Werkstress. Belangrijke rol voor leidinggevenden.

Werkstress. Belangrijke rol voor leidinggevenden.

Werkplezier cruciaal bij het voorkomen van werkstress

U weet vast dat werkplezier grotendeels wordt beïnvloed door de samenwerking met directe collega’s en leidinggevende(n). Wanneer dit niet vanzelf gaat, kan een werknemer hier ongemerkt veel energie aan verliezen. Dit kan leiden tot frustratie, vermoeidheid, teleurstelling, onzekerheid. Uiteindelijk zelfs tot verzuim vanwege de psychische druk die hierdoor wordt ervaren.

Leidinggevenden spelen belangrijk rol bij het voorkomen van werkstress

Voor een leidinggevende is een belangrijke taak weggelegd om werkstress tijdig op te merken en te zorgen dat werknemers weer plezier krijgen in hun werk. Valt het op dat een collega minder prettig in zijn vel zit, zich regelmatig terugtrekt, niet meer aansluit of niet meer deelneemt in groepsverbanden, zoals lunchpauzes of uitjes of zelfs regelmatig kortdurend uitvalt? Aarzel dan niet om het gesprek met hem/haar aan te gaan.

Ondersteuning is vaak fijn bij lastige gesprekken

Als leidinggevende kan het lastig zijn om zo’n gesprek aan te gaan. Of soms blijkt het probleem groter dan verwacht, bijvoorbeeld wanneer sprake is van duidelijke spanningen in de samenwerking.  Het inschakelen van een onafhankelijke mediator helpt dan om het probleem snel boven tafel te krijgen en effectief op zoek te gaan naar een oplossing die werkt voor alle betrokken partijen. De mediator kan hier dan de rol aannemen van (conflict) coach, zodat het ook niet zwaarder wordt ervaren dan het is. Mediation is namelijk niet alleen zinvol bij daadwerkelijke conflicten. Juist eerder in het traject biedt het door de specifieke deskundigheid van de mediator vaak uitkomst. Een goede begeleiding bij het verbeteren van de samenwerking of het simpelweg bespreekbaar maken van knelpunten kan dan veel ellende voorkomen.

Mooi dat hiervoor door zo’n Week van de werkstress ook weer extra aandacht voor is!

Meer weten over mediation?

Wilt u weten wat mediation voor uw bedrijf kan betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht: