Geen transitievergoeding na twee jaar ziekte?

De toezegging van de minister komt vlak voor het grote debat in de Tweede Kamer over het functioneren van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Onder de WWZ kunnen werkgevers een transitievergoeding (tool) verschuldigd zijn als werknemers na twee jaar ziekte uit dienst gaan. Om deze transitievergoeding te omzeilen, zijn er werkgevers die hun zieke werknemer in dienst houden met een zogenoemd sluimerend dienstverband. Verschillende rechters hebben deze constructie goedgekeurd. Eerder liet de minister nog weten geen maatregelen te willen nemen om dit omzeilen van de transitievergoeding te voorkomen, maar daar lijkt hij nu dus op terug te komen.

Aantoonbaar ingespannen voor re-integratie

 De minister stelt dat hij begrijpt dat het betalen van een transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte als onredelijk wordt gezien. De minister wil daarom regelen dat een werkgever een lagere of zelfs helemaal geen transitievergoeding hoeft te betalen als hij zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. Vooruitlopend op het debat over de WWZ hebben de Christenunie en D66 al laten weten blij te zijn met de toezegging van de minister.  (HR Rendement)

Deel dit bericht: