Menu Zoeken 085 273 2310
Onze mediators

Fokje

Regio Groningen, Leeuwarden

De Arbeidsmediators - Introductie

Fokje

Fokje is arbeidssocioloog en is opgeleid tot gespecialiseerd arbeidsmediator. Ze heeft gedurende haar loopbaan een grote verscheidenheid aan arbeidsorganisaties van binnenuit leren kennen. Als universitair onderzoeker verrichtte ze onderzoek naar de medische en verpleegkundige beroepen binnen ziekenhuizen en naar het functioneren van milieu- en overheidsorganisaties. Het gevangeniswezen leerde ze kennen als klachtenfunctionaris voor gedetineerden in een penitentiaire inrichting voor langgestraften, terwijl haar werk als streetcornerworker en maatschappelijk werker met zich meebracht dat ze contact had met diverse hulpverleningsinstanties. Sinds 2010 heeft ze een praktijk als mediator en is ze ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Als arbeidsmediator heeft ze ruime ervaring in het bedrijfsleven.

Mag ik u voorstellen aan mijn collega's?