Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310
Over ons

Samenwerkingen

Met samenwerken bereik je méér.

Wij zijn een samenwerkingsverband van zelfstandige arbeidsmediators, maar ook daarbuiten zoeken wij de samenwerking op. Een netwerk van samenwerkende partners biedt een breder platform voor het creëren van een optimale samenwerking in organisaties.

Samenwerkingen arbeidsmediators (bijen werken samen)

Vitaliteitsgroep

Vitaliteitsgroep zet zich in voor organisaties en haar werknemers bij het voorkomen en herstellen van burn-out met coachingstrajecten, trainingen en workshops. Op deze manier willen zij arbeidsproductiviteit verhogen, werkplezier vergroten en ziekteverzuim verminderen. Coaches van de Vitaliteitsgroep komen met enige regelmaat tijdens coachingtrajecten in situaties waarbij arbeidsmediation wenselijk is of kan zijn. Deze samenwerking biedt alle betrokkenen een zachte aanpak en oplossing bij (dreigende) arbeidsconflicten.

Website VitaliteitsGroep >>

CEREO

CEREO is een landelijk centrum voor loopbaanontwikkeling. Zij helpen organisaties grip te krijgen op de loopbaanontwikkeling van mensen Zij ondersteunen organisaties gedurende de gehele loopbaan van werknemers: van instroom, doorstroom en uitstroom naar weer instroom. Zij leren organisaties en hun werknemers zichzelf dusdanig te versterken, dat zij zelf kunnen zorgen voor succesvol werk in een prettige werkomgeving. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak die past bij zowel de organisatie als bij de werknemer, een aanpak die bijdraagt aan het gewenste resultaat voor beide partijen. Zodat ook beide met een glimlach aan het werk gaan.

Website CEREO >>

People in Place

Zorgen dat naar het werk gaan voelt als thuis komen; dat is waar People in Place voor staat. Zij begeleidt organisaties en haar werknemers
bij het hervinden van een baan, maar ook bij het zich gelukkig en succesvol voelen in hun huidige werkomgeving. Dit doen zij op een persoonlijke en motiverende wijze, vanuit een deskundige achtergrond, die aansluit op de belevingswereld, het niveau en de belastbaarheid van de betrokken medewerker.

Website People in Place >>