Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310

Conflict met werkgever: zo los je dat op

Boze aap-RECHTS sepia

Heb je een conflict met je werkgever of leidinggevende? Dan wil je niets liever dan dat dit snel wordt opgelost. Je baan is een belangrijk onderdeel van je leven en ruzie met je werkgever zorgt voor een hoop stress.

Vaak is een goed gesprek al voldoende om een conflict met je baas op te lossen, maar er zijn ook conflicten waarbij je er samen niet meer uit komt. In dat geval kun je een arbeidsmediator inschakelen om jullie te helpen. In dit artikel ontdek je welke stappen je kunt zetten om een arbeidsconflict met je werkgever op te lossen.

Conflict met werkgever: de meest voorkomende oorzaken

Wanneer je een conflict met je werkgever hebt, kunnen daar vele oorzaken voor zijn. Soms heeft dit te maken met ziekte of verzuim, soms met een eenvoudig meningsverschil en soms omdat jullie persoonlijkheden botsen.

Vaak ontstaat een arbeidsconflict door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De meest voorkomende oorzaken van ruzie met een leidinggevende zijn als volgt:

  • Je wilt een loonsverhoging, maar je werkgever weigert je deze te geven.
  • Je kampt met stress of overspanning, maar je werkgever blijft je pushen om het onderste uit de kan te halen.
  • Je bent (langdurig) ziek en je werkgever zet je onder druk om te komen werken.
  • Je hebt ruzie met een collega en je werkgever staat aan hun kant in plaats van de jouwe.
  • Je hebt het gevoel dat je ideeën en suggesties niet serieus worden genomen.
  • Je ervaart onvoldoende waardering voor het harde werk dat je levert.
  • Je leidinggevende en jij liggen elkaar niet, omdat jullie persoonlijkheden van elkaar verschillen.
  • Je vindt dat je recht hebt op een promotie, maar je werkgever heeft voor een andere collega gekozen om de functie in te vullen.
  • Je werkgever wil je ontslaan, maar je bent het hier niet mee eens en vecht dit besluit aan.

In veel gevallen is een conflict met de werkgever geen openlijke ruzie, maar uit zich dit in sluimerend ongemak. Je merkt bijvoorbeeld dat de gesprekken met je werkgever stroef verlopen of dat jullie elkaar doelbewust vermijden.

Vaak ontstaat dit na een specifieke gebeurtenis, zoals een meningsverschil of een stukgelopen onderhandeling, maar het kan ook het gevolg zijn van een opstapeling van kleine dingen. Zo kun je steeds weer het idee hebben dat je niet gehoord of begrepen wordt, of dat je werkgever je niet aardig vindt of niet waardeert.

Infographic Oorzaken conflict met werkgever

In 4 stappen naar een oplossing voor jouw arbeidsconflict

Veel arbeidsconflicten berusten op een misverstand. Vaak ontstaan conflicten omdat er niet op de juiste wijze wordt gecommuniceerd. Dat leidt ertoe dat je zelf invulling geeft aan wat de werkgever van je vindt, en andersom. Vaak klopt deze invulling niet en is het dus beter om hier onderling goed over te praten. Om een conflict met je baas te voorkomen of te verhelpen, kun je de volgende stappen zetten:

1. Neem het conflict serieus

Met welk type conflict je ook te maken hebt, het is belangrijk dat je het conflict serieus neemt. Conflicten leveren een hoop stress en spanning op en dat gaat ten koste van je werkgeluk en je productiviteit. Ook je privéleven kan hieronder leiden. Je ligt er ‘s nachts wellicht wakker van of je kunt niet meer genieten van je gezin of je hobby’s.

Het erkennen van het conflict is daarom een belangrijke eerste stap. Je zegt daarmee tegen jezelf dat er inderdaad een probleem is en dat dit probleem het waard is om opgelost te worden. In je eigen belang, maar ook in het belang van de werkgever, je collega’s en je privéomgeving.

2. Vraag een gesprek aan met je werkgever

Je kunt een ruzie of conflict met je werkgever niet oplossen zonder er samen over te praten. Het is daarom belangrijk dat je een gesprek aanvraagt met je werkgever. Laat op voorhand weten waar het gesprek over gaat en geef aan dat dit heel belangrijk voor je is.

Het is tijdens dit gesprek niet de bedoeling dat je de werkgever veroordeelt of dat je boos wordt. Zorg wel dat je open en eerlijk vertelt wat je dwarszit en geef aan dat je graag samen naar een oplossing zoekt.

In gesprek gaan met je werkgever kan erg spannend zijn. Wellicht ben je bang dat je werkgever boos op je wordt of je zelfs wilt ontslaan (openen in nieuw tabblad). Toch hoef je hier over het algemeen niet bang voor te zijn. Door open en eerlijk te zijn over je gevoelens, laat je de werkgever juist zien dat je openstaat voor een oplossing. In het overgrote deel van de gevallen wil je werkgever net zo graag tot een oplossing komen als jij.

Richard van de Wijngaart in gesprek

3. Bedenk een oplossing waar je beiden profijt van hebt

Tijdens het gesprek met de werkgever is het belangrijk dat je oplossingsgericht te werk gaat. Dat betekent dat je geen verwijten maakt of excuses eist, maar dat je samen zoekt naar de beste oplossing voor jullie probleem. Probeer het daarom niet enkel als een probleem te zien, maar ook als een kans. Het is prima om aandacht te geven aan wat misgaat, maar kijk ook naar wat er in de toekomst anders en beter kan. Door positief te denken, behaal je een positief resultaat.

Het is prima om tijdens het gesprek met de werkgever te praten over de oorzaken van jullie conflict. Soms zijn deze al op voorhand duidelijk, maar het komt ook voor dat je de oorzaak moeilijk kunt aanwijzen. In dat geval kun je stilstaan bij wat bepaalde situaties, opmerkingen of gedragingen met je gedaan hebben en welk gevoel dat je gaf. Je kunt zo je aannames toetsen en openheid creëren voor de beleving en intentie van de ander. Door open te staan voor de ander, zet je een mooie eerste stap naar een gezamenlijke oplossing.

Let er tijdens het gesprek goed op dat je de juiste formulering gebruikt. Hieronder vind je een voorbeeld van een goede en een minder goede manier om dit te doen:

Geen goede formulering

“Ik kom steeds met goede ideeën, maar je neemt me amper serieus. Het maakt me boos dat je me nooit eens op waarde schat.”

Goede formulering

“Ik heb veel goede ideeën, maar soms heb ik het gevoel dat ik niet gehoord word. Ik merk dat ik behoefte heb aan meer waardering en ben benieuwd hoe jij hierover denkt.”

In veel gevallen leidt een gesprek met de werkgever tot een aanzienlijke verbetering. Door je gevoelens uit te spreken, klaar je de lucht. Hierdoor ontstaat er wederzijds begrip voor de situatie. Dit leidt tot een oplossing waar je beiden mee uit de voeten kunt.

Soms is de oplossing van het conflict met je baas dat je wat vaker een kop koffie drinkt en elkaar op die manier meer leert waarderen. En soms ontdek je tijdens het gesprek dat je elkaar niet goed begrijpt, omdat jullie communicatiestijlen nogal verschillen. Deze bewustwording zorgt voor een andere manier van omgang, waardoor je niet langer op gespannen voet samenwerkt.

4. Schakel een onafhankelijke arbeidsmediator in

Soms is een goed gesprek niet genoeg om het conflict met je werkgever op te lossen. In zo’n geval rest je niets anders dan te kiezen voor arbeidsmediation. Een onafhankelijke MfN-geregistreerde mediator helpt je in zo’n geval om het gesprek met je werkgever in goede banen te leiden.

Het voordeel van een arbeidsmediator is dat die altijd onpartijdig is. Hij of zij dient niet als scheidsrechter, maar stuurt het gesprek in de juiste richting. Centraal daarin staat de zoektocht naar een beter begrip en een gezamenlijke oplossing. De arbeidsmediator toont empathie en begrip, maar gaat zeker ook pragmatisch te werk.

Vaak leidt de inzet van een arbeidsmediator ertoe dat het conflict kan worden opgelost en dat jij en je werkgever handvatten krijgen om op een betere manier samen te werken. Maar het kan ook gebeuren dat jullie er samen met de arbeidsmediator achter komen dat het beter is dat jullie wegen scheiden.

In dat laatste geval biedt de arbeidsmediator hulp met een zogenaamde exit mediation. Dit leidt vaak tot een beëindiging van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden. Daarbij wordt vaak een vaststellingsovereenkomst (vso) opgesteld. Hiermee wordt een gang naar UWV of de kantonrechter voorkomen en behoud jij als werknemer je recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding.

Conflict met werkgever? Vraag om vrijblijvend advies

Heb je een conflict met je baas of leidinggevende? En komen jullie er samen niet meer uit? Vraag je werkgever dan of het inzetten van een onafhankelijk arbeidsmediator een mogelijkheid is. Je werkgever kan dan vrijblijvend contact met ons opnemen om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn.

Wil je niet meteen naar de werkgever stappen, maar eerst vrijblijvend advies van ons ontvangen? Bel dan met onze Helpdesk Arbeidsconflict voor gratis advies.

Infographic oplossen conflict met werkgever

Accepteer cookies om deze video te bekijken

Wij zijn je graag van dienst

Bekijk onze mediators