Menu Zoeken 085 273 2310

Escalatieladder van Glasl

Metafoorbeeld escalatieladder

Wat is de Escalatieladder van Glasl?

De escalatieladder van Glasl (oorspronlijke de escalatietrap van Glasl) wordt gebruikt voor de analyse van conflictescalaties binnen organisaties.

Deze ladder brengt de ontwikkeling van een arbeidsconflict goed in beeld. De ladder bestaat uit 9 treden, waarbij drie fases worden doorlopen. Elke stap die op de ladder wordt gezet heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, hun houding en hun manier van denken. Het arbeidsconflict wordt hierbij steeds intenser, of wordt afgezakt (de-escalatie).

Escalatieladder van Glasl in beeld

Hoe werkt de escalatieladder bij een arbeidsconflict?

Het doel bij arbeidsmediation is om de betrokken partijen steeds een stap hoger op de ladder te laten zetten (de-escalatie) om uiteindelijk tot oplossing van het arbeidsconflict te komen. Op basis van de houding en het gedrag, kan een inschatting worden gemaakt waar de conflicterende partijen staan op deze escalatieladder. Dit kan partijen zelf of een verwijzer een goede indicatie geven welke interventie er kan worden ingezet of geadviseerd.

Eenmaal beland op trede 9 is het niet meer dan waarschijnlijk dat exit-mediation wordt ingezet. Zitten betrokken nog in de rationale fase dan kan conflictcoaching of een telefoontje naar de helpdesk conflictbemiddeling een goed uitgangspunt zijn om tot oplossing van het arbeidsconflict te komen.

Iemand een stap omhoog laten zetten op de escalatieladder vergt deskundigheid.

Niets is zo moeilijk als om (het eigen) gedrag te veranderen. Een conflict wat zich uit in gedrag en houding is een botsing van waarheden die meestal niet in één verhaal passen. Trots of het oprechte geloof in de eigen waarheid maakt het vaak lastig een stap omhoog op de escalatieladder te zetten.

Bij arbeidsmediation is wederzijds begrip en waardering nodig om tot elkaar te komen. Soms is een excuus of open staan voor nieuwe kennis en informatie al voldoende.

Voor een leidinggevende of HR-functionaris is dit best lastig voor elkaar te krijgen. Bovendien hebben zij binnen de organisatie ook met andere belangen rekening te houden. Dat maakt dat het voor deze functionarissen vaak lastig is een bemiddelingsproces objectief in te gaan en onpartijdig te blijven.

De inzet van een professionele Mfn geregistreerde arbeidsmediator waarborgt niet alleen inhoudelijke kennis maar ook neutraliteit en onpartijdigheid.

E-book 5 alarmbellen voor arbeidsmediation

Heb je te maken met spanningen op de werkvloer en twijfel je of arbeidsmediation echt nodig is? Lees dan het e-book "De 5 alarmbellen voor arbeidsmediation"

We hebben 5 alarmbellen geformuleerd die je helpen te herkennen wanneer en waarom de inzet van een arbeidsmediator gewenst is. Hierbij maken we gebruiken van de escalatieladder van Glasl. Deze bevat 9 treden van een conflict. Deze hebben we vertaald naar 5 alarmbellen die het meest eenvoudig te herkennen zijn en tot de verbeelding spreken.

Aanvragen e-book

Wij helpen bij uiteenlopende conflictsituaties.

Bent u benieuwd naar onze werkwijze bij arbeidsmediation?

Neem dan eens een kijkje op onze informatiepagina arbeidsmediation.

Wilt u persoonlijk kennis met ons maken en bespreken wat wij voor uw organisaties kunnen betekenen? Dat kan natuurlijk ook.

Gratis adviesgesprek