Arbeidsmediation light

Arbeidsmediation light

Arbeidsmediation heeft voor sommigen  het etiket dat er altijd sprake van een serieus conflict moet zijn, wil je het instrument inzetten, en soms dat het conflict zó hevig is dat het haast als vanzelf een exitmediation wordt.

Dat hoeft niet!
Integendeel zelfs, hoe eerder mediation ingezet wordt, hoe beter dat is. Vanuit onder andere het herstelrecht zijn mediation – en interventie technieken beschikbaar die ook in arbeidsmediations hun nut bewijzen. Conflicten ontstaan waar mensen zich niet gehoord voelen, waar geen dialoog gevoerd wordt, maar monologen naar de ander uitgesproken worden. Dan luister je niet meer om te horen wat de ander zegt, maar wacht je gewoon tot je je eigen standpunt kunt uitdragen. De ander doet dat ook, met als gevolg dat er niemand luistert en dat niemand gehoord wordt.  Dat doen we allemaal, zeker als er toch al ergernis of irritatie is.  We doen ook allerlei   aannames: de ander zal wel dit of dat willen en zegt daarom zus of zo om mij zover te krijgen dat ik …. vul maar in.

Ook dan kan mediation nut hebben, eigenlijk al vóórdat een conflict als zodanig op tafel ligt, vóórdat onwrikbare standpunten zijn ingenomen. Een ervaren mediator kan er voor zorgen dat alle partijen aan het woord komen, hun verhaal  kunnen vertellen zonder onderbrekingen, en echt naar elkaar luisteren. In verreweg de meeste gevallen blijkt dan, dat partijen eigenlijk hetzelfde willen: gewoon prettig met elkaar werken, waarbij ieder in zijn waarde gelaten wordt. Betrokkenen weten zelf meestal heel goed wat er voor nodig is om dat mogelijk te maken, en om datgene dat fout ging te herstellen.  Ze kunnen aangeven  wat zij zelf daarvoor nodig hebben èn (vooral!) wat zijzelf daarvoor kunnen doen. Doordat ze dat kunnen zeggen, en het van de ander kunnen aanhoren verdwijnen ongegronde aannames  en komen oplossingen daarvoor in de plaats.

Zo breng je als mediator het gesprek dat eerder gestokt was, weer op gang. Doordat partijen hun eigen oplossingen formuleren, zijn die toekomstbestendig. 

Deze werkwijze wordt wel  aangeduid als “mediation light”  - of “lite” als je het in het Amerikaans zegt. Deze vorm zou vaker ingezet moeten worden!

Meer informatie? 

Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers via 085 – 273 23 10 of mail naar info@dearbeidsmediators.nl.

 

Deel dit bericht: