Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310
Werkgever

Arbeidsmediation

Samen werken wij aan een duurzame oplossing.

Een arbeidsconflict kan de werksfeer in de organisatie ingrijpend veranderen. Hoe ontstaat een conflictsituatie? En wat kunt u eraan doen? Wij zetten gecertificeerde MfN-registermediators in om een geschil tussen partijen constructief op te lossen.

Arbeidsmediation_header

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) met de partijen die in conflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor een kwestie die hen verdeeld houdt. Bij mediation werken de partijen gezamenlijk aan het vinden van oplossingen en het maken van afspraken. Onze mediators ondersteunen en begeleiden dit proces.

Wat is het doel van Arbeidsmediation?

Arbeidsmediation biedt een platform voor partijen om in vertrouwelijkheid, vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, te onderhandelen tot een gezamenlijk geaccepteerd resultaat. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat beide partijen in een positie gebracht worden tot een weloverwogen oplossing te komen. Als u tot overeenstemming bent gekomen, worden de afspraken daarover eenduidig vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

Wat zijn de voordelen van Arbeidsmediation?

De voordelen van arbeidsmediation zijn als volgt:

 • Arbeidsmediation is veelal sneller en goedkoper dan procederen;
 • Op tijd ingrijpen, bespaart u hoge juridische kosten;
 • Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. In geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst;
 • Met arbeidsmediation kunnen beide partijen (werkgever en werknemer) de opgebouwde werkrelatie goed afsluiten of in sommige gevallen in stand houden. Dit is bijvoorbeeld essentieel wanneer de partijen hun arbeidsrelatie in de toekomst willen voortzetten;
 • Arbeidsmediation lost communicatieproblemen op door samen met een onafhankelijke mediator tot afspraken te komen.

Wanneer kan ik als werkgever gebruik maken van Arbeidsmediation?

Onenigheid met één van uw werknemers is een vervelende zaak. Onze deskundige MfN-registermediator kan door tussenkomst oplossing bieden in de volgende conflictsituaties:

 • Wanneer de ARBO-arts mediation adviseert bij een werknemer die zich ziek heeft gemeld. Vaak speelt dan naast ziekte ook een arbeidsconflict;
 • Wanneer u een geschil of onenigheid heeft met uw werknemer dat dreigt te escaleren of te resulteren in een juridische procedure;
 • Spanning in de samenwerking of dreigende ruzie tussen collega’s;
 • Arbeidsmediation kan ook preventief worden ingezet om een gespannen of verstoorde werkrelatie als gevolg van miscommunicatie te neutraliseren;
 • U kiest voor exit-mediation.

Wat is Exit-mediation?
Exit-mediation wordt ingezet wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is. Deze vorm van mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Exit-mediation voorkomt tijdrovende en kostbare ontslagprocedures bij de kantonrechter waarbij de uitkomst onvoorspelbaar is.

Meer over exitmedation

Binnen arbeidsmediation kunt u onderhandelen en afspraken maken over de voorwaarden waaronder het dienstverband beëindigd wordt. Die afspraken moeten dan worden vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Ook afspraken over de hoogte van een transitievergoeding, en over een eventuele billijke vergoeding bij ontslag, kunnen worden vastgelegd.

Wat kost arbeidsmediation?

Als de arbeidsmediation start, worden de daadwerkelijk bestede uren berekend tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen.

Veelgestelde vragen

 • Hoe voorkom je conflicten op de werkvloer?
  • Als directie of HR-medewerker speel je een belangrijke rol in het voorkomen van arbeidsconflicten. Maar hoe zorg je daarvoor? Wij zetten drie belangrijke aandachtpunten op een rij. Lees verder?