Menu Zoeken Helpdesk voor gratis advies 085 273 2310
Artikelen

Top 3 conflicten op de werkvloer en hoe u deze voorkomt.

16 december 2021
Arbeidsconflicten - uitgebeeld met hanen

Bron: BLOG DAS "Meest voorkomende arbeidsconflicten: 6 tips om ze te voorkomen"

Wat zijn de meest voorkomende arbeidsconflicten? Als u weet wanneer conflicten kunnen ontstaan, kunt u hierop anticiperen en een (groter) arbeidsconflict voorkomen. In dit artikel leest u over de drie meest voorkomende conflicten op de werkvloer. Per conflict geven wij aan hoe u hier (preventief) mee om kunt gaan.

Conflict 1: arbeidsconflict bij disfunctioneren van een werknemer

Disfunctioneren betekent dat de werknemer zijn of haar functie niet naar behoren uitvoert. Verschillende gedachten over de invulling en uitvoering van een functie kunnen tot discussie leiden tussen de werknemer en zijn of haar leidinggevende. Hoe heviger deze discussie wordt, hoe groter het conflict.

Het voeren van het zogenaamde “goede gesprek” vinden wij bij Dé Arbeidsmediators daarom heel belangrijk. Door het bespreken van wederzijdse belangen en het oprecht tonen van interesse, realiseer je als leidinggevende een hoge contactkwaliteit. Met een praktische training kunt u zich als leidinggevende richten op het versterken van de intrinsieke motivatie (willen, kunnen en durven) van uw werknemers. Uiteindelijk stelt u uw werknemer in staat zelf te bouwen aan duurzame inzetbaarheid.

Conflict 2: arbeidsconflict bij verzuim

Als u als werkgever twijfelt over de achtergrond van een ziekmelding, kan dit tot discussie leiden met de betreffende werknemer. Ook als een werknemer uw inziens onvoldoende meewerkt aan een re-integratietraject. Ongefundeerde aannames zijn desastreus in zulke gevallen. Zeker bij verzuim met een mentale oorzaak merken wij dat het voor de werkgever soms moeilijk helder te krijgen is wat er nu daadwerkelijk speelt. Hierdoor ontstaat er twijfel en onbegrip over de ziekmelding, wat weer zorgt voor onbegrip en frustratie bij de werknemer. Dit kan leiden tot een serieus arbeidsconflict. Een bedrijfsarts kan hierbij een sleutelrol vervullen. Met het advies van de bedrijfsarts kunnen er verder afspraken gemaakt worden tussen u en de werknemer.

Wij merken in de praktijk dat er ook situaties zijn, waar onenigheid tussen werkgever en werknemer blijft bestaan. Als de emoties zo hoog oplopen, dat hierdoor het re-integratietraject vertraagt, adviseren wij hulp te vragen aan een arbeidsmediator. Bij Dé Arbeidsmediators werken wij samen met tal van re-integratiebureaus en weten precies hoe met zulke precaire situaties om te gaan.

Conflict 3: arbeidsconflict gevolgd door ontslag op staande voet.

Bij ontslag op staande voet raakt uw werknemer direct zijn werk en inkomen kwijt. Logisch dat emoties hoog oplopen en zelfs de gang naar de rechtbank wordt overwogen door de werknemer, om het ontslag aan te vechten. Denk daarom altijd twee keer na of dit de weg is die u wilt bewandelen. Een werknemer eerst op non-actief zetten is een optie. Zo heeft u tijd om te overleggen met juristen.

Bij Dé Arbeidsmediators proberen we vanzelfsprekend eerst via mediation tot een oplossing te komen alvorens er juridische stappen worden ondernomen. Dit scheelt veel tijd en geld. Exit-mediation is bijvoorbeeld een goed alternatief. Exit-mediation is gericht op het beëindigen van een (conflictueuze)arbeidsrelatie op een voortvarende wijze maar in goed onderling overleg. Bij exit-mediation wordt respectvol en adequaat onderhandeld onder begeleiding van een arbeidsmediator over de voorwaarden waarop tot een beëindiging kan worden gekomen. Overeenstemming met wederzijds goedvinden staat centraal.

Infographic Top 3 conflictsituaties en hoe te voorkomen.

Conflicten op de werkvloer voorkomen is beter dan herstellen

De Arbeidsmediators helpen bij het oplossen van de kleinste spanningen tot de grootste arbeidsconflicten. Wij zijn voorstander van zelfredzaamheid van organisaties als het gaat om conflictbemiddeling. Wij zien het inzetten van professionele arbeidsmediation eigenlijk als laatste redmiddel. Daar tussenin zitten nog zó veel oplossingen voor u.

Wij gaan graag met u in gesprek om te bespreken hoe wij uw organisatie kunnen helpen bij een optimale samenwerking en het oplossen van conflicten op de werkvloer.

Lees hier het volledige artikel van DAS: