Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310

Wat zijn de kosten en andere schadelasten van een arbeidsconflict?

Dé Arbeidsmediators

Directe kosten en gevolgkosten van een arbeidsconflict.

De kosten van een arbeidsconflict zijn grofweg te splitsen in “directe” kosten en “gevolgkosten”.

De directe kosten komen o.a. voort uit minder effectiviteit van de direct betrokkenen (let er hierbij op dat dit vaak voor meer dan 1 persoon geldt), bijvoorbeeld door verminderde concentratie, afwezigheid, overleg, ziekte, behandelkosten etc.

Voorbeelden van gevolgkosten zijn kosten t.b.v. tijdelijke en definitieve vervanging (denk ook aan inwerkkosten) en reputatiekosten.

De hoogte van de kosten van een arbeidsconflict.

Naar de hoogte van de kosten van een arbeidsconflict is al veel onderzoek gedaan (o.a. door Daniel Dana), grofweg kan worden gesteld dat verzuimkosten en de kosten van exit (o.a. ontslagvergoeding, advocaatkosten) de grootste kostenposten zijn. Tevens blijkt uit universitair onderzoek dat een arbeidsconflict gemiddeld meer dan € 25.000,= kost. Begrijpelijk, want met gemiddeld meer dan € 225,= per dag aan alleen directe verzuimkosten (van 1 medewerker met een modaal inkomen), loopt de kostenteller hard op.

Emotionele aspecten van een arbeidsconflict.

Hierboven is nog niet gesproken over de emotionele aspecten van betrokkenen, de collega’s en het thuisfront, deze laten zich minder goed meten maar zijn niet te onderschatten.

Schadelastbeperking arbeidsconflict

Het is dus zaak een arbeidsconflict tijdig te herkennen en te onderkennen. Direct handelen bespaart heel veel leed en kosten; dit levert dus heel veel op (niet alleen in geld). Hiervoor is de samenwerkingsscan ontwikkeld. Als hieruit blijkt dat een interventie wenselijk/noodzakelijk is, zullen de kosten van deze interventie (bijv. conflictcoaching, mediation, teamcoaching/-training) afhankelijk van hetgeen wat speelt slechts een fractie bedragen van de hier bovenstaande kosten. Dit zal naar schatting uiteenlopen van enkele gesprekken tot ca. 10-12 uren, waarbinnen een gemiddeld mediationtraject uitkomst biedt. In geld uitgedrukt is dit een paar honderd euro tot ca. € 2.000,= .