Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310
Artikelen

Artikel: De onpartijdige mediator: bestaat die echt?

13 november 2019

Artikel: De onpartijdige mediator: bestaat die echt?

Onpartijdig

Auteur

Door: Monique Wakelkamp, MfN-registermediator en Businesscoach

Artikel: De onpartijdige mediator: bestaat die echt?

Anders dan bij andere vormen van bemiddeling is bij mediation de bemiddelaar onpartijdig. De mediator is er voor álle partijen en handelt zonder vooringenomenheid. Dat zeggen tenminste de gedragsregels voor de erkende mediators in Nederland.

Hoe kan de mediator dan onpartijdig zijn?

Ook de mediator zal toch zijn mening hebben over de voorliggende kwestie? Hij zal het misschien wel eens zijn met een van de deelnemende partijen. Of zijn voorkeur hebben voor een van de deelnemers. Nog afgezien van het feit dat hij betaald wil worden voor zijn diensten en er dus een bepaalde afhankelijkheid is naar de betalende opdrachtgever, bij arbeidszaken bijna altijd de werkgever. Een werknemer is daarom soms bang dat de mediator meer op de hand van de werkgever zal zijn, en andersom verwacht een werkgever soms dat de mediator de werknemer namens hem weer in het gareel brengt.

Wat houdt onpartijdig dan in?

Het allerbelangrijkste is dat de mediator rekening houdt met elke partij die aan tafel zit. Zijn opdracht is om de communicatie tussen de partijen te herstellen. Dat vraagt om een scherp oor en een scherp oog. Wat wordt er gezegd, hoe wordt dat gezegd en wat wordt er ook niet gezegd? Waar zit de opening om partijen weer naar elkaar te laten luisteren? Dat is waar de mediator mee bezig is. Als hij dat niet (meer) kan, dan trekt hij zich terug uit de mediation. Juist om die onpartijdigheid te waarborgen.

Heeft de onpartijdige mediator dan geen eigen mening?

Zeker wel! Maar hoe belangrijk is die als het gaat om een zaak waarbij hij zelf niet betrokken is? De mening van de mediator over de kwestie doet er niet toe; hij is niet meer dan de begeleider van het proces en dienstbaar aan dat proces. En dat is precies genoeg.