Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310

Wat te doen bij een arbeidsconflict met leidinggevende?

Sfeerbeeld - Conflict op de werkvloer

Ervaar je onderlinge spanning tussen jou en je leidinggevende? Dan loop je het risico op een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict met je leidinggevende leidt tot frustratie, angst, onbegrip en soms zelfs langdurige ziekte. Zowel op je werk als in je privéleven heeft dit grote gevolgen, dus het is belangrijk dat je hier een oplossing voor zoekt. In dit artikel lees je wat je kunt doen om een arbeidsconflict op de werkvloer te voorkomen of te verhelpen.

Arbeidsconflict met leidinggevende: wat betekent dat voor jou?

Een arbeidsconflict op de werkvloer kan grote gevolgen hebben. Je gaat ‘s ochtends met tegenzin naar je werk of bent wellicht bang voor je baanzekerheid. Ook kan een arbeidsconflict leiden tot een afname in productiviteit. Dit gaat niet alleen ten koste van jezelf en je klanten, maar ook van je teamleden.

In ernstige gevallen kan een arbeidsconflict met je baas ertoe leiden dat je ziek wordt. Je kunt overspannen raken of zelfs een burn-out krijgen. De stress die een arbeidsconflict geeft, kan ook tot diverse lichamelijke klachten leiden, zoals rugklachten, hoofdpijn of problemen met je stofwisseling.

Wanneer je een conflict met je leidinggevende hebt, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk op te lossen. Zowel jij als je werkgever hebben er baat bij om weer samen door één deur te kunnen en op een prettige manier samen te werken.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een conflict met de werkgever?

Een arbeidsconflict met je leidinggevende kan vele oorzaken hebben, zoals:

  • Gebrekkige communicatie
  • Onverwachtse slechte beoordeling of ontslag
  • Overwerk, vakantiedagen en ziekte
  • Functiewijziging of overplaatsing
  • Geschillen over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden​

1. Gebrekkige communicatie

Een arbeidsconflict ontstaat meestal door miscommunicatie of onuitgesproken meningen tussen werknemer en werkgever. Conflicten beginnen vaak met kleine ergernissen of wederzijds onbegrip, en groeien door de weken, maanden of zelfs jaren uit tot een serieus conflict met onuitgesproken gevoelens en gekwetst zijn.

2. Onverwachtse slechte beoordeling of ontslag

Het kan voorkomen dat een werkgever afscheid van je wil nemen zonder dat je dit had aan zien komen of hier vooraf voor gewaarschuwd bent. Dit kan leiden tot een serieus conflict met je leidinggevende. Het is in zo’n geval erg moeilijk om er nog samen uit te komen zonder hulp van een deskundige derde.

3. Overwerk, vakantiedagen en ziekte

Wanneer er van jou als werknemer verwacht wordt dat je overwerkt, je vakantiedagen worden geweigerd of op een andere manier misbruik wordt gemaakt van je arbeidsvoorwaarden, kan dit ook leiden tot een conflict met de werkgever. Maar ook als je je als werknemer regelmatige ziekmeldt, kan dit tot irritaties leiden.

Ook hier geldt weer dat jij en je werkgever niet op één lijn liggen en dat er wederzijds niet op een constructieve manier wordt gecommuniceerd. Soms spelen ook externe factoren hierin een rol, zoals grote drukte op de werkvloer of onderbezetting.

4. Functiewijziging of overplaatsing

Je werkgever wil dat je ander werk gaat doen, maar je bent het daar zelf niet mee eens. In sommige gevallen ben je verplicht je hiernaar te conformeren, maar dit is niet altijd het geval. Dit hangt onder meer af van wat er in je arbeidsovereenkomst staat en welke schriftelijke afspraken jullie hebben gemaakt. Wanneer dergelijke onverwachte of ongewenste veranderingen in functie of takenpakket worden doorgevoerd, kan ook dit een reden zijn voor het ontstaan van arbeidsconflicten.

5. Geschillen over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Een andere reden die veel voorkomt, is het weigeren van loonsverhoging of secundaire arbeidsvoorwaarden door je werkgever. Wellicht wil je meer verdienen, regelmatig thuiswerken of ‘s ochtends eerst de kinderen naar school brengen, maar wordt dit door je werkgever geweigerd. Dit kan zorgen voor frustratie en machteloosheid. Zeker wanneer hier geen goed en constructief gesprek over mogelijk lijkt.

Mediator legt uit conflict met leidinggevende

Wat zijn je rechten als werknemer bij een arbeidsconflict?

Het is voor werknemers vaak niet duidelijk wat hun rechten zijn tijdens een arbeidsconflict met de werkgever. Onderstaande uitleg helpt je om hier een beter beeld van te krijgen.

Eenzijdig wijzigingsbeleid

Als werknemer ben je verplicht je te conformeren naar de wensen van je werkgever. Dit geldt wel alleen wanneer deze wensen redelijk en realistisch zijn. Een werkgever mag de inhoud van je functie bijvoorbeeld niet zomaar wijzigen, zeker niet als hier niets over in de arbeidsovereenkomst staat. Dit wordt ook wel eenzijdig wijzigingsbeleid genoemd en is niet toegestaan. Ook ontslag zonder waarschuwing vooraf is niet zomaar toegestaan.

Terugvallen op je arbeidsovereenkomst

Om je rechten te beschermen, kun je als werknemer altijd terugvallen op je collectieve arbeidsovereenkomst of individuele arbeidscontract. Hierin staan duidelijke afspraken vermeld waarop je kunt terugvallen wanneer je gebrouilleerd raakt met je leidinggevende.

Wat te doen bij een arbeidsconflict met je leidinggevende?

Er zijn verschillende manieren om je preventief te wapenen tegen een arbeidsconflict. Denk hierbij vooral aan het op tijd aangaan van het gesprek en in alle redelijkheid uitspreken van je mening of wat het met je doet. Ook kan het betrekken van een HR-adviseur of een vertrouwenspersoon hierin een preventieve werking hebben om te voorkomen dat het escaleert.

In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om ruzie met je werkgever te voorkomen. Je kunt dan niet langer preventief handelen en zul je samen een passende oplossing moeten zien te vinden. Hieronder vind je enkele waardevolle tip en adviezen.

Meld je niet zomaar ziek tijdens een arbeidsconflict

Tijdens een arbeidsconflict is het belangrijk dat je je niet onnodig ziek meldt. Probeer door te blijven werken en ondertussen goed voor jezelf te zorgen. Eet gezond, slaap voldoende en neem in je privéleven genoeg rust. Heb je een partner, vriend of familielid die je graag een luisterend oor biedt? Lucht dan regelmatig je hart, zodat je je gevoelens niet onnodig opkropt. Zorg ook dat je je leven vult met positieve dingen. Dit voorkomt dat het arbeidsconflict dusdanig veel energie kost dat het je ziek kan maken.

Voel je je daadwerkelijk ziek of overspannen vanwege het arbeidsconflict? Dan is het uiteraard begrijpelijk dat je je ziek meldt. Maar doe dit wel in goed overleg met je werkgever en vraag de bedrijfsarts om een consult. Je laat daarmee zien dat je in oplossingen denkt in plaats van in beperkingen, en dat je er alles aan wilt doen om zo snel mogelijk te herstellen.

Ga in gesprek met je leidinggevende

Het oplossen van een arbeidsconflict begint altijd met goede communicatie. Ga dus met je werkgever in gesprek en geef elkaar de kans om je eigen kant van het verhaal te belichten. Het gaat er tijdens dit gesprek niet om wie er gelijk heeft of wie er aan het langste eind trekt. Het gaat er juist om dat je elkaar aanhoort en elkaar probeert te begrijpen, zodat je vervolgens vanuit elkaars behoeften kunt zoeken naar een oplossing die jullie beiden past.

Een goed gesprek leidt vaak tot een frisse blik. Je toont elkaar empathie en probeert op basis daarvan tot een passende oplossing te komen. Dit is niet altijd een oplossing die uitsluitend in je voordeel werkt, maar daar gaat het ook niet om. Het doel is om tot een middenweg te komen waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van beide partijen.

Schakel een arbeidsmediator in

Helaas zijn er momenten dat een gesprek met je leidinggevende niet helpt, hoezeer je ook je best doet. In zo’n geval is het verstandig om de hulp van een onafhankelijke arbeidsmediator in te schakelen. Een arbeidsmediator gaat samen met jou en de werkgever om de tafel en helpt jullie om zelfstandig tot een passende oplossing te komen.

In alle gevallen zal een mediator een bijdrage geven aan het herstel van de communicatie. Zo komt datgene ter tafel dat lang onuitgesproken was, of wordt er beter stil gestaan bij dat wat er voor jullie echt toe doet. Hierdoor neemt de frustratie en boosheid af en ontstaat er weer ruimte om met elkaar mee te denken.

Soms leidt dit ertoe dat de arbeidsrelatie hersteld wordt en alles weer wordt zoals het was. Maar het kan ook gebeuren dat je onder begeleiding van de arbeidsmediator besluit dat de wegen van jou en je werkgever het beste kunnen scheiden. De arbeidsmediat/helpdesk-arbeidsconflict/or helpt jullie dan met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Dit proces wordt ook exit mediation genoemd.

Conflict op de werkvloer? Arbeidsmediation biedt uitkomst

Wanneer je een arbeidsconflict met je leidinggevende hebt, wacht dan niet te lang met het inschakelen van een deskundige arbeidsmediator. Hoe sneller wij kunnen bijstaan in het herstellen van de communicatie, hoe groter de kans dat de arbeidsrelatie wordt hersteld. Onze arbeidsmediators geven je hier graag onafhankelijk advies over. We leggen je uit wat je van arbeidsmediation kunt verwachten, hoe dit in zijn werk gaat en welke hulp je kunt krijgen.

Wij zijn al jarenlang specialist in arbeidsmediation en werken met deskundige MfN-registermediators.

Ben je werknemer en heb je hulp nodig bij een arbeidsconflict? Leg dan bij je werkgever een verzoek neer voor arbeidsmediation. Je werkgever kan dan contact met ons opnemen voor aanvullende informatie of het maken van een afspraak. Wil je graag eerst meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze Helpdesk Arbeidsconflict voor gratis advies.

Accepteer cookies om deze video te bekijken

Wij zijn je graag van dienst

Bekijk onze mediators