Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310
Trainingen

Het voeren van het goede gesprek

Het voeren van het goede gesprek

Inleiding training het voeren van het goede gesprek

Praktische training voor leidinggevenden, gericht op het versterken van de intrinsieke motivatie (willen, kunnen en durven) van medewerkers. Door het bespreken van wederzijdse belangen en het tonen van oprechte interesse realiseert de leidinggevende een hoge contactkwaliteit en stelt de werknemer in staat zelf te bouwen aan duurzame inzetbaarheid.

Doel training

Voor werkgever
Het versterken van leiderschap, contactkwaliteit en het probleemoplossend vermogen op de as ‘leidinggevendemedewerker’, zodat de werknemer met support van de leidinggevende in staat is zich te ontwikkelen en de eigen duurzame inzetbaarheid te versterken.

Voor leidingende in kwestie

De leidinggevende leert bouwen aan wederzijds vertrouwen en het versterken van de competenties van medewerker. Hierdoor is de medewerker in staat tijdig/effectief (preventieve) signalen af te geven, de dialoog aan te gaan en zelf ook verantwoordelijk te zijn voor eigen inzetbaarheid/productiviteit.

Doelgroep training

Deze training is voor leidinggevenden.

Inhoud training

Programma:

  • Inzicht in gedragsprofielen en drijfveren;
  • Motivatietechnieken (push- versus pull-motivatie);
  • Coachende gespreksvaardigheden;
  • Empoweren van de medewerker;
  • Motiverende doelen stellen.

Resultaat training

De deelnemer heeft een ontwikkelstap gezet in het vanuit vraagtechnieken in beweging zetten van de medewerker, die vanuit eigen motivatie verantwoordelijkheden gaat oppakken om de eigen inzetbaarheid en productiviteit duurzaam te verhogen of te verbeteren.

Deskundigheid training

Een senior trainer met minimaal tien jaar ervaring over dit onderwerp verzorgt de training. Hiermee wordt zowel voor de gehele deelnemersgroep als iedere individuele deelnemer geborgd, dat er een optimaal fundament wordt gelegd in niet alleen het kennen van de theoretische materie, maar ook het in de eigen werksituatie praktisch kunnen toepassen van de opgedane vaardigheden .

Locatie training

De bedrijfstraining vindt incompany of op een andere gewenste locatie plaats.