Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310

Hulp bij arbeidsconflict: dit zijn jouw 3 opties

In conflict -  metafoor met vogels

Heb je hulp bij een arbeidsconflict nodig? Dan zijn er diverse hulpvormen beschikbaar. Je kunt kiezen voor mediation en voor rechtsbijstand. Maar welke hulp is in welke situatie het beste? En wat kun je hiervan verwachten? Op deze pagina vind je een heldere uitleg.

Hulp bij arbeidsconflict nodig? Dit zijn je mogelijkheden

Hoe langer een arbeidsconflict voortduurt, hoe groter de kans dat er geen passende oplossing meer is. Dat geldt voor alle soorten conflicten op het werk. Dit kan dus gaan om ruzie tussen twee collega’s, onenigheid binnen een team of een conflict tussen werkgever en werknemer.

Er zijn talloze redenen waarom arbeidsconflicten ontstaan. Belangrijker is echter hoe ze worden opgelost. De beste manier om een arbeidsconflict te verhelpen, is natuurlijk door het te voorkomen. Maar dit is niet altijd mogelijk. Soms is het kwaad al geschied en heb je externe hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsmediation of rechtsbijstand.

Optie 1. Arbeidsmediation

Kamp je met een arbeidsconflict of de dreiging daarvan, dan is het inschakelen van arbeidsmediation een verstandige stap. Tijdens een mediationtraject gaat de arbeidsmediator met de conflicterende partijen om de tafel. De mediator zoekt vervolgens samen met deze partijen naar een manier om het conflict op te lossen.

Een mediator helpt beide partijen om de angel uit het conflict te halen en samen te zoeken naar een manier om de onderlinge relatie te verbeteren. In de meeste gevallen lukt dit. Juist een onafhankelijke en onpartijdige mediator kan helpen om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken worden er goede gesprekken gevoerd en worden beide partijen aangemoedigd om hun gevoelens op tafel te leggen. Bij de start van ieder traject komen de partijen (en de mediator) de mediationvoorwaarden overeen waarin onder andere de geheimhouding is geregeld. Mede hierdoor kunnen betrokkenen hun standpunten en belangen veilig(er) met elkaar delen.

Ook wordt er concreet en nuchter gekeken naar het ontstaan van het probleem en het voorkomen van herhaling. De gesprekken met de mediator zijn praktisch en oplossingsgericht. Het doel is niet om beste vrienden te worden, maar om efficiënt en prettig met elkaar samen te werken zonder dat er een sprake is van spanning of conflict.

[Lees meer over arbeidsmediation]

Optie 2. Exit

mediation

Er zijn momenten dat een samenwerking er niet meer in zit. In zo’n geval is de onderlinge relatie tussen collega’s of werknemer en werkgever zodanig beschadigd dat er geen oplossing meer mogelijk is. In zo’n geval loont het om te sturen op een zogenaamde exit mediation.

Tijdens een exit mediation begeleidt de arbeidsmediator beide partijen naar het beëindigen van de samenwerking. Er wordt in zo’n geval gestuurd op een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst genoemd.

Het voordeel van een ontslag met wederzijds goedvinden is dat werknemer en werkgever samen besluiten een punt achter de samenwerking te zetten en dat de werknemer ondanks diens vertrek nog steeds aanspraak kan maken op een transitievergoeding en WW-uitkering. Een exit mediation kan ook voor de werkgever kostenbesparend werken.

Optie 3. Juridische hulp en rechtsbijstand

In sommige gevallen is arbeidsmediation niet genoeg en is er juridische hulp nodig om een arbeidsconflict te beslechten. Vaak gaat het dan om een conflict tussen werkgever en werknemer. De werkgever besluit bijvoorbeeld de werknemer op staande voet te ontslaan, waarop de werknemer een gerechtelijke procedure start omdat die het daar niet mee eens is.

In de praktijk blijkt dat mediation sneller, goedkoper en duurzamer is dan de weg naar de rechtsgang. Mediation is daarom een goede manier om een juridisch proces te voorkomen. Tijdens het mediationtraject kan een jurist al wel de nodige rechtsbijstand bieden. Zo kan die bepalen of de VSO op de juiste wijze is opgesteld, of alle vergoedingen zijn meegenomen en of de rechten van de werknemer voldoende worden behartigd.

Infographic opties arbeidsconflict

Hulp bij arbeidsconflict: jouw stappenplan

Heb je hulp bij een arbeidsconflict nodig? Dan is ons advies om altijd eerst te denken in mogelijkheden. Wat zijn je opties? Welke kansen heb je? Hoe kun je samen tot een passende oplossing komen? Door oplossingsgericht te denken, is de kans groot dat je er uiteindelijk samen uitkomt. Ons advies is als volgt:

Stap 1. Samen het gesprek aangaan

Voer een goed gesprek en leg je gevoelens op tafel. Veroordeel elkaar niet, maar praat open en eerlijk over je frustraties, angsten, boosheid en andere emoties. Bespreek ook concreet wat het probleem is en hoe je daar tegenaan kijkt. Probeer tijdens dit gesprek begrip te tonen voor de ander en laat weten dat je denkt in oplossingen. Soms is een goed en eerlijk gesprek alles wat je nodig hebt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Er zijn conflicttrainingen die helpen bij de bemiddeling van een conflict. Dé Arbeidsmediators biedt onder meer de volgende trainingen:

Stap 2. Een arbeidsmediator inschakelen

Kom je er samen niet uit, maar wil je het wel graag oplossen? Schakel dan een arbeidsmediator in. De arbeidsmediators in ons bedrijf zijn actief in heel Nederland en beschikken over een MfN-registratie. Dankzij dit kwaliteitskeurmerk weet je zeker dat ze vakbekwaam en verantwoordelijk te werk gaan. Samen met de arbeidsmediator ga je op zoek naar de mogelijkheden om het conflict op te lossen. In de praktijk blijkt dat de onafhankelijke hulp van een mediator bijzonder effectief is.

Stap 3. Kiezen voor exit mediation

Het kan gebeuren dat er geen passende oplossing wordt gevonden en dat beide partijen in overleg met de arbeidsmediator besluiten om de samenwerking te beëindigen. De arbeidsmediator start in zo’n geval een exit mediation. Daarbij wordt er gekeken naar de voorwaarden om het contract te beëindigen. Er wordt goed gekeken naar de regels en rechten van beide partijen. Het doel is dat beide partijen er vrede mee hebben dat de samenwerking wordt beëindigd. Het liefst zonder wrok of wroeging.

Stap 4. Rechtsbijstand inschakelen

Heb je te maken met een hardnekkig conflict waarbij juridische stappen dreigen? Of is een gang naar de rechtszaal de enige manier om je gelijk te behalen? Laat je dan eerst goed adviseren door je arbeidsmediator. Als blijkt dat ook hij of zij niets meer voor je kan betekenen, schakel dan pas rechtsbijstand in.

Helpdesk conflictbemiddeling: gratis hulp bij arbeidsconflict

Heb je hulp bij een arbeidsconflict nodig? Bel dan naar onze gratis helpdesk conflictbemiddeling. We ontdekken dan samen met jou wat je zelf kunt doen om het conflict op te lossen. Ook adviseren we je graag over het inschakelen van een arbeidsmediator of het aanvragen van rechtsbijstand.

Accepteer cookies om deze video te bekijken

Wij zijn je graag van dienst

Bekijk onze mediators