Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310
Artikelen

Artikel | Er is meer agressie en geweld in deze tijd. Hoe krijgt u uw werknemers stevig in hun schoenen?

2 februari 2021
Hoe kan u uw medewerkers leren omgaan met agressie?

Medewerkers kunnen leren omgaan met agressie.

In de herfst meldde het nieuws al dat geweldsincidenten door de coronamaatregelen toenemen. Toen werd van menigeen het lontje al korter. Het optimisme en saamhorigheidsgevoel van de eerste golf was langzaamaan verdwenen. Nu alle maatregelen steeds maar langer duren, neemt de mentale weerbaarheid van mensen steeds verder af en de opvliegendheid toe. Dit was maar al te duidelijk te zien in de geweldsincidenten van de afgelopen week, naar aanleiding van de invoering van de avondklok!

Dit heeft ook zijn weerslag op organisaties en hun werknemers. Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in de supermarkt, op het station of in het ziekenhuis?

Het is bij ons bekend dat agressief gedrag, geweld en intimidatie in de ene branches of functie meer voorkomt dan bij andere. Ook voor corona werd agressie en geweld al vaker geuit door buitenstaanders, zoals klanten, patiënten, reizigers of omstanders. Nu lijkt de agressie in deze groep alleen maar meer te worden.

Het is van groot belang dat werknemers, die met deze vormen van agressief gedrag te maken krijgen, in deze situaties op een goede manier weerstand kunnen bieden. Wij helpen u graag uw medewerkers hierin sterker in hun schoenen te laten staan. Op deze manier kunnen gezondheidsklachten, zoals angstgevoelens, slaapstoornissen en psychosociale klachten worden voorkomen.

Met een training gericht op het omgaan met agressie willen wij organisaties en hun werknemers hierbij helpen.

Hierdoor zijn de medewerkers beter in staat de situatie te de-escaleren en effectief om te gaan met weerstand.

Wilt u uw medewerkers meer weerbaar maken?

Lees hier wat wij u hierin kunnen bieden.