Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310

Praktijkvoorbeeld inzet samenwerkingsscan voor een klein team.

Spanning op de werkvloer_kuddekoeien

Situatie: In een klein team van 9 personen heerst een toenemende onbestemde stemming.


De leidinggevende van het team heeft al vaker met de teamleden afzonderlijk gesproken, omdat hij denkt dat er een onderliggend arbeidsconflict is bij één of meerdere teamleden.

Zijn vermoeden is dat er weerstand zit in de diverse rollen die de medewerkers uitvoeren. Deze gesprekken leveren helaas geen inzicht.

Elk teamlid afzonderlijk bevestigt het gevoel dat er spanning zit in de samenwerking binnen het team, maar allen verwijzen naar de ander. Zelf geven zij in de gesprekken aan dat er verder niets speelt.

De sfeer wordt gaandeweg slechter en de samenwerking binnen het team komt meer onder spanning. Ook van buiten het team komen nu vragen wat er toch aan de hand is.

De teamleider stelt in een teammeeting voor om de samenwerkingsscan in te zetten voor het gehele team en alle teamleden geven daarvoor hun toestemming.

Na verwerking van de door allen ingevulde samenwerkingsscan, schrikt de teamleider van de resultaten.

Escalatieladder_fase2

Zonder dat er namen aan verbonden zijn, blijkt dat het team is verdeeld in twee kampen. Tussen beide kampen bestaat een staat van oorlog.

Er lijkt sprake te zijn van een serieus arbeidsconflict wat zich al erg laag op de escalatieladder bevindt.
Het arbeidsconflict zit in fase 2: de fase waarin er al strijd bestaat en er een kamp gaat voor de winst ten koste van (verlies) van het andere kamp.

Er is dus nog al wat aan de hand en het is niet duidelijk aan wie het ligt en wie er slachtoffer van dreigt te worden.

Voorbeeld Piramide Samenwerkingsscan

De arbeidsmediators worden ingeschakeld en na intakes met de leidinggevende en de teamleden afzonderlijk wordt voorgesteld om een teammediation te organiseren.

Met twee professionele arbeidsmediators worden sessies georganiseerd, waarin met alle deelnemers naar de samenwerking in de afgelopen maanden wordt gekeken.

Samen wordt vastgesteld dat er in die periode een negatieve sfeer is gaan groeien na een gezamenlijke heidag; een dag bedoeld om de neuzen voor het toekomstig beleid in de zelfde richting te krijgen. De leidinggevende is een aantal hulpvragen van meerdere teamleden volledig ontgaan of heeft deze onjuist geïnterpreteerd.

Met De Arbeidsmediators wordt de problematiek verhelderd. Vervolgens worden gezamenlijk toekomstgerichte afspraken gemaakt die sfeer bevorderend zijn. Maar ook afspraken die gaan bewaken dat als er ruis op de lijn lijkt of dreigt te ontstaan, dit sneller herkend en aangepakt gaat worden.

Wilt u meer weten over de inhoud van de samenwerkingsscan?

Heeft u te maken met een werksfeer die gaandeweg slechter wordt en merkt u dat de samenwerking binnen het team meer onder spanning komt te staan? Of misschien bent u gewoon nieuwsgierig hoe de samenwerking binnen uw team er nu voor staat.

Dan is onze Samenwerkingsscan een perfect management tool.

Wilt u weten welke uitkomsten u kunt verwachten van zo'n scan?

Wij hebben voor u een voorbeeldrapportage klaargezet!

Op deze manier krijgt u een concreter beeld over wat zo'n scan voor u en uw team kan betekenen?

Deze voorbeeldrapportage kunt u hier direct aanvragen en ontvangt u vervolgens in uw mailbox.

Aanvragen voorbeeldrapportage