Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310
Werkgever

Samenwerkingsscan

Eerste hulp bij spanning op de werkvloer.

Heeft u te maken met een arbeidsconflict, dan is de spanning in de samenwerking eigenlijk al te hoog op gelopen. Dit kost tijd, geld en energie. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. En dat kan ook. Met de samenwerkingsscan bent u er op tijd bij.

bees-4971985_1920
samenwerkingsscanZ-03

Wat is de samenwerkingsscan?

De Samenwerkingsscan is een vragenlijst gebaseerd op de escalatieladder van Glasl. Zodra een werkrelatie onder druk komt te staan, gaat dit gepaard met bepaalde kenmerken in de communicatie, het gedrag en het gevoel naar elkaar toe. Naarmate het arbeidsconflict zich verder ontwikkelt, worden deze kenmerken steeds negatiever. Met de vragenlijst krijgt de deelnemer een beeld van hoe hij op dit moment in de (arbeids)relatie zit en met welke fase van de conflictontwikkeling dit samen valt. Daarnaast is het mogelijk om De Samenwerkingsscan in te zetten op teams, waarbij met een geanonimiseerde groepsrapportage inzicht ontstaat over de mogelijke aanwezigheid van samenwerkingsproblemen binnen het team. Op basis van deze analyse kunnen wij u aanvullend adviseren over mogelijke vervolgstappen.

Piramide-resultaat

Welke kosten brengt een arbeidsconflict met zich mee?

Directe kosten en gevolgkosten van een arbeidsconflict.
De kosten van een arbeidsconflict zijn grofweg te splitsen in “directe” kosten en “gevolgkosten”. De directe kosten komen o.a. voort uit minder effectiviteit van de direct betrokkenen (let er hierbij op dat dit vaak voor meer dan 1 persoon geldt), bijvoorbeeld door verminderde concentratie, afwezigheid, overleg, ziekte, behandelkosten etc.. Voorbeelden van gevolgkosten zijn kosten t.b.v. tijdelijke en definitieve vervanging (denk ook aan inwerkkosten) en reputatiekosten.

De hoogte van de kosten van een arbeidsconflict.
Naar de hoogte van deze kosten is al veel onderzoek gedaan (o.a. door Daniel Dana), grofweg kan worden gesteld dat verzuimkosten en de kosten van exit (o.a. ontslagvergoeding, advocaatkosten) de grootste kostenposten zijn. Tevens blijkt uit universitair onderzoek dat een arbeidsconflict gemiddeld meer dan € 25.000,= kost. Begrijpelijk, want met gemiddeld meer dan € 225,= per dag aan alleen directe verzuimkosten (van 1 medewerker met een modaal inkomen), loopt de kostenteller hard op.

Emotionele aspecten van een arbeidsconflict.
Hierboven is nog niet gesproken over de emotionele aspecten van betrokkenen, de collega’s en het thuisfront, deze laten zich minder goed meten maar zijn niet te onderschatten.

Schadelastbeperking arbeidsconflict
Het is dus zaak een arbeidsconflict tijdig te herkennen en te onderkennen. Direct handelen bespaart heel veel leed en kosten; dit levert dus heel veel op (niet alleen in geld). Hiervoor is de samenwerkingsscan ontwikkeld. Als hieruit blijkt dat een interventie wenselijk/noodzakelijk is, zullen de kosten van deze interventie (bijv. conflictcoaching, mediation, teamcoaching/-training) afhankelijk van hetgeen wat speelt slechts een fractie bedragen van de hier bovenstaande kosten. Dit zal naar schatting uiteenlopen van enkele gesprekken tot ca. 10-12 uren, waarbinnen een gemiddeld mediationtraject uitkomst biedt. In geld uitgedrukt is dit een paar honderd euro tot ca. € 2.000,= .

Hoe werkt de samenwerkingsscan?

Na het invullen van de vragenlijst krijgt u van ons de resultaten en nemen wij contact met u opom deze te bespreken en u zo nodig aanvullend te adviseren. Mochten meerdere collega’s de vragenlijst hebben ingevuld betreffende dezelfde kwestie, dan ontvangt u de uitslag nadat al deze vragenlijsten door ons retour zijn ontvangen.

Indien u als werkgever/opdrachtgever ook collega’s wilt laten deelnemen, is het raadzaam vooraf bij hen na te gaan of zij open staan voor het invullen van een vragenlijst èn toestemming geven dat de gezamenlijke uitslag wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Let wel, hoe kleiner de groep, hoe makkelijker de uitslagen te herleiden zijn naar de individuele deelnemers aan de vragenlijst.

Hoe kan ik de betrokken partijen aanmelden voor de conflictbarometer?

Via https://samenwerkingsscan.online/ kan de vragenlijst worden aangevraagd.

Op deze website moeten de volgende stappen worden gevolgd:

Aanmelden opdrachtgever & bestellen vragenlijst

STAP 1: meld u aan als opdrachtgever

STAP 2: log in als opdrachtgever

STAP 3: bestel de vragenlijst voor de betrokken partij(en)

Starten vragenlijst door betrokken partij(en)

STAP 1: log in met de ontvangen gegevens

STAP 2: start de vragenlijst

STAP 3: bekijk rapportage