Bedenktermijn aangepast; nu vóór ondertekening bindend!

Bedenktermijn aangepast; nu vóór ondertekening bindend!

De kantonrechter in Leiden is tot het oordeel gekomen dat wanneer een werknemer bewust schriftelijk akkoord gaat met de inhoud van een schikking met zijn werkgever, de wettelijke bedenktermijn van twee weken begint. De vaststellingsovereenkomst hoeft in dit scenario nog niet ondertekend te zijn. Dit in tegenstelling tot wat een rechter in Rotterdam eerder oordeelde: de bedenktermijn zou pas starten na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

Wat is bedenktermijn?

De periode waarin de werknemer zijn of haar akkoord mag intrekken op een vaststellingsovereenkomst voor een ontslag met wederzijds goedkeuren; wordt de wettelijke bedenktermijn genoemd. De werknemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer partijen de arbeidsovereenkomst wensen te beëindigen, wordt dit opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan onderwerpen die betrekking kunnen hebben op; de ontslagvergoeding, een einddatum en een eindafrekening, vrijstelling van werkzaamheden, een concurrentie- of relatiebeding, een geheimhoudingsbeding, het inleveren van de bedrijfseigendommen, finale kwijting en / of een getuigschrift met referenties.

Uitgelegd in de praktijk

Stel; een werknemer werkt bij een werkgever. Na een jarenlange samenwerking ontstaat onenigheid over de uitvoering van de werkzaamheden en dit mondt uit in een arbeidsconflict. Middels mediation hebben beide partijen onderhandeld over de voorwaarden voor de beëindiging. De werkgever heeft de uiteindelijke voorwaarden per mail bevestigd en op 29 januari laat de werknemer eveneens schriftelijk weten dat hij akkoord gaat met de aangegeven voorwaarden voor beëindiging. De vaststellingsovereenkomst wordt wettelijk opgemaakt en bevat vermelding van een bedenktermijn van twee weken. De werknemer krijgt vervolgens 5 februari de overeenkomst opgestuurd, maar de werknemer gaat toch twijfelen en tot een ondertekening komt het niet. Op 16 februari mailt de werknemer van de schikking af te zien.

Oordeel van de kantonrechter

De werknemer ging ervan uit dat de laatste conceptversie van de overeenkomst van 5 februari bindend was en gaat uit van een bedenktijd vanaf die datum. De werkgever was het daar niet mee eens; zij hadden immers onderhandeld over de overeenkomst en de werknemer had bewust ingestemd. De rechter bevestigd deze redenatie, omdat er sprake is van een schriftelijke overeenstemming, waarvoor wettelijk geen ondertekening vereist is. Na instemming zou de werknemer voldoende in staat zijn geweest om de gemaakte afspraken te herzien.

Meer weten over de nieuwe bedenktermijn?

Heeft u zelf te maken met een arbeidsconflict tussen u en uw werknemer? En wilt u graag meer informatie over de nieuwe ontwikkeling over de beëindiging van het arbeidscontract en de vaststellingsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers via 085 – 273 23 10 of mail naar info@dearbeidsmediators.nl.

Deel dit bericht: