Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310
Werknemer

Conflictcoaching

Een lichtere vorm van arbeidsmediation.

Is er onenigheid met of tussen een collega of leidinggevende? En is de inzet van arbeidsmediation een stap te ver? Conflictcoaching kan dan een krachtige interventie zijn gericht op een effectieve oplossing van verdeeldheid en onvrede tussen partijen...

Koeien in conflict

Wat is conflictcoaching?

Conflictcoaching is een laagdrempelige vorm van arbeidsmediation. Wanneer arbeidsmediation bij dergelijke conflicten over kan komen als een te zwaar middel, is inzet van conflictcoaching een doeltreffende oplossing.

Wat is het doel van conflictcoaching

Het doel van deze lichtere manier van arbeidsmediation is het vroegtijdig bespreekbaar maken van problemen die in arbeidsrelaties voor kunnen komen. Zelfs nog voordat onvrede of spanning escaleert in een langdurig arbeidsconflict.

Conflictcoaching is het preventief inzetten van gerichte coaching om ruzie op het werk, te hoge werkdruk (werkstress) of een verstoorde arbeidsrelatie op te helderen.

Wat zijn de voordelen van conflictcoaching

De voordelen van conflictcoaching

  • Conflictcoaching kan een langdurig conflict voorkomen;
  • Het op tijd inzetten van conflictcoaching, nog voordat de conflictsituatie escaleert, is voordeliger dan de kosten voor arbeidsmediation;
  • Door vroegtijdig in gesprek te gaan, kunnen gevolgen als langdurige uitval en de impact op de continuïteit van het arbeidsproces beperkt worden;
  • De samenwerking en de arbeidsrelatie tussen partijen worden verbeterd.

Wat kost conflictcoaching?

Als de mediation start, worden de daadwerkelijk bestede uren berekend tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen. Heeft u een (rechtsbijstand) verzekering? Dan kan het voor komen dat de gemaakte kosten (deels) worden vergoed.

Gerelateerde artikelen over conflicten