Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310

Arbeidsmediation: dit zijn de meest gestelde vragen

Arbeidsmediation_beeld_eenden

Arbeidsmediation is een vorm van conflictbemiddeling op de werkvloer. Wil je meer weten over het nut en de voordelen van arbeidsmediation? En ben je benieuwd in welke situaties je arbeidsmediation kunt inschakelen voor je bedrijf? Lees dan de veelgestelde vragen hieronder voor meer informatie.

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation wordt ingezet wanneer er een conflict plaatsvindt op de werkvloer. Tijdens een arbeidsmediation gaat een onafhankelijke bemiddelaar met de betrokken partijen in gesprek en helpt hen om tot een passende oplossing te komen. Vaak is er sprake van een arbeidsconflict tussen werknemer en werkgever, maar het is ook mogelijk dat werknemers onderling in conflict raken.

Wanneer beide partijen dankzij de arbeidsmediation een overeenstemming bereiken, worden de onderlinge afspraken vastgelegd in een zogenaamde eindovereenkomst. Deze eindovereenkomst wordt vervolgens door alle betrokkenen ondertekend. In onderstaande video vind je een uitgebreide uitleg.

Accepteer cookies om deze video te bekijken

Wat is het doel van arbeidsmediation?

Het doel van arbeidsmediation is om arbeidsconflicten op de werkvloer op te lossen en samen tot een weloverwogen beslissing te komen. Arbeidsmediation is erop gericht om beide partijen in staat te stellen om in vertrouwelijkheid, vrijwillig en op eigen kracht met elkaar te onderhandelen - desgewenst ondersteunt door hun adviseurs.

Wat zijn de voordelen van arbeidsmediation?

Het inschakelen van een arbeidsmediator kent veel voordelen. Dat geldt voor je bedrijf zelf, maar ook voor de individuele medewerkers die betrokken zijn bij het arbeidsconflict. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste voordelen van arbeidsmediation voor jouw organisatie:

 • Arbeidsmediation is veelal sneller en goedkoper dan procederen;
 • Door op tijd in te grijpen bij een arbeidsconflict, bespaar je hoge juridische kosten;
 • Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst (in geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst)
 • Met arbeidsmediation kunnen beide partijen (werkgever en werknemer) de opgebouwde werkrelatie goed afsluiten of in sommige gevallen in stand houden. Dit is vooral essentieel wanneer de partijen hun arbeidsrelatie in de toekomst willen voortzetten;
 • Arbeidsmediation lost communicatieproblemen op door samen met een onafhankelijke mediator tot goede afspraken te komen.
Infographic ArbeidsmediationDeArbeidsmediatorsHR-min

Wanneer kan ik als werkgever gebruik maken van arbeidsmediation?

Onenigheid met één van je werknemers is een vervelende zaak. Onze deskundige MfN-registermediator kan door tussenkomst oplossing bieden in de volgende conflictsituaties:

 • Wanneer de ARBO-arts arbeidsmediation adviseert bij een werknemer die zich ziek heeft gemeld. Vaak speelt dan naast ziekte ook een arbeidsconflict;
 • Wanneer je een geschil of onenigheid heeft met je werknemer dat dreigt te escaleren of te resulteren in een juridische procedure;
 • Wanneer er spanning of ruzie dreigt tussen collega’s onderling;
 • Wanneer er een gespannen of verstoorde werkrelatie ontstaat als gevolg van miscommunicatie;
 • Wanneer je kiest voor exit-mediation.

Heb je te maken met spanningen op de werkvloer en twijfel je of arbeidsmediation echt nodig is? Lees dan ons e-book De 5 alarmbellen voor arbeidsmediation.

We hebben 5 alarmbellen geformuleerd die je helpen te herkennen wanneer en waarom de inzet van een arbeidsmediator gewenst is. Hierbij maken we gebruiken van de escalatieladder van Glasl. Deze bevat 9 treden van een arbeidsconflict. Deze hebben we vertaald naar 5 alarmbellen die het meest eenvoudig te herkennen zijn en tot de verbeelding spreken.

Wat zijn de meest voorkomende conflictsituaties op het werk?

Er zijn heel wat oorzaken te noemen voor conflicten op de werkvloer. De meest voorkomende situaties bij een arbeidsconflict zijn als volgt:

 1. Arbeidsconflict tussen twee collega's;
 2. Arbeidsconflict tussen werknemer en leidinggevende;
 3. Arbeidsconflict tussen twee leidinggevenden of compagnons
 4. Arbeidsconflict binnen een team (teammediation);
 5. Arbeidsconflict bij (dreigend) verzuim;
 6. Arbeidsconflict met ontslag tot gevolg (exit-mediation).

Elke situatie vraagt om een andere aanpak. Onze MfN-registermediators zijn erin getraind om voor elke situatie een maatwerk aanpak te vinden.

Infographic- 6 conflictsituaties op de werkvloer

Wat is een MfN-registermediator?

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Hierdoor profiteert u van de volgende voordelen:

 • Eén register als kwaliteitsstempel binnen de mediation-branche
 • Dé bindende factor tussen mediators met een diversiteit aan expertises en achtergronden
 • Het MfN-register is het grootste kwaliteitsregister van mediators in Nederland.

Om zeker te weten dat de betrokken partijen de juiste begeleiding krijgen, werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke MfN-registermediators. Onze MfN-registermediators hebben passie voor hun vak en bieden kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie bij het voorkomen en oplossen van arbeidsconflicten.

MfN logo

Wat zijn de kosten van een arbeidsconflict?

In de paragrafen hieronder vind je een overzicht van kosten en schadelasten bij een arbeidsconflict.

1. Directe kosten en gevolgkosten van een arbeidsconflict.

De kosten van een arbeidsconflict zijn grofweg op te splitsen in “directe” kosten en “gevolgkosten”. De directe kosten komen o.a. voort uit minder effectiviteit van de direct betrokkenen, bijvoorbeeld door verminderde concentratie, afwezigheid, overleg, ziekte en behandelkosten.
Bij gevolgkosten moet u denken aan kosten ten behoeve van tijdelijke en definitieve vervanging, zoals inwerkkosten, maar ook andere kostenposten. Denk daarbij aan kosten voor het behoud of herstel van uw reputatie als organisatie.

2. De hoogte van de kosten van een arbeidsconflict.

Naar de hoogte van de kosten van een arbeidsconflict is al veel onderzoek gedaan, onder andere door Daniel Dana. De grootste kostenposten zijn de verzuimkosten en de kosten van exit, waaronder ontslagvergoeding en advocaatkosten.

Uit universitair onderzoek blijkt dat een arbeidsconflict gemiddeld meer dan € 25.000,- kost. Die uitkomst is niet verrassend, want met gemiddeld meer dan € 225,- per dag aan alleen al directe verzuimkosten per modaal verdienende werknemer, loopt de teller hard op.

3. Emotionele aspecten van een arbeidsconflict.

De kosten van een arbeidsconflict zijn niet enkel in geld uit te drukken. Ook emotioneel kost een arbeidsconflict een hoop. De emotionele gevolgen voor de directe betrokken, hun collega’s en hun familie is vaak groot. De gevolgen hiervan zijn lastig meetbaar, maar moeten zeker niet onderschat worden.

4. Schadelastbeperking arbeidsconflict

Door een arbeidsconflict tijdig te herkennen en te onderkennen, bespaart u veel leed en kosten. Dit levert u op meerdere fronten voordeel op. Als blijkt dat een interventie wenselijk of zelfs noodzakelijk is, zijn de kosten van deze interventie vaak slechts een fractie van de kosten wanneer het arbeidsconflict voortduurt.

Een interventie door een arbeidsmediator kan onder meer bestaan uit conflictcoaching, arbeidsmediation, teamcoaching en teamtraining. De kosten voor een gemiddeld interventie lopen uiteen van enkele gesprekken tot circa 10 á 12 uren, waarbinnen een gemiddeld mediationtraject uitkomst biedt. In geld uitgedrukt, gaat dit om een paar honderd euro tot zo’n € 2.000,-.

Hoe voorkom je conflicten op de werkvloer?

Als directielid of HR-medewerker speel je een belangrijke rol in het voorkomen van arbeidsconflicten. Maar hoe zorg je daarvoor? Het antwoord daarop is niet altijd eenvoudig. Daarom raden we je drie acties aan waarmee je vandaag nog aan de slag kunt:

Omdat deze materie niet eenvoudig is, willen we je hier graag bij helpen. Dit kan op verschillende manieren. Daarover lees je hieronder meer.

1. Het organiseren van conflicttrainingen voor je organisatie

Conflicttrainingen helpen jou en je medewerkers bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden rondom conflictmanagement. Wij raden je aan om allereerst een (online) incompany-training te volgen waarbij sleutelfiguren binnen je organisatie kennis opdoen van conflictmanagement en conflictvaardigheden.

Je kunt onder meer de volgende trainingen volgen:

Inzicht in arbeidsconflicten online of op locatie

Conflictvaardigheden online of op locatie

2. Het Implementeren van een conflictmanagementstrategie

Onze deskundige MfN geregistreerde arbeidsmediators helpen je graag bij het opzetten en implementeren van een professionele conflictmanagementstrategie binnen jouw organisatie. Iedere organisatie heeft haar eigen wensen en doelen rondom communicatie, samenwerken en het oplossen van arbeidsconflicten. Wij denken graag met je mee over een geschikte methode van conflictmanagement voor je bedrijf

Hulp nodig bij een arbeidsconflict? Vraag vrijblijvend om advies

Heb je een conflict op de werkvloer? Of wil je graag meer weten over het voorkomen van arbeidsconflicten? Dan staat we je graag vrijblijvend te woord met informatie en advies. Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande button. Direct een offerte aanvragen kan natuurlijk ook.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek Offerte arbeidsmediation

Wij zijn je graag van dienst

Bekijk onze mediators