Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310
Werkgever

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation metafoor met eenden in gesprek

Arbeidsmediation: vind samenwerking en welzijn op de werkvloer

Welkom bij onze dienst Arbeidsmediation, dé oplossing voor het herstellen van harmonie op de werkvloer. Conflicten zijn onvermijdelijk waar mensen samenwerken, maar wij bieden de sleutel tot een positieve verandering.

Arbeidsconflicten begrijpen en voorkomen

Als leidinggevende of werkgever ben je verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van spanningen binnen je team. Hoe kun je dit het beste aanpakken? Hoe voorkom je dat arbeidsconflicten de productiviteit en het welzijn van je organisatie beïnvloeden?

Onze Helpdesk Arbeidsconflict biedt gratis advies om jou te begeleiden bij de eerste tekenen van een arbeidsconflict. Onze experts kunnen snel beoordelen of arbeidsmediation de juiste stap is.

In sommige gevallen escaleert een arbeidsconflict tot onhoudbare niveaus, zelfs met juridische implicaties. Onze gespecialiseerde arbeidsmediators staan klaar om professioneel en effectief in te grijpen.

Soorten arbeidsconflicten waar wij bij helpen

Wij bieden ondersteuning bij verschillende conflictsituaties. Onze MfN-registermediators zijn getraind om elke situatie effectief aan te pakken.

Infographic soorten arbeidsconflicten

Conflict tussen twee werknemers

Dit conflict kan opduiken tussen directe collega's of collega's van verschillende afdelingen, waarbij misverstanden of meningsverschillen de samenwerking belemmeren.

Conflict tussen werknemer en leidinggevende

Verschillen in verwachtingen of communicatieproblemen tussen werknemers en hun managers kunnen leiden tot conflicten die de werkrelatie onder druk zetten.

Conflict tussen twee leidinggevenden of compagnons

Wanneer leiders of zakenpartners tegenstrijdige visies of belangen hebben, kan dit de voortgang en besluitvorming binnen de organisatie hinderen.

Conflict binnen een team

Conflicten in een team, groot of klein, kunnen ontstaan door uiteenlopende werkstijlen, persoonlijkheden of doelstellingen, die de teamdynamiek en productiviteit beïnvloeden.

Conflict bij ziekte (re-integratie);

Misverstanden of onenigheden over het re-integratieproces na ziekte kunnen spanningen veroorzaken tussen de werknemer en de werkgever. Daarnaast gebeurt het ook andersom dat werknemers zich ziekmelden vanwege een conflict. Lees meer op onze informatiepagina arbeidsconflict en ziek.

Conflict met beëindiging dienstverband tot gevolg

Dit type conflict gaat over de beëindiging van het dienstverband, waarbij emoties en juridische overwegingen een rol spelen in de onderhandelingen tussen partijen. Hiervoor zetten wij exit-mediation in.

Wat kun je verwachten bij arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een proces waarbij onafhankelijke arbeidsmediators samen met de betrokken partijen op zoek gaan naar oplossingen voor hun geschillen. Het draait om vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en het onderhandelen tot een gezamenlijke overeenkomst. Onze arbeidsmediators faciliteren dit proces en zorgen ervoor dat alle betrokkenen een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

​✔️ 90% van de arbeidskwesties worden opgelost in 2 à 3 sessies.
✔️ Het eerste voorgesprek wordt binnen 48 uur ingepland.
✔️ Al onze mediators zijn gespecialiseerd in arbeidsmediation.
✔️ Altijd een arbeidsmediator in jouw regio.

Het traject van arbeidsmediation in een notendop

 • ​Aanvraag voor arbeidsmediation
 • Ontvang en accepteer de offerte
 • Vul een aanmeldformulier in met de gegevens van de betrokkenen
 • Individuele voorgesprekken met elke partij
 • Eerste mediationsessie met alle betrokkenen en ondertekening van de mediationovereenkomst
 • Indien nodig, vervolgmediationsessies
 • Opstellen van een eindovereenkomst met gemaakte afspraken

Accepteer cookies om deze video te bekijken

De voordelen van arbeidsmediation

Arbeidsmediation kent eigenlijk alleen maar voordelen. Arbeidsmediation voorkomt juridische kosten, ziekteverzuim, verminderde productiviteit en complexe ontslagprocedures. Maar arbeidsmediation biedt ook voordelen die verder gaan dan het voorkomen van deze negatieve uitkomsten.

Arbeidsmediation draagt bij aan het verbeteren van de werksfeer, stimuleert effectieve communicatie en samenwerking binnen teams en verhoogt het algemene werkplezier. Daarnaast versterkt het de relatie tussen werknemers en management door wederzijds begrip en respect te bevorderen, wat leidt tot een productievere en meer betrokken werkomgeving. Dit alles samen draagt bij aan het verminderen van conflicten op de lange termijn en het ondersteunen van een positieve bedrijfscultuur.

Kies voor gekwalificeerde arbeidsmediators

Wij werken samen met MfN-registermediators, experts in het vak die kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie bieden. Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland en garandeert de hoogste normen.

Logo MfN

Wij faciliteren: de oplossing ligt bij de betrokken zelf

Wij geloven in zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en behoud van regie bij partijen die betrokken zijn bij arbeidsconflicten. Onze taak is om communicatie te herstellen tussen partijen die elkaar misschien wel horen, maar niet meer begrijpen. Arbeidsmediation gaat hand in hand met wederzijds respect en vertrouwen. We geloven sterk in de kracht van communicatie, dialoog en respectvolle onderhandeling om constructieve en duurzame oplossingen te bereiken.

Infographic Arbeidsmediation

Neem nu actie

Twijfel je of je arbeidsmediation nodig hebt? Aarzel niet. Vroegtijdige interventie kan veel problemen voorkomen en financiële schade vermijden. Bel ons op 085-2732310 of stuur een e-mail naar secretariaat@dearbeidsmediators.nl om een afspraak te maken. Een offerte aanvragen kan natuurlijk ook. Samen werken we aan een harmonieuze werkomgeving.

Veelgestelde vragen

 • Wat komt er allemaal kijken bij een vaststellingsovereenkomst ( VSO) ?
 • Rechten werknemer bij een arbeidsconflict
  • Lees alles over de rechten van een werknemer bij een arbeidsconflict op onze informatiepagina

Deze mediators kunnen u helpen

Bekijk onze mediators