkennen en uit te spreken, kunt u op tijd een oplossing voordragen.

Daaropvolgend is de erkenningsfase belangrijk. Het conflict is er, wat kunnen we er vervolgens aan doen?

Veelal worden in deze fase diverse manieren van conflicthantering voor gedragen om het conflict op te lossen. Welke tactieken zijn er? 

Conflicthantering tactieken 

Er bestaan vijf tactieken van conflict coping of conflicthantering voor het oplossen van een conflict. Het hangt sterk af van uw specifieke situatie welke stijl het meest effectief is.

1. Strijden voor eigen belang

Strijden wordt veelal gedaan als de inhoud van het conflict erg belangrijk wordt gevonden, belangrijker zelfs dan de opgebouwde relatie. De eigen belangen worden vooropgesteld en de persoon in kwestie bekommert zich in mindere mate om het welbevinden van de mensen om zich heen. Hij of zij is puur uit op het realiseren van zijn of haar doelen.

Strijden is een goede tactiek wanneer je je gelijk wilt krijgen. Echter, het is niet aan te bevelen wanneer je later nog een goede samenwerking tot stand wilt brengen. Deze kan immers beschadigd raken. 

2. Aanpassen aan de andere partij

Aanpassen is een goede strategie als de opgebouwde relatie belangrijker is dan de inhoud van het conflict. Aanpassen aan de situatie kan een goede tactiek zijn als je weet dat je naderhand beseft toch ongelijk te hebben, of wanneer je de tegenpartij nog niet zo goed kent. Je bewaart de vrede en bouwt een goed samenwerkingsband op. In sommige gevallen kan het nadelig zijn, bijvoorbeeld wanneer je over je heen laat lopen of wanneer het een negatieve invloed heeft op de persoonlijke waardigheid. 

3. Het conflict vermijden

Wanneer een partij geen doelen wil realiseren en niet geïnteresseerd is in de relatie met de ander, heeft het kenmerken van vermijdend gedrag. Een groot voordeel is dat deze strategie geen energie vergt. Het conflict wordt echter met deze tactiek niet opgelost, maar slechts uit de weg gegaan. Het conflict zal dus verder voortduren. 

4. Onderhandelen en concessies doen

Onderhandelen wordt vaak toegepast door berekenende onderhandelaars. Iedere partij krijgt voor een deel zijn zin. De kern draait om het doen van concessies. Beide partijen blijven zodoende vasthouden aan de eigen belangen en doelstellingen, maar zijn wel bereid om stappen naar elkaar toe te zetten.

Onderhandelen of het doorvoeren van concessies is een snelle effectieve manier om een conflict op te lossen. Het kan voorkomen dat het conflict op de lange termijn terugkeert en niet stand houdt. De doorgevoerde oplossing is niet altijd de meest optimale oplossing.

5. Samenwerken

Een goede tactiek om een lopend conflict op te lossen is door beide partijen te laten samenwerken aan een gedegen oplossing. Opvattingen en persoonlijke belangen worden door samen te werken van beide kanten gehoord. Deze tactiek kan alleen als beide partijen open staan voor een dergelijke samenwerking.

Door continu te zoeken naar een onderlinge balans, kunnen doelen gerealiseerd worden en relaties in stand worden gehouden. Vanuit jezelf praten en oplossingsgericht blijven denken zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Een mediator kan dit proces ondersteunen. 

Welke strategie past bij u?

De Arbeidsmediators kunnen u helpen bij het oplossen van naderend of lopend conflict.

Wij onderzoeken alle belangen, brengen deze in kaart en zorgen voor een evenwichtige en integere behartiging. Ons doel is om de grenzen van beide partijen helder te krijgen. Een conflict is immers een signaal dat deze overschreden zijn. Door meer wederzijds begrip kan de band of de relatie tussen betrokkenen sterker worden, waardoor er (weer) succesvol samengewerkt kan worden.

Ontvang vrijblijvend advies over welke conflicthanteringsstijl het beste in uw situatie kan worden toegepast. Bel met 085 - 273 23 10 of mail naar info@dearbeidsmediators.nl

Deel dit bericht: