Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310

Hulp bij arbeidsconflict

wijze raad bij een arbeidsconflict

Heb je hulp bij een arbeidsconflict nodig? Dan zijn er diverse hulpvormen beschikbaar. Je kunt kiezen voor arbeidsmediation en voor rechtsbijstand. Maar welke hulp is in welke situatie het beste? En wat kun je hiervan verwachten? Op deze pagina vind je een heldere uitleg.

Hulp bij arbeidsconflict: meditation en rechtsbijstand

Er zijn talloze redenen waarom arbeidsconflicten ontstaan. Belangrijker is echter hoe ze worden opgelost. In de meeste gevallen willen de conflicterende partijen niets liever dan het probleem uit de wereld helpen. Maar soms lukt dat niet zonder externe hulp. Hieronder ontdek je welke rol arbeidsmediation en rechtsbijstand hierin kunnen spelen.

Wanneer kiezen voor arbeidsmediation?

Kamp je met een arbeidsconflict of de dreiging daarvan, dan is het inschakelen van meditation een verstandige stap. Tijdens een mediationtraject gaat de arbeidsmediator met de conflicterende partijen om de tafel. De mediator zoekt vervolgens samen met deze partijen naar een manier om het conflict op te lossen.

Een mediator helpt beide partijen om de angel uit het conflict te halen en samen te zoeken naar een manier om de onderlinge relatie te verbeteren. In de meeste gevallen lukt dit. Juist een onafhankelijke en onpartijdige mediator kan immers helpen om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken worden er goede gesprekken gevoerd en worden beide partijen aangemoedigd om hun gevoelens op tafel te leggen. Bij de start van ieder traject komen de partijen (en de mediator) de mediationvoorwaarden overeen waarin onder andere de geheimhouding is geregeld. Mede hierdoor kunnen betrokkenen hun standpunten en belangen veilig(er) met elkaar delen.

Ook wordt er concreet en nuchter gekeken naar het ontstaan van het probleem en het voorkomen van herhaling. De gesprekken met de mediator zijn praktisch en oplossingsgericht. Het doel is niet om beste vrienden te worden, maar om efficiënt en prettig met elkaar samen te werken zonder dat er een sprake is van spanning of conflict.

[Lees meer over arbeidsmediation]


Wanneer kiezen voor exit meditation?

Er zijn momenten dat een samenwerking er niet meer in zit. In zo’n geval is de onderlinge relatie tussen collega’s of werknemer en werkgever zodanig beschadigd dat er geen oplossing meer mogelijk is. In zo’n geval loont het om te sturen op een zogenaamde exit mediation.

Tijdens een exit mediation begeleidt de arbeidsmediator beide partijen naar het beëindigen van de samenwerking. Er wordt in zo’n geval gestuurd op een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst genoemd.

Het voordeel van een ontslag met wederzijds goedvinden is dat werknemer en werkgever samen besluiten een punt achter de samenwerking te zetten en dat de werknemer ondanks diens vertrek nog steeds aanspraak kan maken op een transitievergoeding en WW-uitkering. Een exit mediation kan ook voor de werkgever kostenbesparend werken.