Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310
Artikelen

Hoe houden we de kosten van een arbeidsconflict laag?

29 maart 2023
Besparen op arbeidsconflicten

Zo houd je de kosten van een arbeidsconflict laag

Een arbeidsconflict kost je organisatie veel geld en tijd. Maar dat is lang niet altijd nodig. Gelukkig kunnen de kosten hiervan flink worden teruggedrongen. Dat begint bij het tijdig herkennen van spanningen op de werkvloer en het vroegtijdig aanpakken van dreigende arbeidsconflicten met inzet van arbeidsmediation. In dit artikel vind je een overzicht van de kosten die een arbeidsconflict met zich meebrengt, alsook de mogelijke schadelastbeperking.

Wat zijn de kosten van een arbeidsconflict?

De kosten van een arbeidsconflict bestaan uit twee facetten: directe kosten en gevolgkosten. Hieronder leggen wij je uit wat dit voor je organisatie betekent.

Directe kosten arbeidsconflict

De betrokkenen bij een arbeidsconflict zijn vanwege de conflictsituatie vaak minder productief. Dit leidt tot een verslechtering van prestaties. Betrokkenen kampen bijvoorbeeld met concentratieproblemen, er is veelvuldig overleg om de problematiek te bespreken en kan er kan zelfs sprake zijn van (ziekte)verzuim. Al deze kosten vallen onder de noemer directe kosten. Als werkgever draai je hier grotendeels voor op.

Gevolgkosten arbeidsconflict

Behalve directe kosten, kent een arbeidsconflict ook zogenaamde gevolgkosten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan reputatiekosten, maar ook aan het betalen van tijdelijke of definitieve vervanging van de betrokken werknemer(s). Ook de kosten voor het inwerken van dit nieuwe personeel valt onder deze noemer. Daarnaast heeft een conflict invloed op de andere werknemers. Denk hierbij aan afgenomen productiviteit bij andere collega’s of negatieve effecten in de werksfeer binnen het team.

Kosten van een arbeidsconflict

Naar de kosten van een arbeidsconflict is door de jaren heen veel onderzoek gedaan, onder meer door mediation-expert Daniel Dana. Uit deze onderzoeken blijkt dat verzuimkosten en exit-kosten de grootste kostenposten zijn bij een arbeidsconflict. Onder exit-kosten verstaan we onder andere een ontslagvergoeding en advocaatkosten, mocht het arbeidsconflict uiteindelijk leiden tot een ontbinding van het arbeidscontract. Uit universitair onderzoek blijkt dat een arbeidsconflict een organisatie gemiddeld zo’n 27.000 euro kost. Dat klinkt als veel geld, toch is dit prima te verklaren: de directe verzuimkosten per dag komen immers al neer op zo’n 250 euro. Je begrijpt ongetwijfeld dat de kostenteller op die manier hard oploopt.

Emotionele kosten

Niet alle kosten zijn in geld uit te drukken. De kosten zijn namelijk ook emotioneel van aard. Bij een arbeidsconflict komt immers een hoop stress, woede, zorgen en verdriet kijken. Dat geldt voor jou als werkgever, voor andere betrokkenen op de werkvloer, voor directe collega’s en voor het thuisfront. Hoewel deze kosten zich niet in geld laten uitdrukken, zijn ze niet te onderschatten en hebben ze grote impact op jezelf, de organisatie en de directe betrokkenen.

Bel een arbeidsmediator voor je die nodig hebt.

Wij zeggen: hoe eerder, hoe beter! Om de kosten van een arbeidsconflict terug te dringen en zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk snel te schakelen. Het is zaak dat je tijdig ingrijpt bij de eerste spanningen op de werkvloer. Door direct te handelen, voorkom je grotere conflicten en bespaar je een hoop leed, tijd en geld. Bovendien zorg je hiermee dat de sfeer op het werk positief blijft en de spanningen zich niet als een olievlek verspreiden door de organisatie. De eerste stap is het gesprek aan te gaan met de betrokken partijen. Probeer daarbij weg te blijven van een oordeel, maar ga samen met partijen op zoek naar wat zij nodig hebben om elkaar te gaan begrijpen en de samenwerking op een prettige manier te hervatten. Indien dit lastig is, vanwege je eigen competenties of de situatie, aarzel dan niet direct een arbeidsmediator in te schakelen. Op het moment dat je investeert in herstel van het conflict, is het van groot belang dat dit op een goede, professionele manier gebeurd. De kans is namelijk groot dat een verkeerde aanpak leidt tot een verdere verslechtering van de situatie.

Leestip: e-book 5 alarmbellen voor arbeidsmediation

E-book 5 alarmbellen

Kosten arbeidsmediation

Het uurtarief voor arbeidsmediation ligt gemiddeld rond de 200 euro. Onze mediators lossen 9 van de 10 arbeidskwesties in 2 gezamenlijke gesprekken op. Dus hoe eerder je een mediator inschakelt hoe lager de uiteindelijke conflictkosten zullen zijn.

Op zoek naar een arbeidsmediator bij jou in de regio?

Heb je momenteel te maken met spanningen op de werkvloer?|
Laat het ons weten, voordat het conflict groter wordt.
Bel: 085 - 2732310