Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310

Overspannen door arbeidsconflict? Dit kun je doen

Struisvogel - metafoor burn-out

Overspannen door een arbeidsconflict. Het komt veelvuldig voor in Nederland en daar zijn verschillende redenen voor. Ruim een derde van de werknemers die zich ziek meldt wegens mentale problemen, doet dat vanwege een arbeidsconflict op de werkvloer. Dat is een zorgwekkend cijfer, maar ook een cijfer dat werkgevers zou moeten aansporen om arbeidsconflicten op de werkvloer tijdig aan te pakken. Op deze pagina ontdek je wat je als werkgever kunt doen om arbeidsconflicten te voorkomen en te verhelpen.

Wat wordt verstaan onder een arbeidsconflict?

Je denkt bij de term arbeidsconflict wellicht aan hoogoplopende conflicten en ruzies op het werk, maar dat is lang niet altijd het geval. Ook de sluimerende spanning tussen collega’s onderling of tussen werknemer en werkgever, kan onder de noemer arbeidsconflict vallen en op de lange termijn leiden tot overspanning, burn-out en langdurig verzuim.

Het is belangrijk de definitie van arbeidsconflict zo breed mogelijk te bekijken. Daarmee krijg je als werkgever het benodigde inzicht om (de dreiging van) arbeidsconflicten op de werkvloer tijdig te onderkennen en te verhelpen. Hiermee voorkom je een hoop schade, ook financieel.

Het verschil tussen taakconflicten en persoonsconflicten

Je kunt een arbeidsconflict indelen in twee categorieën: een taakconflict of een persoonsconflict. Bij een taakconflict ontstaat er onenigheid over de manier waarop een bepaalde taak wordt uitgevoerd of over de aard van deze taak. Bij een persoonsconflict liggen er vooral sociale en emotionele oorzaken ten grondslag aan het conflict. Het is dus meer een conflict tussen twee personen onderling. De impact is daardoor vaak groter, waardoor overspanning of burn-out op de loer liggen. Dit geldt zeker wanneer het om een conflict met een leidinggevende gaat.

Overspannen door arbeidsconflict: de symptomen

Wanneer iemand overspannen raakt door een arbeidsconflict, is dat niet altijd eenvoudig te diagnosticeren. En daar schuilt een gevaar, want wanneer je de symptomen van overspannenheid niet op tijd ontdekt, zijn de gevolgen vaak groot. Gelukkig zijn er duidelijke signalen die erop duiden dat er sprake is van overspannenheid of zelfs een burn-out. Veel voorkomende symptomen van overspanning zijn:

 • Aanhoudende vermoeidheid
 • Weinig of onrustig slapen
 • Lusteloosheid en gebrek aan plezier
 • Snel geprikkeld zijn (kort lontje)
 • Moeite hebben met normale prikkels (zoals radio en tv)
 • Huilbuien en verdrietig gevoel
 • Piekeren en stemmingswisselingen
 • Een opgejaagd en gehaast gevoel
 • Concentratieproblemen​

Zijn overspannenheid en burn-out hetzelfde?

Overspannenheid en burn-out kunnen beide het gevolg zijn van een arbeidsconflict. Toch zijn deze aandoeningen niet geheel hetzelfde. Overspannenheid gaat namelijk vaak vooraf aan een burn-out. Je kunt een burn-out dus zien als het gevolg van verwaarloosde en onbehandelde overspanningsklachten. Vaak leidt een burn-out tot langdurige arbeidsongeschiktheid, terwijl dat bij overspannenheid niet zo hoeft te zijn. Grijp dus op tijd in!

Oorzaken en gevolgen van een arbeidsconflict

Zoals we zonet al schreven, meldt ruim een derde van de werknemers zich ziek als gevolg van een arbeidsconflict. Hieronder vind je meer informatie over de oorzaken en de gevolgen hiervan.

Oorzaken van arbeidsconflicten

Wanneer werknemers overspannen raken vanwege een arbeidsconflict, kunnen talloze oorzaken daaraan ten grondslag liggen. De meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Onenigheid over een loonsverhoging, promotie of andere arbeidsvoorwaarde;
 • Stress en overspanning in combinatie met een te hoge werkdruk;
 • Onvoldoende waardering voor het harde werk dat de werknemer levert;
 • Te weinig kans op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigen input;
 • Verschillende persoonlijkheden die botsen wegens onderling onbegrip;
 • De dreiging van ontslag of de beslissing om de werknemer te ontslaan.
 • Ongewenst gedrag, zoals discriminatie, pesten of agressie.​

Gevolgen van arbeidsconflicten

Onder de noemer arbeidsconflict valt elke vorm van structurele spanning in een arbeidsrelatie op de werkvloer. Deze spanning heeft een negatieve invloed op de betrokken partijen zelf, maar ook op de teams en individuen daaromheen. Hieronder ontdek je wat de meest voorkomende gevolgen zijn:

1. Gevolgen op de werkvloer

 • Arbeidsconflicten gaan ten koste van de productiviteit op de werkvloer;
 • Arbeidsconflicten bederven het werkplezier en werkgeluk van personeelsleden;
 • Arbeidsconflicten verstoren de onderlinge communicatie tussen collega’s;
 • Arbeidsconflicten gaan ten koste van de duurzame inzetbaarheid van werknemers;
 • Arbeidsconflicten hebben een negatieve invloed op het vertrouwen in collega’s of leidinggevenden.

2. Gevolgen buiten de werkvloer

 • Arbeidsconflicten leiden tot een verstoorde balans tussen werk en privé;
 • Arbeidsconflicten leiden tot spanningen binnen het gezin en de thuissituatie in de brede zin;
 • Arbeidsconflicten leiden tot onzekerheid, angst, woede en frustratie;
 • Arbeidsconflicten leiden tot oplopende stress, wat weer kan leiden tot mentale en fysieke klachten of ziekte.

3. Financiële gevolgen voor de werkgever

 • Omzetverlies vanwege een afname in productiviteit;
 • Omzetverlies vanwege een toename in verzuim;
 • Omzetverlies vanwege het inschakelen van een bedrijfsarts;
 • Omzetverlies vanwege het zoeken van vervangend personeel;
 • Omzetverlies vanwege juridische procedures bij UWV of de kantonrechter.

Wil je besparen op de kosten van een arbeidsconflict? Lees dan ook onze pagina over hoe je de kosten van een arbeidsconflict laag houdt.

Infographic ziek door arbeidsconflict

Hoe voorkom je overspanning door een arbeidsconflict?

Waar mensen samenwerken, vinden soms conflicten plaats. Dat is onvermijdelijk. En dat is niet per se erg, want een beetje wrijving geeft glans. Het wordt pas een probleem wanneer een conflict of meningsverschil blijft sluimeren en niet tijdig wordt uitgepraat en opgelost. De oplossing voor een arbeidsconflict ligt daarom altijd in goede communicatie. Als werkgever speel je hierin een belangrijke rol. Door een bedrijfscultuur te creëren waarin mensen open durven zijn over hun gevoelens, voorkom je een groot deel van de conflicten.

1. Wacht niet te lang met een oplossing

Uit ervaring weten we dat het oplossen van een arbeidsconflict, al in een vroeg stadium moet plaatsvinden. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om het conflict op te lossen. En hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat werknemers overspannen raken en daardoor langdurig verzuimen. Hierdoor maak je hoge kosten en verstoor je de productiviteit en het werkgeluk binnen het team.

2. Kies voor onafhankelijke arbeidsmediation

Ons advies is om al in een vroeg stadium van het arbeidsconflict een arbeidsmediator in te schakelen. Kies bij voorkeur voor een onafhankelijke MfN-registermediator met ruime ervaring in arbeidsmediation. Zo’n arbeidsmediator fungeert als een onafhankelijke derde persoon die de betrokken partijen helpt om samen tot een passende oplossing te komen. De ervaring leert dat een oplossing prima mogelijk is wanneer je het arbeidsconflict vroeg genoeg aanpakt. Vaak zijn twee gezamenlijke gesprekken al voldoende om het conflict op te lossen.

3. Schakel de gratis Helpdesk Arbeidsconflict in

Wil je niet meteen een arbeidsmediator inschakelen, maar eerst kijken wat je zelf kunt doen? Vraag ons dan om vrijblijvend advies via de gratis Helpdesk Arbeidsconflict. Je kunt deze helpdesk telefonisch bereiken. Tijdens dit gratis adviesgesprek denken we actief met je mee over het arbeidsconflict bij jou op de werkvloer en geven je advies over het zelfstandig oplossen hiervan.

Bel de Helpdesk Arbeidsconflict op telefoonnummer 085-8901444

Accepteer cookies om deze video te bekijken

Wij zijn je graag van dienst

Bekijk onze mediators