Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310
Werknemer

Arbeidsmediation

Voor het snel en duurzaam oplossen van een arbeidsconflict

Onze Mfn-registermediators staan voor je klaar met raad en daad.

Arbeidsmediation

Waar mensen samenwerken, vinden soms conflicten plaats. Ook bij jou tijdens je werk. Jouw leidinggevende of werkgever is verantwoordelijk voor de preventie en de-escalatie daarvan en dat is niet eenvoudig. Als werknemer draag je je steentje bij door tijdig aan de bel te trekken bij je leidinggevende of werkgever bij oplopende spanningen op je werk. Het kan ook gebeuren dat je door een bepaalde situatie in een conflict komt met je werkgever. Bijvoorbeeld bij verzuim, ontslag of een re-organisaties.

Je kan je werkgever voorstellen arbeidsmediation in te zetten. Zijn de emoties zo hoog opgelopen, dan kun je ook onze helpdesk conflictbemiddeling. bellen voor gratis advies. Uit jouw verhaal kunnen wij doorgaans snel opmaken of arbeidsmediation door één van onze arbeidsmediators noodzakelijk is. Wij kunnen hierover ook in gesprek gaan met je werkgever.

Het komt ook voor dat een arbeidsconflict onhoudbaar wordt en dat er bijvoorbeeld juridische gevaren ontstaan. Op zo’n moment is professionele conflictbemiddeling door een arbeidsmediator de enige oplossing.

Infographic Arbeidsmediation

Wat kun je precies verwachten bij Arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) met de partijen die in arbeidsconflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor een kwestie die hen verdeeld houdt. Bij arbeidsmediation werken de partijen gezamenlijk aan het vinden van oplossingen en het maken van afspraken. Onze mediators ondersteunen en begeleiden dit proces.

Arbeidsmediation biedt een setting voor de betrokkenen om in vertrouwelijkheid, vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, te onderhandelen tot een gezamenlijk geaccepteerd resultaat. Onze arbeidsmediator heeft als taak ervoor te zorgen dat de betrokkenen in staat worden gebracht tot een weloverwogen oplossing te komen. Als er overeenstemming is, worden de afspraken daarover eenduidig vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

Kenmerkend voor arbeidsmediation is dat:

 • het sneller en goedkoper is dan procederen;
 • het bij op tijd ingrijpen hoge juridische kosten bespaart;
 • beide partijen invloed hebben op de uiteindelijke uitkomst;
 • beide partijen de opgebouwde werkrelatie goed afsluiten of in sommige gevallen in stand houden;
 • het communicatieproblemen oplost.

Meest voorkomende conflictsituaties

Er zijn 6 veel voorkomende conflictsituaties waarbij wij kunnen helpen.

 1. Conflict tussen jou en een collega;
 2. Conflict tussen jou en je leidinggevende;
 3. Conflict tussen jou als leidinggevende/compagnon en een andere leidinggevende/compagnon
 4. Conflict binnen je team (teammediation);
 5. Conflict bij ziekte (re-integratie);
 6. Conflict met ontslag tot gevolg (exit-mediation).

Elke situatie vraagt om een andere aanpak en daar zijn onze MfN-registermediators in getraind.

Kies voor professionele en gecertificeerde arbeidsmediators

Om zeker te zijn dat de betrokkenen de juiste begeleiding krijgen aan de mediationtafel werken wij samen met MfN-registermediators.

Onze MfN-registermediators hebben passie voor het vak, bieden kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie bij het oplossen en voorkómen van arbeidsconflicten.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland.

 • Eén register als kwaliteitsstempel binnen de mediation-branche
 • Dé bindende factor tussen mediators met een diversiteit aan expertises en achtergronden
 • Het MfN-register is het grootste kwaliteitsregister van mediators in Nederland.

Zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en eigen regie is belangrijk.

Zelfbeschikking, verantwoordelijkheid nemen en behoud van regie door partijen die verwikkeld zijn in een arbeidsgerelateerd probleem is waar Dé Arbeidsmediators voor staan.

In de beweging naar een oplossing voor een inmiddels geworteld en verankerd arbeidsprobleem respecteren wij het instrument van mediation: een methodiek om communicatie tussen partijen die elkaar mogelijk wel horen, maar niet meer verstaan te herstellen.

Wederzijds respect en vertrouwen

Om uiteindelijk constructief samen in gesprek te komen en te onderhandelen over een duurzame en door alle partijen gedragen oplossing vinden wij dat wederzijds respect en vertrouwen een vereiste is. Voor Dé Arbeidsmediators het de uitdaging dit proces kundig te faciliteren.

Een duurzame oplossing moet het resultaat zijn

Dé Arbeidsmediators geloven in mediation als middel om duurzame oplossingen in arbeidsproblematiek te realiseren. Dé Arbeidsmediators geloven dat communicatie, dialoog en respectvolle onderhandeling partijen tot elkaar kunnen brengen in constructieve en inventieve oplossingen.

Heb je te maken met een arbeidsconflict. Neem direct contact met ons op via telefoonnummer: 085- 2732310 of stuur een e-mail naar secretariaat@dearbeidsmediators.nl

Onverwacht telefoontje over een oude mediation. Deze week belde een man die na 40 jaar dienstverband 4 weken met pensioen is. Hij bedankte mij over de wijze waarop ik de mediation enkele jaren geleden had begeleid tussen hem en zijn werkgever. De mediation startte toen terwijl er al een vso op tafel...

Arbeidsmediation