Over ons

Wie zijn wij?
Wie zijn we

Wie zijn we


Dé Arbeidsmediators is een organisatie van gepassioneerde professionals die zich focussen op problematiek in de arbeidsrelationele sfeer.De aangesloten mediators zijn opgenomen in het Register van de Mediation federatie nederland (MfN), met expertise en ervaren op het terrein van arbeidszaken. Dé Arbeidsmediators willen zich onderscheiden van de ...
Wat doen we

Wat doen we


De missie van Dé Arbeidsmediators is helder: partijen in een arbeidsrelatie effectief begeleiden naar een duurzame oplossing van problematiek waar zij hulp bij gevraagd hebben.Zelfbeschikking, verantwoordelijkheid nemen  en behoud van regie door partijen die verwikkeld zijn in een arbeidsgerelateerd probleem is waar Dé Arbeidsmediators voor staan....
Waarom doen we dat

Waarom doen we dat


Elk conflict, dus ook binnen arbeid, komt voort uit verandering. En over verandering wordt vast wel gecommuniceerd, maar vaak niet voor de ander begrijpelijk.Communicatie, per definitie het delen van informatie,  wordt dan al snel niet meer zo vanzelfsprekend. En als de communicatie vastloopt wordt ook de werkrelatie zwaar...
Onze visie

Onze visie

Dé Arbeidsmediators geloven in mediation als middel om duurzame oplossingen in arbeidsproblematiek te realiseren.

Dé Arbeidsmediators geloven dat communicatie, dialoog en respectvolle onderhandeling partijen tot elkaar kunnen brengen in constructieve en inventieve oplossingen.

Dé Arbeidsmediators zijn zo overtuigd van  de kracht van arbeidsmediation dat zij vanuit een landelijk netwerk professionals bij arbeidsproblematiek inzetten. Professionalisering van gespecialiseerde, maar ook startende arbeidsmediators is daarbij een must! Door het bieden van opleidingen op maat bewaken we deze professionaliteit

Neem contact op →

Missie

Wij beogen wederzijds respect en vertrouwen, integriteit en stabiliteit op een vanzelfsprekende manier in te bouwen bij het samenwerken en onderhandelen van partijen.

Autonomie en eigen regie, maar ook eigen verantwoordelijkheid van deze partijen is daarbij voor Dé Arbeidsmediators vanzelfsprekend.  Voor de arbeidsmediators zelf is gepaste zakelijkheid, transparantie,  integriteit en respect voor iedereen aan de mediationtafel  eveneens vanzelfsprekend.
Het is onze ambitie om ons landelijk netwerk van uitsluitend zeer ervaren MfN-registermediators (mediators ingeschreven in het register van de Mediators federatie Nederland) op het terrein van arbeidsgerelateerde problematiek verder uit te rollen en voor zowel werkgevers en werknemers als voor arbo-diensten en verzekeraars van arbo-dienstverlening en –werknemersverzekeringen een aantrekkelijke partner te zijn, te worden en te blijven!

Neem contact op →
Missie
Voor meer informatie: klik hier