Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken 085 273 2310
Trainingen & Workshops

Conflictvaardigheden

Incompany training

In deze training staat het oefenen van gespreksvaardigheden centraal. Hierbij krijgt u theoretische achtergronden, maar wordt er ook geoefend met rollenspelen. Na deze conflicttraining zult u in staat zijn om een positieve wending aan arbeidsconflict...

workplace-1245776

Ook uw vaardigheden vergroten bij arbeidsconflicten?

Iedereen heeft wel eens te maken met arbeidsconflicten of tegengestelde belangen. Aan arbeidsconflicten die escaleren ligt vaak miscommunicatie of onbegrip ten grondslag. Een persoon voelt zich niet gehoord, begrepen, of serieus genomen. Effectieve communicatie- en luistervaardigheden zijn doorslaggevend om arbeidsconflicten te voorkomen, dan wel te de-escaleren. Effectief omgaan met weerstand en tegenwerpingen zorgt ervoor dat je situaties positief kunt beïnvloeden. In de training “Conflictvaardigheden” leert u de achtergronden van arbeidsconflicten te begrijpen. Er wordt met behulp van theorie inzicht gegeven in de verschillende typen conflicten en er wordt geoefend in het analyseren van arbeidsconflicten en de rol van communicatie hierin. Ook de rollen die de betrokkenen spelen en de tactieken die gevolgd kunnen worden om adequaat met een arbeidsconflict om te gaan, komen aan bod. Door veel te oefenen tijdens rollenspellen kunt u zelf ervaren wat voor effect een andere houding en aanpak kunnen hebben tijdens arbeidsconflicten. In deze conflicttraining staat dus het oefenen van gespreksvaardigheden centraal. Na deze conflicttraining zult u in staat zijn om een positieve wending aan arbeidsconflicten te geven.

Wat is het resultaat van de training?

Je hebt inzicht gekregen in gespreks-, en communicatievaardigheden die essentieel zijn bij arbeidsconflicten. Maar bovenal heb je deze vaardigheden geoefend en aangescherpt. Je bent je bewust van jouw manier van handelen en communiceren tijdens (dreigende) arbeidsconflicten. Je bent in staat effectief om te gaan met weerstand en tegenwerpingen, en je weet hoe je effectief kunt bemiddelen in arbeidsconflicten. Je leert effectief en empathisch te luisteren en handelen. Tot slot heb je jouw praktijkvoorbeelden kunnen inbrengen en hiermee kunnen oefenen.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze intercompany workshop:

 • Vaardigheden in conflicthantering;
 • Effectief vragen stellen;
 • Verbaal- en Non-verbaal gedrag;
 • Effectief bemiddelen in arbeidsconflicten;
 • Verschillende conflictstijlen hanteren;
 • Casuïstiek: eigen praktijkvoorbeelden- en situaties;
 • Oefen in rollenspellen.

Wat is de werkwijze van deze training?

Combinatie van theorie en praktijk.
De conflicttraining kenmerkt zich door inspirerende inleidingen, theoretische modellen, afgewisseld met interactieve praktijkgerichte opdrachten. Er wordt vooral ingegaan op de benodigde vaardigheden welke nodig zijn om arbeidsconflicten effectief benaderen. Plenaire sessies worden afgewisseld met het werken in subgroepen en dynamische werkvormen. In de middag wordt gewerkt met een professionele acteur om de deelnemers te laten oefenen met de ingebrachte praktijkcasuïstieken.

Voorbereiding op workshop door deelnemers.
Iedere deelnemer krijgt vooraf een telefonische intake om de leerwensen te bespreken, om zo maximaal leerrendement te garanderen. Voorafgaand aan de conflicttraining maakt iedere deelnemer een persoonlijke online scan, welke in de training gebruikt zal worden. Tot slot wordt iedere deelnemer gevraagd een casus uit zijn/haar praktijk voor te bereiden en mee te nemen naar de training.

Training op maat voor de organisatie.
Wij bieden deze training incompany training aan. In overleg met de opdrachtgever maken wij een programma geheel op maat en toegespitst op de specifieke wensen en situatie van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld ook een workshop van een dagdeel zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is voor iedereen in organisaties die zijn of haar conflictvaardigheden wil verbeteren en wil leren om (dreigende) arbeidsconflicten effectief aan te pakken.

 • Locatie: incompany of op een andere door uw gewenste/georganiseerde locatie;
 • Inhoud training wordt afgestemd met opdrachtgever;
 • De training is een halve dag of een hele dag;
 • De kosten voor deze training is in overleg;
 • De maximale groepsgrootte is ca. 12 deelnemers;
 • Deze training is een ideaal vervolg op de training “Inzicht in Arbeidsconflicten