Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310
Onze mediators

Hans

MfN-registermediatior

hello-2015466

Hans werkt sinds 2011 als mediator in arbeids-, familie-, straf- en overheidszaken in opdracht van particulieren, bedrijven, gemeenten en de rechtbanken te Zwolle en Almelo. Daarvoor en daarnaast werkt(e) hij sinds 2004 als re-integratiecoach voor UWV en bedrijven en als personal coach. Hans heeft theologie gestudeerd en werkt nog enkele uren als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als vrijwilliger is hij actief als buurtbemiddelaar in Deventer en als secretaris van de Nederlandse Mediatorsvereniging. Arbeidsmediation is in zijn visie in de eerste plaats bemiddeling van een emotioneel, relationeel en communicatief probleem met zakelijke kanten. Als de emotionele lading van het probleem hoog is, leidt dat doorgaans tot een conflict. Als de deelnemers aan mediation er in slagen om de niet-persoonlijke kanten van het conflict te zien, dan is deëscalatie meestal het gevolg en kan vervolgens de zakelijke inhoud met de nodige zorgvuldigheid aan de orde komen. Hans heeft de gangbare specialisaties voor mediators met succes doorlopen en is geregistreerd als MfN-mediator, als NOBCO/EMCC Master Practitioner Coach en bij CMI en NOLOC als professioneel loopbaanbegeleider.

Mag ik u voorstellen aan mijn collega's?