Privacywet AGV: de bel horen luiden…

Privacywet AGV: de bel horen luiden…

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn waar de EU-lidstaten sinds 1995 hun privacywetgeving op hebben gebaseerd. ‘Onze’ Wet Bescherming Persoonsgegevens’ komt dan ook te vervallen.

Maar wat betekent dit nu voor een mediator?

De nieuwe wet schrijft voor dat organisaties moeten kunnen aantonen hoe zij met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. Deze manier van verwerking moet datalekken voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van een datalek, zul je dit binnen 72 uur moeten melden.

Hoe je omgaat met persoonsgegevens zal per organisatie vastgelegd moeten worden in een zogenaamd ‘verwerkingsregister’. De belangrijkste onderdelen die in dit register beschreven staan zijn o.a. wie de persoonsgegevens verwerken, het doel van het verwerken van deze gegevens, van wie gegevens worden verwerkt en welke gegevens worden verwerkt. Maar ook hoe lang deze gegevens bewaard/opgeslagen blijven en hoe de veiligheid van deze opslag is geregeld.

Naast het opstellen van een dergelijk register, moeten we ons dus afvragen of onze datacenters of ‘clouds’ voldoen aan de juiste beveiligingseisen.  

Maar het heeft ook consequenties voor het gebruik van onze ‘klantgegevens’ voor andere doeleinden dan waar ze oorspronkelijk voor opgeslagen waren. Denk hierbij aan het verzenden van nieuwsbrieven of uitnodigen van ‘je netwerk’ voor informatieve bijeenkomsten of trainingen. DE mogelijkheid om je te kunnen afmelden voor bijvoorbeeld een nieuwbrief is dan niet meer voldoende lijkt het. Er zal vooraf al toestemming gevraagd moeten worden of hun gegevens voor deze doeleinden gebruikt mogen worden (denk aan de vakjes die aangevinkt worden bij je internetbestellingen…)

De controle op naleving van de nieuwe wetgeving zal worden verscherpt. Hierbij zullen naar verwachting de ogen eerst gericht worden op de ‘grote spelers’ in de markt. Desalniettemin is het goed om je bewust te zijn van jouw manier van dataverwerking en na analyse en vastlegging, je met een kritische blik af te vragen wat beter kan.

Deel dit bericht: