Nog steeds onduidelijkheid over ingang bedenktermijn!

Nog steeds onduidelijkheid over ingang bedenktermijn!

Er is nóg onduidelijkheid over de ingang van de bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomsten. Het gaat hierbij specifiek om de vraag wanneer het termijn exact aanvangt. Er zijn inmiddels enige rechtszaken gevoerd met tegengestelde conclusies van de rechter. Wij hebben de updates over deze wettelijke aanpassing voor u op een rijtje gezet.

Wat houdt de wettelijke bedenktermijn ook al weer in? 

Per 1 juli 2015 is de wettelijke bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomsten in werking getreden. De wettelijke bedenktermijn maakt onderdeel uit van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het geeft een werknemer recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, alsnog op een vaststellingsovereenkomst terug te komen. Dit hebben wij onlangs bericht in ons vorige artikel ‘Bedenktermijn aangepast; nu vóór ondertekening bindend.’

De wet geeft aan dat een vaststellingsovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. De wet schrijft echter tevens voor dat de termijn gaat lopen ‘vanaf de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen’. Het komt regelmatig voor dat reeds per e-mail overeenstemming is bereikt over een beëindiging. Dit zorgt dan voor discussie, omdat dan nog geen sprake is van een ondertekende vaststellingsovereenkomst.

Februari 2015: ondertekenen vaststellingsovereenkomst 

Zowel werknemer als werkgever zijn gebaat bij een duidelijk aantoonbaar en concreet moment waarop de bedenktermijn aanvangt. De rechter in Rotterdam oordeelde in februari 2015 in een zaak dat de bedenktermijn pas ging lopen vanaf het moment waarop daadwerkelijk ondertekening van de vaststellingsovereenkomst plaatsvond. Vóór ondertekening van de vaststellingsovereenkomst was een gemachtigde van de werknemer echter via de e-mail akkoord gegaan met de volledige inhoud van de overeenkomst. De kantonrechter bleef van mening dat daarmee de bedenktermijn nog niet begon te lopen.

Juni 2016: overeenstemming bereiken

In Leiden koos de kantonrechter voor een meer pragmatische benadering. Hij overwoog dat het schriftelijkheidsvereiste in het kader van de bedenktermijn beperkt zou moeten worden. De bedenktijd kan niet pas starten als beide partijen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend. In die zaak was per e-mail vastgesteld dat overeenstemming was bereikt nadat over de voorwaarden  waaronder de beëindiging van het dienstverband zou moeten plaatsvinden onderhandeld was. Op dat moment was, volgens de kantonrechter, voor de werknemer duidelijk welke afspraken waren gemaakt, waardoor de werknemer op dat moment ook de consequenties van de beëindiging kon overzien.

Bron: zaaknummer 4933980 - CV EXPL 16-1950, maar deze uitspraak is niet op rechtspraak.nl gepubliceerd

WhatsApp 

Over het aanzeggen en ontslaan via een WhatsApp-berichtje wordt op dezelfde manier geoordeeld. Hierover is bestaande jurisprudentie: er is dan voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.

Conclusie 

Het moment van ingaan van de bedenktermijn is nu in ieder geval in twee zaken beoordeeld. In deze gevallen hebben de rechters totaal anders geconcludeerd. De ‘Leidse leer’ geeft aan dat de bedenktermijn al start op de datum van het bereiken van overeenstemming over de beëindigingsvoorwaarden. Dit mag ook een akkoord per e-mail zijn tussen de gemachtigden van de werkgever en werknemer. Hopelijk verschijnt er in de (hogere) rechtspraak de komende periode meer duidelijkheid over de inwerkingtreding van de bedenktermijn. Het verstandigst is nu nog om de vaststellingsovereenkomst zo spoedig mogelijk te ondertekenen. Hiermee treedt de bedenktermijn in ieder geval in werking.

Eenvoudig op de hoogte blijven van de laatste updates?

Volg ons op Linkedin! Ga naar: www.linkedin.com/company/de-arbeidsmediators.

Heeft u zelf te maken met een arbeidsconflict tussen u en uw werknemer? En wilt u graag meer informatie over de nieuwe ontwikkeling over de beëindiging van het arbeidscontract en de vaststellingsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers via 085 – 273 23 10 of mail naar info@dearbeidsmediators.nl.

Terug lezen:

Deel dit bericht: