Menu Zoeken 085 273 2310
Werkgever

Conflictcoaching

Een lichtere vorm van arbeidsmediation.

Bij onenigheid met of tussen een collega of leidinggevende is de inzet van arbeidsmediation soms een stap te ver. Conflictcoaching is dan een krachtige interventie gericht op een effectieve oplossing van verdeeldheid en onvrede tussen partijen.

Koeien in conflict

Wat is conflictcoaching?

Bij conflictcoaching kan onze MfN-registermediator gesprekken voeren met één of meerdere partijen gezamenlijk of individueel gericht op het versterken van de eigen kracht en vermogen om te voorkomen dat een vervelende situatie met bijvoorbeeld de leidinggevende of collega escaleert tot een serieus probleem. Onze arbeidsmediator kan daarbij adviseren maar zal vooral spiegelen naar de gesprekspartner.

Wat is het doel van conflictcoaching?

Het doel van deze lichtere manier van mediation is het vroegtijdig bespreekbaar maken van problemen die in de arbeidsrelatie voor kunnen komen. Zelfs nog voordat onvrede of spanning escaleert naar een langdurig arbeidsconflict.

Conflictcoaching is het preventief inzetten van gerichte coaching om ruzie op het werk, te hoge werkdruk (werkstress) of een verstoring arbeidsrelatie op te helderen.

Wat zijn de voordelen van conflictcoaching?

  • Conflictcoaching kan een langdurig arbeidsconflict voorkomen;
  • Het op tijd inzetten van conflictcoaching, nog voordat de conflictsituatie escaleert, is niet alleen preventief maar ook minder kostbaar dan de arbeidsmediation;
  • Door vroegtijdig in gesprek te gaan, kunnen gevolgen als langdurige uitval en de impact op de continuïteit van het arbeidsproces beperkt worden;
  • De samenwerking en de werkrelatie tussen partijen worden verbeterd.

In welke situaties kan conflictcoaching worden ingezet?

Merkt u als werkgever dat er wrijving speelt binnen uw team? Of heeft u een aanvaring met één van uw medewerkers? Onze deskundige MfN-registermediator kan optreden als conflictcoach in de volgende situaties:

  • Er is voelbare spanning, onvrede of commotie tussen collega’s of leden uit het team;
  • U wenst verstoring in de arbeidsrelatie tussen collega’s te herstellen;
  • U zoekt geweldloze vormen van communicatie om preventief arbeidsconflicten op te lossen;
  • U bent op zoek naar manieren om werkdruk, of stressverschijnselen bespreekbaar te maken en uiteindelijk te verminderen.

Zijn er mogelijkheden om de betrokken leidinggevende te coachen?

Het is mogelijk dat de arbeidsmediator de betrokken leidinggevende coacht in de gespreksvoering en begeleiding van de betrokken collega’s. De leidinggevende krijgt middelen, adviezen en handvatten aangereikt om het gesprek (zelfstandig) te voeren of door aan te sluiten bij het gesprek.

Hoe werkt conflictcoaching?

Onze arbeidsmediator spreekt met alle partijen, individueel en gezamenlijk. Op basis van zijn bevindingen gaat hij met partijen aan de slag. Al onze MfN-registermediators zorgen voor een open en gestructureerd gesprek en ondersteunen bij het vastleggen van eventuele (werk-)afspraken die uit het gesprek volgen.

Wat kost conflictcoaching?

Als de mediation start, worden de daadwerkelijk bestede uren berekend tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen. Heeft u een (rechtsbijstand) verzekering? Dan kan het voor komen dat de gemaakte kosten (deels) worden vergoed.