Het beoordelingsgesprek, maar al te vaak de opmaat voor een conflict.

Vaak is er nauwelijks sprake van een dialoog. Terwijl de meeste handboeken aangeven dat er sprake dient te zijn van evenveel inbreng voor beide partijen.  De leidinggevende draagt zijn of haar standpunt uit en luistert niet naar de inbreng van de medewerker. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de beoordelingscyclus op deze manier nogal eens als frustrerend wordt ervaren en gemakkelijk leidt tot het gevoel van miskenning en zelfs kan leiden tot ziekmelding en (hoog oplopende) conflicten.

Als partijen eenmaal in een conflict zijn beland is het verstandig om Mediation te overwegen. Maar voorkomen is beter dan genezen! Bijvoorbeeld door de inzet van Arbeidsmediation Light waarbij een mediator er voor zorgt dat alle partijen aan het woord komen, hun verhaal  kunnen vertellen zonder onderbrekingen, en echt naar elkaar luisteren. Ook kan ervoor  gekozen worden om het hele beoordelingstraject anders vorm geven. In plaats van slechts eenmaal per jaar één gesprek is het veel beter om te kiezen voor een continu proces met gelijke inbreng van beide partijen, waarbij het beoordelingstraject veel meer het karakter krijgt van een ontwikkeltraject. Al of niet met behulp van een HR-tool.

Gezien het feit dat het omvormen van het beoordelingstraject naar een ontwikkeltraject erg ingrijpend is kan het toepassen  van Arbeidsmediation Light als snel inzetbaar en gemakkelijker toepasbaar alternatief gezien worden.

Deel dit bericht: