PE Narratieve mediation

Datum: 05 maart 2020 - 13:00

Locatie: Coachhuis in Leusden

Trainer: Chris Bos

Categorie: Permanente Educatie

Op donderdag 5 maart 2020 organiseert Dé Arbeidsmediators in samenwerking met Chris Bos, oprichter van het Expertisecentrum Conflictmanagement, een workshop waarin de kracht van de Narratieve benadering in (arbeids)mediation centraal staat. In deze 4 uur durende, interactieve workshop, zullen ervaring, kennis en inzichten worden gedeeld, gericht op het herstellen van de verbinding tussen partijen. Deze relatief onbekende benadering en de daarbij horende technieken kunnen een verrijking zijn voor jouw handelen als mediator.

Banner-4056457 1920

Mediation in arbeidszaken: een ander perspectief

Sinds 1998 is Chris Bos mediator en heeft hij sinds die tijd honderden zaken gedaan waarbij hij mensen die in een conflictsituaties zijn terechtgekomen heb geholpen om op één of andere manier weer met elkaar in verbinding te komen. Geleidelijk aan heeft hij een visie op mediation ontwikkeld die in de kern zegt dat mensen vastzitten in het conflictverhaal, waardoor ze zichzelf niet meer in hun kracht aan de ander kunnen laten zien en vooral bezig zijn met overlevingsstrategieën. Dat negatieve verhaal is vaak zo sterk geworden dat het een ander, veel positiever verhaal over hun verstandhouding naar de achtergrondheeft gedrukt, zo sterk zelfs dat mensen daar niet meer bij kunnen.

De narratieve mediation probeert dat positieve verhaal wel weer bereikbaar te maken en probeert tegelijkertijd de invloed van het negatieve verhaal te verminderen. In de afgelopen jaren heeft Chris met enige verbijstering gezien dat mediation steeds meer een middel werd dat werd ingezet om mensen op een fatsoenlijke manier uit elkaar te krijgen: exit-mediation in arbeid en scheidingsmediation in partnerrelaties. Binnen de scheidingsmediation is het zelfs gebruikelijk om mensen naar een relatietherapeut te verwijzen, als ze (nog) niet zover zijn dat ze de stekker eruit willen trekken. Blijkbaar is het met de dominante benadering van mediation – de probleemoplossende mediation die vooral vanuit belangen een onderhandeling faciliteert en toewerkt naar een voor beiden aanvaardbaar onderhandelingsresultaat – lastig om mensen weer echt met elkaar in verbinding te krijgen.

In zijn mediationpraktijk is Chris vanaf 2003 steeds meer vanuit de narratieve benadering gaan werken. Met name in arbeidsconflicten waarbij het doel niet is om afscheid te nemen maar om te onderzoeken of ‘we weer door één deur kunnen’ werkt deze benadering naar zijn overtuiging veel beter dan de probleemoplossende methode.

Voor mediators die veel arbeidszaken doen, kan de narratieve benadering (en de onderliggende visie op menselijke relaties) inspirerend zijn voor het doen van mediations waarin geen afscheid wordt genomen.

In deze workshop willen we als Dé Arbeidsmediators, de ervaringen die Chris met de narratieve benadering heeft graag delen. We willen laten zien hoe de narratieve benadering werkt, welke structuur en welke technieken erbij horen en we hopen dat de deelnemers geïnspireerd worden om elementen uit de benadering ook in hun eigen praktijk toe te passen.

Datum, tijd en Locatie

  • 5 maart 2020
  • Van 13.00 uur tot 17.00 uur.
  • Coachhuis, Leusden

Kosten

  • € 295,- per persoon.

PE-punten

  • PE accreditatie: MfN 4 punten Cat 1a

Trainer


Chris Bos (1960) werkt bij het Expertisecentrum Conflictmanagement, een door de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) erkend instituut dat opleidingen en trainingen aanbiedt op het gebied van mediation, coaching en teamontwikkeling. Chris heeft dit instituut in 2004 zelf opgericht en wordt vooral gedreven door het verkennen van nieuwe paden binnen het jonge vakgebied van conflictmanagement en mediation. Het idee dat mensen zelf – in hun onderlinge interactie – de werkelijkheid construeren waarin zij acteren en daarmee ook gezamenlijk het probleemverhaal construeren waar ze last van hebben, heeft hem altijd aangesproken en heeft voeding gegeven aan de gedachte dat mensen daarmee ook zelf de mogelijkheid hebben ruimte te scheppen voor een andere werkelijkheid, een ander verhaal. Chris vindt het fascinerend om te onderzoeken hoe je vanuit deze basisgedachte ook kunt werken vanuit een andere rol dan die van mediator, bijvoorbeeld als coach of als begeleider van teams. Op de website van het Expertisecentrum (www.expertisecentrum.org) vind je meer over de activiteiten en aandachtsgebieden van dit instituut.


Annuleringsvoorwaarden

U kunt alleen schriftelijk een open training annuleren. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Tot een maand voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.
  • Bij annulering minder dan een maand en voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
  • Wanneer u op de trainingsdag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering.
  • Bij onvoldoende aanmeldingen houden wij ons het recht voor een training te annuleren. In dat geval informeren wij u minimaal 10 dagen van tevoren. In geval u dan de training wilt doorschuiven zijn daar uiteraard geen kosten aan verbonden.

Aanmeldformulier