Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310
Werknemer

Arbeidsmediation

Samen werken wij aan een duurzame conflictoplossing.

Een arbeidsconflict kan de werksfeer ingrijpend veranderen. Hoe ontstaat een conflictsituatie? En wat kunt u eraan doen? Dé Arbeidsmediators zetten gecertificeerde MfN-registermediators in om een geschil constructief op te lossen.

rope-970023

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) met de partijen die in conflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor een kwestie die hen verdeeld houdt. Bij mediation werken de partijen gezamenlijk aan het vinden van oplossingen en het maken van afspraken. Onze arbeidsmediators ondersteunen en begeleiden dit proces.

Wat is het doel van arbeidsmediation

Arbeidsmediation biedt een platform voor partijen om in vertrouwelijkheid, vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, te onderhandelen tot een gezamenlijk geaccepteerd resultaat.

De arbeidsmediator heeft als taak ervoor te zorgen dat beide partijen de tijd nemen om goed na te denken om tot een weloverwogen conflictoplossing te komen. Als u tot overeenstemming bent gekomen, worden de afspraken daarover eenduidig vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

Wat zijn de voordelen van arbeidsmediation?

  • Arbeidsmediation is veelal sneller en goedkoper dan procederen.
  • Op tijd ingrijpen bespaart u flinke juridische kosten.
  • Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. In geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst.
  • Met arbeidsmediation kunnen beide partijen (werkgever en werknemer) de opgebouwde arbeidsrelatie goed afsluiten of in sommige gevallen in stand houden. Dit is bijvoorbeeld essentieel wanneer de partijen hun arbeidsrelatie in de toekomst willen voortzetten.
  • Arbeidsmediation lost communicatieproblemen op door samen met een onafhankelijke arbeidsmediator tot afspraken te komen.

Wat kan arbeidsmediation betekenen voor werknemers?

Heeft u een arbeidsconflict met uw leidinggevende? Ook voor werknemers staan wij klaar. Wij gaan in gesprek wanneer u hulp nodig heeft bij miscommunicatie, verdeeldheid, ziekte of (dreigend) ontslag.

Wat kost arbeidsmediation?

Als de arbeidsmediation start, worden de daadwerkelijk bestede uren berekend tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen. Heeft u een (rechtsbijstand) verzekering? Dan kan het voorkomen dat de gemaakte kosten (deels) worden vergoed.

Onverwacht telefoontje over een oude mediation. Deze week belde een man die na 40 jaar dienstverband 4 weken met pensioen is. Hij bedankte mij over de wijze waarop ik de mediation enkele jaren geleden had begeleid tussen hem en zijn werkgever. De mediation startte toen terwijl er al een vso op tafel...

Arbeidsmediation