STECR Werkwijzer Eigen Regie is uit

Steeds meer werkgevers willen daarin zelf het voortouw nemen. Dat past bij moderne arbeidsverhoudingen. Een middel daarvoor is de zogeheten Eigen Regie. Op 21 oktober 2015 werd de eerste versie van de STECR Werkwijzer Eigen Regie (in het kader van arbeidsgerelateerde zorg) door de kenniskring* gepresenteerd.

STECR, Stichting Expertisecentrum participatie en zorg, kreeg de afgelopen tijd, met name uit werkgeverskring, vragen over dit onderwerp. De werkwijzer gaat om die reden dan ook in op de vraag wat eigen regie is en wat een onderneming er mee zou kunnen.

Daartoe wordt in de werkwijzer een stappenplan** geschetst met praktische handvatten voor het overwegen tot en/of het invoeren van (een vorm van) eigen regie in de onderne-ming. Ook worden enkele toelichtingen gegeven op het thema ‘eigen regie’ in relatie tot juridische vormgeving en worden enkele relevante visies en modellen besproken. De werk-wijzer is tot slot ook voorzien van een checklist die als toetsingskader te gebruiken is voor invoering van (vormen van) eigen regie.

De werkwijzer is, in de vorm van deze eerste versie, bedoeld om het nog relatieve jonge thema ‘Eigen Regie’ meer onder de aandacht te brengen bij werkgevers en werknemers en hen te stimuleren er verder over na te denken. In een toekomstige versie 2.0 hoopt STECR nog meer actuele praktijkinformatie en eventuele onderzoeksresultaten te verwerken.

Bron: Stecr Expertisecentrum Participatie

Deel dit bericht: