Menu Zoeken 085 273 2310
Werkgever

Conflictmanagement

Onmisbaar in de managementstrategie

Onjuiste interpretatie van wat er wordt gecommuniceerd, kan leiden tot vooringenomenheid en toenemend wantrouwen. Veelal met een conflictsituatie als gevolg. Diagnose en advies over conflictmanagement helpt de knelpunten in communicatie op te lossen.

Conflictmanagement - samenwerken kudde olifanten

Conflictmanagement verdient meer aandacht

Wij leven in een tijd waarin organisaties vaker gereorganiseren, kantelen, transformeren en veranderen. Dit gaat samen met processen die veel vragen van de medewerkers. De lat ligt steeds hoger. Beter en anders samenwerken om optimale kwaliteit en een zo hoog mogelijk resultaat te leveren.

De samenwerkingsprocessen zijn complex. Binnen de processen is het meer en meer van belang hoe medewerkers zich tot elkaar verhouden in woord en gedrag. Verschillen hierin zijn een voedingsbodem voor (on)gewilde en (on)bewuste conflicten.

Organisaties ontwikkelen zich soms langs die rand van verschillen en conflicten zonder dat mensen op strategische posities zich daar voldoende bewust van zijn. Ondertussen neemt werkplezier en betrokkendheid bij de werknemers af met werkstress, stijgende verzuim en underperformance als gevolg. Dit zorgt dat een organisatie stagneert in ontwikkeling en innovatie.

Een goede implementatie van conflictmanagement helpt organisaties in het samenwerkingsproces.

Wat is conflictmanagement?

Conflictmanagement is het proces waarbij de negatieve aspecten van het arbeidsconflict met behulp van een specifieke aanpak en inzichten worden beperkt, terwijl de positieve aspecten ervan daarmee worden vergroot.

Het doel van conflictmanagement is te komen tot een effectieve beheersing en duurzame oplossing van het arbeidsconflict en de daarmee gepaard gaande emoties.

Bij conflictmanagement gebruik je:

 • De positieve aspecten van arbeidsconflicten
 • Los je organisatorische en interpersoonlijke arbeidsconflicten op
 • Beperk je de gevolgen van arbeidsconflicten tot het minimum

3 stappen die u helpen bij conflictmanagement

Er zijn drie belangrijke stappen waarbij wij organisaties helpen in conflictmanagement.

 1. Management leert effectief omgaan met verschillen in talent, perspectief en opvattingen om de organisatiedoelstellingen te bereiken;
 2. Verrijken van kennis en gedrag op het gebied van conflictvaardigheid en resultaatgerichtheid bij zowel management als medewerkers;
 3. Stimuleren van een werkcultuur waarbij communiceren - afspreken, aanspreken en feedback geven - vanzelfsprekend is en waar de teamgeest een rode draad vormt, door evaluatie van de ontwikkeling, de veranderende cultuur en het omgaan met schijnbare tegenstellingen. Teamleden ontwikkelen eigenaarschap op de eigen competentie conflictvaardig en resultaatgericht;

Wat levert conflictmanagement mijn organisatie op?

Onjuiste interpretatie van wat er wordt gecommuniceerd, kan leiden tot vooringenomenheid en toenemend wantrouwen. Veelal met een conflictsituatie als gevolg. Diagnose en advies over conflictmanagement helpt de knelpunten in communicatie op te lossen.

 • Interpretatieproblemen tussen partijen worden tot een minimum terug gebracht;
 • U krijgt inzicht in de communicatiestijl van uw collega’s, leden van een team of uw leidinggevende(n). Dit bevordert toekomstige interacties bij het intern of extern communiceren;
 • U herstelt verstoorde arbeidsrelaties tussen collega’s, uw leidinggevende(n) of leden uit uw team.

Wat is onze werkwijze

Er start eerst een intakegesprek met één van onze adviseurs (MfN registermediators). U stelt in samenspraak een conflictmanagementstrategie op voor uw organisatie. Een juiste implementatie van conflictmanagement richt zich niet alleen op interne communicatie van beleidsmakers, management en personeel, ook op de externe communicatie naar klanten, leveranciers of stakeholders.

Wat krijgt u van ons?

Wat krijgt u van ons

 • Diagnose
 • Advies
 • Opzetten strategie
 • Implementeren strategie