Menu Zoeken 085 273 2310

Hulp bij arbeidsconflict

mediation en rechtsbijstand

wijze raad bij een arbeidsconflict

Hulp bij arbeidsconflict

Heb je hulp bij een arbeidsconflict nodig? Dan zijn er diverse hulpvormen beschikbaar. Je kunt kiezen voor mediation en voor rechtsbijstand. Maar welke hulp is in welke situatie het beste? En wat kun je hiervan verwachten? Op deze pagina vind je een heldere uitleg.

Hulp bij arbeidsconflict: arbeidsmeditation en rechtsbijstand

Er zijn talloze redenen waarom arbeidsconflicten ontstaan. Belangrijker is echter hoe ze worden opgelost. In de meeste gevallen willen de conflicterende partijen niets liever dan het probleem uit de wereld helpen. Maar soms lukt dat niet zonder externe hulp. Hieronder ontdek je welke rol arbeidsmediation en rechtsbijstand hierin kunnen spelen.

Wanneer kiezen voor arbeidsmediation?

Kamp je met een arbeidsconflict of de dreiging daarvan, dan is het inschakelen van meditation een verstandige stap. Tijdens een mediationtraject gaat de arbeidsmediator met de conflicterende partijen om de tafel. De mediator zoekt vervolgens samen met deze partijen naar een manier om het conflict op te lossen.

Een mediator helpt beide partijen om de angel uit het conflict te halen en samen te zoeken naar een manier om de onderlinge relatie te verbeteren. In de meeste gevallen lukt dit. Juist een onafhankelijke en onpartijdige mediator kan immers helpen om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken worden er goede gesprekken gevoerd en worden beide partijen aangemoedigd om hun gevoelens op tafel te leggen. Bij de start van ieder traject komen de partijen (en de mediator) de mediationvoorwaarden overeen waarin onder andere de geheimhouding is geregeld. Mede hierdoor kunnen betrokkenen hun standpunten en belangen veilig(er) met elkaar delen.

Ook wordt er concreet en nuchter gekeken naar het ontstaan van het probleem en het voorkomen van herhaling. De gesprekken met de mediator zijn praktisch en oplossingsgericht. Het doel is niet om beste vrienden te worden, maar om efficiënt en prettig met elkaar samen te werken zonder dat er een sprake is van spanning of conflict.

[Lees meer over arbeidsmediation]

Leestip
Heb je te maken met spanningen op de werkvloer en twijfel je of je een mediator moet inzetten? Lees dan eens ons e-book "De 5 alarmbellen voor arbeidsmediation". Hierin belichten wij 5 signalen die het meest eenvoudig te herkennen zijn en tot de verbeelding spreken.

Wanneer kiezen voor exit meditation?

Er zijn momenten dat een samenwerking er niet meer in zit. In zo’n geval is de onderlinge relatie tussen collega’s of werknemer en werkgever zodanig beschadigd dat er geen oplossing meer mogelijk is. In zo’n geval loont het om te sturen op een zogenaamde exit mediation.

Tijdens een exit mediation begeleidt de arbeidsmediator beide partijen naar het beëindigen van de samenwerking. Er wordt in zo’n geval gestuurd op een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst genoemd.

Het voordeel van een ontslag met wederzijds goedvinden is dat werknemer en werkgever samen besluiten een punt achter de samenwerking te zetten en dat de werknemer ondanks diens vertrek nog steeds aanspraak kan maken op een transitievergoeding en WW-uitkering. Een exit mediation kan ook voor de werkgever kostenbesparend werken.

Wanneer kiezen voor rechtsbijstand?

In de praktijk blijkt dat mediation sneller, goedkoper en duurzamer is dan de weg naar de rechtsgang. Mediation is dan ook een goede manier om een juridisch proces te voorkomen. Tijdens het mediationtraject kan een jurist al wel de nodige rechtsbijstand bieden. Zo kan die bepalen of de VSO op de juiste wijze is opgesteld, of alle vergoedingen zijn meegenomen en of de rechten van de werknemer voldoende worden behartigd.

Infographic Arbeidsmediation

Hulp bij arbeidsconflict: het stappenplan

Heb je hulp bij een arbeidsconflict nodig? Dan is ons advies om altijd eerst te denken in mogelijkheden. Wat zijn je opties? Welke kansen heb je? Hoe kun je samen tot een passende oplossing komen? Door oplossingsgericht te denken, is de kans groot dat je er uiteindelijk samen uitkomt. Ons advies is als volgt:

Stap 1. Samen het gesprek aangaan
Voer een goed gesprek en leg je gevoelens op tafel. Veroordeel elkaar niet, maar praat open en eerlijk over je frustraties, angsten, boosheid en andere emoties. Bespreek ook concreet wat het probleem is en hoe je daar tegenaan kijkt. Probeer tijdens dit gesprek begrip te tonen voor de ander en laat weten dat je denkt in oplossingen. Soms is een goed en eerlijk gesprek alles wat je nodig hebt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Er zijn conflicttrainingen die helpen bij de bemiddeling van een conflict. Dé Arbeidsmediators biedt onder meer de volgende trainingen:


Stap 2. Een arbeidsmediator inschakelen
Kom je er samen niet uit, maar wil je het wel graag oplossen? Schakel dan een arbeidsmediator in. De arbeidsmediators in ons bedrijf zijn actief in heel Nederland en beschikken over een MfN-registratie. Dankzij dit kwaliteitskeurmerk weet je zeker dat ze vakbekwaam en verantwoordelijk te werk gaan. Samen met de arbeidsmediator ga je op zoek naar de mogelijkheden om het conflict op te lossen. In de praktijk blijkt dat de onafhankelijke hulp van een mediator bijzonder effectief is.

Stap 3. Kiezen voor exit mediation


Het kan gebeuren dat er geen passende oplossing wordt gevonden en dat beide partijen in overleg met de arbeidsmediator besluiten om de samenwerking te beëindigen. De arbeidsmediator start in zo’n geval een exit mediation. Daarbij wordt er gekeken naar de voorwaarden om het contract te beëindigen. Er wordt goed gekeken naar de regels en rechten van beide partijen. Het doel is dat beide partijen er vrede mee hebben dat de samenwerking wordt beëindigd. Het liefst zonder wrok of wroeging.

Accepteer cookies om deze video te bekijken