Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310
Trainingen & Workshops

Inzicht in Arbeidsconflicten

Incompany conflicttraining: online of op locatie.

Voor Directie, management, teamleiders en HR-medewerkers.

Inzicht in arbeidsconficten

Krijg antwoord op vragen als: Hoe kunnen arbeidsconflicten escaleren en hoe kan ik deze de-escaleren? Hoe ontstaan ze en wat zijn de gevolgen? Hoe kan je zelf succesvol interventies plegen en wanneer is arbeidsmediation mogelijk een oplossing?

Waarom is kennis over arbeidsconflicten zo belangrijk?

In de werksituatie leiden (dreigende) arbeidsconflicten vaak tot uitval of ziekteverzuim. De verschillende standpunten die wij hebben en soms de werkdruk, maakt dat wij allemaal wel eens in een arbeidsconflict verzeild kunnen raken. De basis van een arbeidsconflict is veelal een meningsverschil en/of onbegrip.

Een arbeidsconflict ontstaat wanneer mensen niet meer naar elkaar kunnen luisteren en hierdoor niet tot een oplossing komen. De manier waarop mensen hiermee omgaan wil wel eens verschillen. Deze verschillen kunnen leiden tot een verstoring van de communicatie en uiteindelijk tot een verstoorde arbeidsrelatie.

In deze conflicttraining vergroot jij je kennis van arbeidsconflicten en de dynamiek van een arbeidsconflict en van het belang van het herkennen ervan.

Wat levert de training mij uiteindelijk op?

Na deze training hebben de deelnemers inzicht en kennis gekregen in het ontstaan van verschillende arbeidsconflicten en het effect ervan. Zij hebben inzicht gekregen in de escalatie van arbeidsconflicten en hebben geleerd hoe zij arbeidsconflicten kunnen de-escaleren. Zij hebben meer zicht gekregen op hun eigen gedragsstijl bij arbeidsconflicten en hoe deze zich verhoudt tot andere conflictstijlen. Na deze dag zijn de deelnemers in staat (dreigende) arbeidsconflicten eerder te herkennen en hebben zij input gekregen voor hun eigen casus uit de praktijk. Ook weten zij wat arbeidsmediation is en wanneer dit een uitkomst zou kunnen zijn.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens de workshop:

 • Soorten conflicten;
 • Wat is een arbeidsconflict?
 • Top 5 oorzaken van arbeidsconflicten;
 • Herkennen van arbeidsconflicten;
 • Conflictanalyse;
 • Persoonlijke stijl van conflicthantering;
 • Leidraad moeilijke gesprekken voeren;
 • Casuïstiek: praktijksituaties en voorbeelden;
 • Arbeidsmediation wat/wanneer/hoe.

Wat is de werkwijze van de training?

Combinatie van theorie en praktijk.
De training kenmerkt zich door inspirerende inleidingen en theoretische modellen, afgewisseld met interactieve praktijkgerichte opdrachten. De nadruk in deze conflicttraining ligt op het vergroten van kennis en inzicht in arbeidsconflicten, de dynamiek ervan, wat arbeidsmediation is en wanneer arbeidsmediation kan helpen.

Kies je voor de training op locatie dan worden plenaire sessies afgewisseld met het werken in subgroepen en dynamische werkvormen.

Leerwensen van deelnemers worden in kaart gebracht.
Iedere deelnemer krijgt vooraf een telefonische intake om de leerwensen te bespreken, om zo maximaal leerrendement te garanderen. Ook wordt iedere deelnemer gevraagd een casus uit zijn/haar praktijk voor te bereiden en mee te nemen naar de training.

Training op maat voor de organisatie.
Wij bieden deze training incompany aan. Dit kan online via zoom of op locatie. In overleg met de opdrachtgever maken wij een programma geheel op maat en toegespitst op de specifieke wensen en situatie van de opdrachtgever. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voor wie is de training bedoeld?

Deze training is voor iedereen in organisaties die zijn kennis en inzicht wil vergroten in tegengestelde belangen en (dreigende) arbeidsconflicten. En voor iedereen die arbeidsconflicten wil leren herkennen, inzicht wil krijgen in de dynamiek ervan en wil leren effectief met arbeidsconflicten om te gaan. Ook geven we inzicht in hoe ver de eigen verantwoordelijkheid gaat en wanneer een arbeidsmediator kan helpen.

Praktische informatie

Online training

 • Locatie: online middels Zoom;
 • Inhoud training wordt afgestemd met opdrachtgever;
 • De training duurt zo’n 3 uur (incl. pauze);
 • De kosten voor deze training zijn op offertebasis;
 • De maximale groepsgrootte is ca. 8 deelnemers;
 • Deze training is de ideale voorbereiding op de training “Conflictvaardigheden” die meer ingaat op de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers en het oefenen daarvan.


Training op locatie

 • Locatie: incompany of op een andere door uw gewenste/georganiseerde locatie;
 • Inhoud training wordt afgestemd met opdrachtgever;
 • De training is een halve dag of een hele dag;
 • De kosten voor deze training is in overleg;
 • De maximale groepsgrootte is ca. 12 deelnemers;
 • Deze training is de ideale voorbereiding op de training “Conflictvaardigheden” die meer ingaat op de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers en het oefenen daarvan.

Wie verzorgt deze training?

Bekijk onze mediators