Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310

Exit mediation: op een goede manier afscheid nemen.

Exit Mediation - Vertrekkende Adelaar
Vraag prijs op

Wat is exit meditation?

Exit mediation is gericht op het in goed overleg beëindigen van een conflictueuze arbeidsrelatie met behulp van een mediator. Exit mediation is een specialistische vorm van arbeidsmediation en wordt ingezet wanneer de onderlinge arbeidsrelatie onherstelbaar is beschadigd. Wat is het doel van exit mediation?

Het uitgangspunt van exit mediation is een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Het doel is dus om de werknemer te ontslaan onder voorwaarden die voor zowel de werknemer zelf als de werkgever gunstig zijn. Ingewikkelde ontslagprocedures via UWV of de kantonrechter kunnen op deze manier worden voorkomen.

Wanneer wordt exit mediation ingezet?

Exit mediation is specifiek bedoeld voor arbeidsconflicten waarbij er geen uitzicht meer is op herstel. Deze vorm van mediation wordt pas ingezet wanneer zowel de werkgever als de werknemer van mening zijn dat het beëindigen van de arbeidsrelatie de enige vruchtbare oplossing is. Meestal is hier sprake van wanneer het arbeidsconflict gepaard gaat met langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekte van de werknemer. Omdat een ontslag met wederzijds goedvinden aan de nodige voorwaarden moet voldoen, wordt een mediator ingehuurd om dit proces in goede banen te leiden.

Wanneer de verstoorde arbeidsrelatie vooral de oorzaak is van slechte onderlinge communicatie of het ontbreken van een consensus tussen werknemer en werkgever, wordt vaak eerst voor reguliere arbeidsmediation gekozen. Tijdens deze vorm van mediation wordt gekeken naar de oorzaak van de problematiek en wordt naar een oplossing gezocht die niet tot de beëindiging van een dienstverband leidt. Lukt dit niet, dan vormt exit mediation alsnog een passende oplossing.

Infographic Exit Mediation

Hoe werkt exit mediation?

Exit mediation wordt aangevraagd door de werkgever. Soms gebeurt dit op verzoek van de werknemer, maar niet altijd. Hieronder vindt u een korte uitleg van hoe het proces van exit mediation verloopt.

Stap 1. Individuele gesprekken met de mediator (optioneel)


De mediation verloopt niet in alle gevallen hetzelfde, maar start meestal met een individueel kennismakingsgesprek tussen de arbeidsmediator en de werkgever én tussen de mediator en de werknemer. Tijdens dit gesprek krijgt de mediator een goed beeld van de visie van beide partijen. De mediator kan hierdoor goed duiden wat de oorzaak is van het conflict en waarom de onderlinge relatie niet meer te herstellen is.

De mediator heeft tijdens een exit mediation niet als doel de band tussen werkgever en werknemer te herstellen. Het doel is namelijk om de arbeidsrelatie met goedkeuring van beide partijen te beëindigen. Wel wil de mediator tijdens zo’n individueel kennismakingsgesprek ontdekken of beide partijen een beëindiging van de arbeidsrelatie daadwerkelijk als de beste oplossing zien.

Stap 2. Onderhandelingen over beëindiging van het contract

Na de individuele gesprekken, wordt er gezamenlijk een mediationovereenkomst ondertekend. Vervolgens starten de onderhandelingen. In sommige gevallen vinden deze plaats in het bijzijn van een (juridisch) adviseur. Omdat het onderhandelingsproces vrij gedetailleerd is, zijn er vaak meerdere gezamenlijke bijeenkomsten nodig. Tijdens de bijeenkomsten wordt er netjes en respectvol onderhandeld over de beëindigingsvoorwaarden. De mediator ziet erop toe dat zowel de werkgever als de werknemer voldoende input krijgen.

Stap 3. Het ondertekenen van de overeenkomst

Wanneer de werkgever en de werknemer een overeenstemming bereiken, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Dit is een juridisch document dat ook wel een beëindigingsovereenkomst wordt genoemd. Zodra beide partijen deze overeenkomst ondertekenen, is de beëindiging van het dienstverband een feit. In deze overeenkomst staat onder meer beschreven wat de precieze beëindigingsdatum is.

MfN-reglement en de MfN-gedragsregels

In onze organisatie vind je uitsluitend MfN-registermediators die werken volgens het MfN-reglement en de MfN-gedragsregels*.

MfN_Registermediator1

Meer weten over exit-mediation?

Zoek je een mediation professional die je ondersteuning biedt bij exit-mediation? Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheid die Dé Arbeidsmediators je te bieden heeft. Ben je benieuwd naar de prijs, vraag dan een offerte aan.

Gratis adviesgesprek Offerte aanvragen

Wij zijn je graag van dienst

Bekijk onze mediators