Menu Zoeken 085 273 2310

conflict met werkgever

Boze aap-RECHTS sepia

Conflict met werkgever: zo los je dat op

Heb je een conflict met je werkgever of leidinggevende? Dan is het zaak dat je dit zo snel mogelijk oplost. Vaak is een open en eerlijk gesprek voldoende om je doel te bereiken, maar het kan ook nodig zijn een onafhankelijke arbeidsmediator in te schakelen. In dit artikel lees je wat je zelf kunt doen wanneer je een conflict hebt met je baas.

Conflict met je baas: de meest voorkomende oorzaken

Wanneer je een conflict met je werkgever hebt, kunnen daar vele oorzaken voor zijn. Vaak ontstaat het conflict door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De meest voorkomende oorzaken van een conflict of ruzie met een leidinggevende zijn als volgt:

  • Je wilt een loonsverhoging, maar je werkgever weigert je deze te geven.
  • Je kampt met stress of overspanning, maar je werkgever blijft je pushen om het onderste uit de kan te halen.
  • Je hebt ruzie met een collega en je werkgever staat aan zijn/haar kant in plaats van de jouwe.
  • Je hebt het gevoel dat je ideeën en suggesties niet serieus worden genomen.
  • Je ervaart onvoldoende waardering voor het harde werk dat je levert.
  • Je leidinggevende en jij liggen elkaar niet, omdat jullie persoonlijkheden van elkaar verschillen.
  • Je vindt dat je recht hebt op een promotie, maar je werkgever heeft voor een andere collega gekozen om de functie in te vullen.
  • Je werkgever wil je ontslaan, maar je bent het hier niet mee eens en vecht dit besluit aan.

In veel gevallen is een conflict met de werkgever geen openlijke ruzie, maar uit zich dit in sluimerend ongemak. Je merkt bijvoorbeeld dat de gesprekken met je werkgever stroef verlopen of dat jullie elkaar doelbewust vermijden.

Vaak ontstaat dit na een specifieke gebeurtenis, zoals een meningsverschil of een stukgelopen onderhandeling, maar het kan ook het gevolg zijn van een opstapeling van kleine dingen. Zo kun je steeds weer het idee hebben dat je niet gehoord of begrepen wordt, of dat je werkgever je niet aardig vindt of niet waardeert.

Infographic- 8 oorzaken conflict met werkgever

Hoe los je een conflict met je leidinggevende op?

De ervaring leert dat veel conflicten berusten op een misverstand. Vaak ontstaan conflicten omdat er niet op de juiste wijze wordt gecommuniceerd. Dat leidt ertoe dat je zelf invulling geeft aan wat de werkgever van je vindt, en andersom. Vaak klopt deze invulling niet en is het dus beter om hier onderling goed over te praten.

Om een conflict met je baas te voorkomen of te verhelpen, kun je de volgende stappen zetten:

1. Neem het conflict serieus

Met welk type conflict je ook te maken hebt, het is allereerst belangrijk dat je het conflict serieus neemt. Conflicten leveren een hoop stress en spanning op en dat gaat ten koste van je werkgeluk en je productiviteit. Ook je privéleven kan hieronder leiden. Je ligt er ‘s nachts wellicht wakker van of kunt je niet meer genieten wanneer je tijd besteed aan je hobby of tijd vrijmaakt voor je gezin.

Het erkennen van het conflict is daarom een belangrijke eerste stap. Je zegt daarmee tegen jezelf dat er inderdaad een probleem is en dat dit probleem het waard is om opgelost te worden. In je eigen belang, maar ook in het belang van de werkgever, het team waarin je actief bent en je privé-omgeving.

2. Vraag een gesprek aan met je werkgever

Je kunt een ruzie of conflict met je werkgever niet oplossen zonder er samen over te praten. Het is daarom belangrijk dat je een gesprek aanvraagt met je werkgever. Laat gerust op voorhand weten waar het gesprek over gaat en geef aan dat dit heel belangrijk voor je is.

Het is tijdens dat gesprek niet de bedoeling dat je de werkgever veroordeelt of dat je boos wordt. Zorg wel dat je open en eerlijk vertelt wat je dwarszit en geef aan dat je graag samen naar een oplossing zoekt.

In gesprek gaan met je werkgever kan erg spannend zijn. Wellicht ben je bang dat je werkgever boos op je wordt of je zelfs wilt ontslaan. Toch hoef je hier over het algemeen niet bang voor te zijn. Door open en eerlijk te zijn over je gevoelens, laat je de werkgever juist zien dat je openstaat voor een oplossing. En in het overgrote deel van de gevallen wil je werkgever net zo graag tot een oplossing komen als jij.

3. Bedenk een oplossing waar je beiden profijt van hebt

Tijdens het gesprek met de werkgever, is het belangrijk dat je oplossingsgericht te werk gaat. Dat betekent dat je geen verwijten maakt of excuses eist, maar dat je samen zoekt naar de beste oplossing voor jullie probleem. Probeer het daarom niet enkel als een probleem te zien, maar ook als een kans. Het is prima om aandacht te geven aan wat misging, maar kijk vervolgens ook naar wat er in de toekomst anders en beter kan. Door positief te denken, behaal je meestal een positief resultaat.

Het is prima om tijdens het gesprek met de werkgever te praten over de oorzaken van het conflict. Soms zijn deze al op voorhand duidelijk, maar het komt ook voor dat je dit moeilijk kunt aanwijzen. In dat geval kun je stilstaan bij wat bepaalde situaties, opmerkingen en/of gedragingen met je gedaan hebben en welk gevoel dat je gaf. Je kunt zo je aannames toetsen en openheid creëren voor de beleving en intentie van de ander. Door open te staan voor de ander, zet je een mooie eerste stap naar een gezamenlijke oplossing.

Let er tijdens het gesprek goed op dat je de juiste formulering gebruikt wanneer je uitlegt waarom je boos of verdrietig bent, of waarom je je tekort voelt gedaan. Hieronder vind je een voorbeeld van een goede en een minder goede manier om dit te doen:

Geen goede formulering

“Ik kom steeds met goede ideeën, maar je neemt me amper serieus. Het maakt me boos dat je me nooit eens op waarde schat.”

Goede formulering

“Ik heb veel goede ideeën, maar soms heb ik het gevoel dat ik niet gehoord word. Ik merk dat ik behoefte heb aan meer waardering en ben benieuwd hoe jij hierover denkt.”

In veel gevallen leidt een gesprek met de werkgever tot een aanzienlijke verbetering. Door je gevoelens uit te spreken, klaar je immers de lucht. Hierdoor ontstaat er wederzijds begrip voor de situatie. Dit leidt vaak tot een oplossing waar je beiden mee uit de voeten kunt.

Soms is de oplossing dat je wat vaker een kop koffie drinkt en elkaar op die manier meer leert waarderen. En soms ontdek je tijdens het gesprek dat je elkaar niet goed begrijpt, omdat jullie communicatiestijlen nogal verschillen. Deze bewustwording zorgt voor een andere manier van omgang, waardoor je niet langer op gespannen voet samenwerkt.

4. Schakel een onafhankelijke arbeidsmediator in

Soms is een goed gesprek niet genoeg om het conflict met de werkgever op te lossen. In zo’n geval rest je niets anders dan een arbeidsmediator in te zetten. Een onafhankelijke MfN-geregistreerde mediator helpt je in zo’n geval om het gesprek met je werkgever in goede banen te leiden.

Het voordeel van een arbeidsmediator is dat die altijd onpartijdig is. Hij of zij dient niet als scheidsrechter of eindbeslisser, maar stuurt het gesprek in de juiste richting. Centraal daarin staat de zoektocht naar een beter begrip en een gezamenlijke oplossing. De arbeidsmediator toont empathie en begrip, maar gaat zeker ook pragmatisch te werk.

Vaak leidt de inzet van een arbeidsmediator ertoe dat het conflict kan worden opgelost en dat jij en je werkgever handvatten krijgen om op een prettige manier te leren samenwerken. Maar het kan ook gebeuren dat jullie er samen met de arbeidsmediator achter komen dat het beter is dat jullie wegen scheiden.

In dat laatste geval biedt de arbeidsmediator hulp met een zogenaamde exit mediation. Dit leidt vaak tot een beëindiging van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden. Daarbij wordt vaak een vaststellingsovereenkomst (vso) opgesteld. Hiermee wordt een gang naar UWV of de kantonrechter voorkomen en behoud je als werknemer je recht op WW.

Infographic oplossen conflict met werkgever

Arbeidsconflict met leidinggevende? Vraag om vrijblijvend advies

Heb je een conflict met je baas of leidinggevende? En komen jullie er samen niet meer uit? Vraag je werkgever dan of het inzetten van een onafhankelijk arbeidsmediator een mogelijkheid is. Je werkgever kan dan vrijblijvend contact met ons opnemen om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn.

Wil je niet meteen naar de werkgever stappen, maar eerst vrijblijvend advies van ons ontvangen? Neem dan via onderstaande button contact met ons op. Wij leggen je dan uit welke hulp bij een arbeidsconflict je kunt krijgen en hoe dit in zijn werk gaat.