Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310
Werkgever

Conflictcoaching

Collega's in conflict - metafoor koeien

Conflictcoaching: een lichtere vorm van arbeidsmediation.

In het complexe web van werkrelaties kan onenigheid tussen collega's of met een leidinggevende soms een gevoelige kwestie worden. Voordat zulke onenigheden uitgroeien tot ernstige arbeidsconflicten, is conflictcoaching een effectieve en lichtere aanpak. Onze MfN-geregistreerde mediators zijn experts in het herstellen van harmonie op de werkvloer, gericht op het verhelderen en oplossen van onenigheden.

Wat is conflictcoaching?

Conflictcoaching bij Dé Arbeidsmediators betekent gepersonaliseerde ondersteuning voor zowel individuen als groepen. Onze mediators helpen je om je eigen kracht te vinden en te gebruiken om potentieel ontwrichtende situaties te de-escaleren. Dit alles met het oog op het behoud van een gezonde en productieve werkomgeving.

Wat zijn de voordelen van conflictcoaching?

  • Voorkomt dat kleine onenigheden uitmonden in grootschalige arbeidsconflicten.
  • Tijdige interventie bespaart kosten vergeleken met uitgebreide arbeidsmediation.
  • Minimaliseert de impact op werkuitval en arbeidscontinuïteit.
  • Verbetert samenwerking en versterkt werkrelaties.

Wanneer conflictcoaching inzetten?

Merkt u als werkgever dat er wrijving speelt binnen uw team? Of heeft u een aanvaring met één van uw medewerkers? Onze deskundige MfN-registermediator kan optreden als conflictcoach in de volgende situaties:

Conflictcoaching is ideaal in situaties zoals:

  • Voelbare spanning of onvrede binnen teams.
  • Wens om de verstoorde arbeidsrelaties te herstellen.
  • Behoefte aan vreedzame communicatiemethoden ter preventie van conflicten.
  • Begeleiding bij het bespreekbaar maken en verminderen van werkdruk en stress.

Coaching voor Leidinggevenden

Onze aanpak omvat ook coaching voor leidinggevenden. Wij voorzien hen van de nodige vaardigheden en hulpmiddelen om effectief te communiceren en hun teamleden te ondersteunen.

Hoe werkt conflictcoaching?

Onze aanpak is persoonlijk en gestructureerd. Wij zorgen voor open dialogen en helpen bij het vaststellen van duidelijke (werk)afspraken.

Wat kost conflictcoaching?

De kosten worden berekend op basis van daadwerkelijk bestede uren tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. Sommige kosten kunnen mogelijk worden vergoed via een (rechtsbijstand)verzekering.

Deze mediators kunnen u helpen

Bekijk onze mediators