Nieuwe ontwikkeling in arbeidsrecht: ketenbepaling verdwijnt?

Nieuwe ontwikkeling in arbeidsrecht: ketenbepaling verdwijnt?

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract.  Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, is wel duidelijk geworden dat het er niet makkelijker op geworden is voor werkgevers, om bij problemen met werknemers te komen tot ontbinding. Anderzijds, als gevolg hiervan, is het voor werknemers moeilijker gebleken een vast dienstverband te krijgen na afloop van hun tijdelijke contracten.

Diverse politieke partijen zien mogelijkheden voor verbetering en spelen hier in hun verkiezingsprogramma’s op in.

Langer tijdelijk in dienst

Sinds 1 juli 2015 ontstaat een vast contract als werkgever en werknemer meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluiten èn/of langer dan 2 jaar gebruik maken van elkaar. De VVD wil deze regel herzien: werknemers moeten langer tijdelijk in dienst kunnen blijven.

Doel Wet werk en zekerheid (WWZ) niet behaald

De WWZ is bedoeld om flexwerkers eerder aan een vast contract te helpen. De praktijk wijst echter anders uit: werknemers belanden na twee jaar op straat of worden na een verplichte tussenpoos van zes maanden wederom tijdelijk in dienst genomen. Tevens gelden voor bepaalde branches de regels uit het CAO, waarin staat dat maximaal zes opvolgende tijdelijke contracten of maximaal vier jaar tijdelijke contracten toegestaan zijn. De CAO is dan bindend op voorwaarde dat deze van voor 1 juli 2015 is.

Vast contract aantrekkelijk maken

De VVD wil het verbindend verklaren van de CAO’s stoppen. Hierdoor wordt het opzeggen van contracten makkelijker en de contractvrijheid groter. Parallel hieraan is er behoefte aan goedkopere en simpelere ontslagprocedures. Ook het CDA en D66 pleiten daarvoor. D66 wil zelfs nog maar één contractvorm: een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er bestaat dan geen tweedeling meer tussen tijdelijke en vaste werknemers.

Werkgevers ontlasten bij langdurig zieke werknemer

Werkgever krijgen bij werknemers die langdurig uitvallen wegens ziekte te maken met veel administratieve taken en soms loonsancties in de vorm van een langere loondoorbetalingsplicht. De VVD wil hierin verandering brengen. Zij beogen een eenvoudigere procedure bij ziekte en voor kleinere ondernemingen een kortere loondoorbetalingsplicht. Dit moet werkgevers ontlasten waardoor  het aannemen van vaste medewerkers minder risico’s met zich meebrengt.

Dé Arbeidsmediators denken met u mee

Of deze plannen nu doorgang vinden of slecht deels gerealiseerd worden, het moge duidelijk zijn dat het beëindigen van een contract in de toekomst zeker niet makkelijker zal worden. Dit benadrukt wederom het belang van goed personeelsbeleid. Dé Arbeidsmediators bemiddelen niet alleen op het moment dat een samenwerkingsprobleem vastloopt in een conflict, maar willen graag ook preventief meedenken in uw personeelsbeleid. We verzorgen in dit kader conflictcoaching op individueel niveau, maar ook trainingen en organisatieadvies waar het gaat om preventie van verstoorde communicatie en arbeidsconflicten.

Deel dit bericht: