Ontdek uw werkgeversplichten bij pesten op de werkvloer!

Ontdek uw werkgeversplichten bij pesten op de werkvloer!

Eén op de zes werknemers in Nederland heeft te kampen met pesten op de werkvloer. Minister Asscher van Sociale zaken besteedt extra aandacht aan dit probleem. Hij pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het verplicht stellen van een cursus voor leidinggevenden bij ‘te laat’ ingrijpen op het pestgedrag op de werkvloer.

Inzet speciaal team ministerie SZW

Een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), gaat leidinggevenden trainen om een cultuurverandering te bewerkstelligen in de organisatie. Minister Asscher onderzoekt tevens of het mogelijk is om deelname aan een dergelijke cursus verplicht te stellen. Het verplicht stellen van vertrouwenspersonen in organisaties wil men ook mogelijk maken. Iedere werknemer moet immers bij ongewenst gedrag bij een deskundige terecht kunnen.

Gevolgen

Uit statistieken van juni dit jaar bleek dat ruim 1,2 miljoen werknemers in 2015 te maken hebben gehad met discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie op het werk. Ongewenst gedrag heeft veel gevolgen. Het zorgt voor: burn-outklachten, extra verzuimdagen en een mindere mate van betrokkenheid op het werk. Jaarlijks kost het gemiddeld zo’n zeven extra verzuimdagen per slachtoffer.

Ken uw plichten; zorgplicht en arbobeleid.

Als werkgever heeft u een zorgplicht naar uw medewerkers. Deze geldt om te voorkomen dat een medewerker in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door pesten. Het komt vaak voor dat medewerkers uitvallen door pesten. Zowel u als werkgever en  uw werknemers zijn hier niet bij gebaat. Het is dus van belang dat zowel de werknemer als de werkgever zich inspannen om het pesten te voorkomen dan wel te laten stoppen.

Tevens bent u als werkgever verplicht u te houden aan het arbobeleid. Dit houdt in dat u maatregelen neemt die er voor zorgen dat uw desbetreffende medewerker niet (langer) gepest wordt, of dat het pesten wordt beperkt. Dit kunt u realiseren door een (anti-)pestbeleid op te zetten, voorlichting te geven of door voldoende toezicht te houden.  

Campagne tegen pesten door middel van een boete

Als werkgever bent én blijft u aansprakelijk voor schade die uw medewerkers oplopen op de werkvloer. Lodewijk Asscher kondigde al in 2014 aan extra maatregelen te nemen tegen het pestprobleem op het werk. Inmiddels kunt u als werkgever eventueel zelfs tegen een boete aanlopen wanneer u bewust niets doet aan (onveilige) situaties op de werkvloer! Grijp dus tijdig in.

Het pestgedrag al geëscaleerd?

Ervaart u een dergelijke pestsituatie in uw organisatie? Of is de (pest)situatie tussen medewerkers al geëscaleerd? Dan biedt arbeidsmediation van onze arbeidsmediators uitkomst!

Wij zetten vastgelopen of destructieve communicatie om naar een constructief overleg. Klik hier voor meer informatie over de inzet van een arbeidsmediator, of neem contact op met één van onze mediators via info@dearbeidsmediators.nl. Liever persoonlijk te woord worden gestaan? Bel naar 085 - 273 23 10. 

Deel dit bericht: